Project control

Financieel management voor projectprofessionals

Managementinformatie en financieel advies

Met de juiste automatisering van uw bedrijfsprocessen kunt u als controller zorgen voor accurate managementinformatie en gedegen financieel advies. Aansluiting zoeken tussen de projectadministratie en uw financiële administratie is met Visma.net Project Accounting verleden tijd. De projectadministratie is volledig geïntegreerd met de financiële administratie en sluit daardoor altijd aan. U weet bovendien zeker dat u werkt met een uitstekende basis voor verdere data-analyse.
Model Project control: de rol van de controller - klik op de afbeelding om in te zoomen

Analyse op maat

Dankzij automatische verwerking van de administratie en naar wens gespecificeerde weergave van uw bedrijfsresultaat krijgt u de mogelijkheid om uitgebreide analyses te maken. Zo kunt u zich vooral concentreren op analyses die inzicht geven in hoe de resultaten positief beïnvloed kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • U kunt met de directie en de projectleiders bespreken welke soorten projecten winstgevend zijn en welke niet. Zo kunt u als organisatie besluiten om sommige typen projecten af te stoten, er juist meer tijd in te stoppen of te kiezen voor een andere aanpak om ze winstgevender te maken.
 • Het is ook mogelijk om kosten over projecten heen te vergelijken en daarna bepaalde projectleiders te adviseren in bepaalde fases beter op de kosten te letten. U hebt inzicht in welke projectleiders daar ervaring mee hebben.

Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden van meer grip en betere sturing op de projectadministratie vanuit de financiële administratie. Hoe u dit kunt bewerkstelligen? Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. 

Het bepalen van onderhanden werk standaard ingeregeld

Visma.net Project Accounting is sterk in het automatiseren van standaardhandelingen. Dit zorgt ervoor dat uw administratie betrouwbaarder en efficiënter bijgehouden wordt. Ook complexe zaken zoals de onderhandenwerkpositie van uw projecten worden zo moeiteloos en foutloos vastgesteld.

Het bepalen van het onderhanden werk van projecten is voor iedere organisatie verschillend. Lopen uw projecten over de jaren heen en komen de projectopbrengsten pas aan het einde van het project? Dan wilt u wellicht al een deel van uw gebudgetteerde opbrengsten op de verlies- en winstrekening laten terugkomen en een deel van de werkelijke kosten op basis van het percentage gereed.

Met Visma.net Project Accounting kunnen dit soort processen worden geautomatiseerd, zodat uw controller u iedere maand moeiteloos de juiste maandcijfers kan presenteren. Per project kan eenvoudig worden ingesteld hoe u het onderhanden werk wilt bepalen en periodiek wordt de juiste onderhandenwerkpositie geboekt.


Duidelijke focus

U kunt zich als controller verliezen in diepte-analyses, omdat er zoveel informatie beschikbaar is. In Visma.net Project Accounting ziet u niet alleen wat de stand van zaken is voor diverse kpi's, dankzij overzichtelijke dashboards (die u zelf samenstelt) ziet u precies welke zaken uw aandacht verdienen.

U zoomt bovendien eenvoudig in op deze zaken en u kunt daarvan uitgebreide dwarsdoorsnedes en trendanalyses maken. Denk aan analyses als:

 • Door welke projecten of projecttypes wordt het resultaat van de onderneming bepaald?
 • Welke projectleider is het meest succesvol?

U besteedt zo als controller alleen aandacht aan de analyses die er echt toe doen. Visma.net Project Accounting biedt daarbij ondersteuning. Vanuit iedere invalshoek kan een specificatie van de grootboekrekeningen worden opgevraagd ter onderbouwing van het bedrijfsresultaat.

Tijdig voorzorgsmaatregelen nemen op basis van signalering

Het is voor een projectorganisatie belangrijk om tijdig de projectrisico’s in te kunnen schatten en om daarop te kunnen anticiperen. Denk aan situaties als: 

 • Hoe groot is de kans dat u nog uren kunt factureren die betrekking hebben op een periode van vier maanden geleden?
 • Moet er een voorziening worden opgenomen voor het deel dat u niet meer kunt factureren?
 • Hoever gaan de kosten halverwege het project al over het gerealiseerde budget heen?
 • Moet u samen met de projectleider en de klant het gesprek aangaan voor het factureren van een stuk meerwerk?

Visma.net Project Accounting helpt u deze risico’s tijdig inzichtelijk te maken zodat u actie kunt ondernemen. Samen met uw controller bent u uiteraard degene die de risico's op de juiste wijze kunt interpreteren en vervolgens eventuele maatregelen in gang kan zetten.

Inzicht in trends, sterktes en zwaktes

 • Waar moet de projectorganisatie zich de komende periode op richten?
 • Wat voor projecten moeten worden aangenomen en welke projecten moeten worden afgestoten?
 • Welk type projecten hebben meer aandacht nodig?
 • Welke projectleiders kunnen op bepaalde vlakken meer ondersteuning of coaching gebruiken?

Stuk voor stuk vragen die steeds belangrijker worden. Immers, de tijd om te leren wordt in de huidige economie steeds korter en snel kunnen schakelen is noodzaak. Alles dat wordt aangepakt, moet snel een succes zijn.

Met behulp van Visma.net Project Accounting kunt u als controller de juiste analyses maken om antwoorden en inzichten te krijgen ten aanzien van deze vraagstukken. Op basis van deze managementinformatie kan uw organisatie gefundeerde beslissingen nemen.

Meer informatie over optimale managementinformatie en onderhanden werk bepalen?

Wilt u weten hoe u door de inzet van Visma.net Project Accounting kunt beschikken over financieel advies en effectieve managementinformatie? Vraag dan meer informatie aan. Of neem contact op met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek via telefoon 020 – 355 2910.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanhef

* Verplichte velden