Projectbeheer voor consultancy- en adviesorganisaties

Signalering voor het bewaken van deadlines en begroting

Als consultancy- of adviesorganisatie heb je vaak te maken met projecten die verspreid over meerdere dagen, maanden of zelfs jaren worden uitgevoerd. Wanneer verschillende van zulke projecten parallel lopen en deze projecten bovendien door meerdere mensen worden uitgevoerd, is een goed projectoverzicht essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat ook de (prijs)afspraken niet vergeten worden.

Je hebt dan een systeem nodig waarmee je in één oogopslag kunt zien welke projecten actie vereisen en hoe je er ten opzichte van je begroting voor staat. Alleen dan kun je het maximale rendement uit je uren halen. Met Visma Project Management, de alles-in-één-cloudoplossing voor projectorganisaties, krijg je die benodigde grip op je projecten.

Quote BMD Advies Zuid-Nederland


'Alles wat je van je projecten wilt weten is te vinden in Visma Project Management en via de verschillende rapportagemogelijkheden kun je zelf gemakkelijk je rapportages maken en indelen.'

Crm, projectadministratie, urenregistratie en facturatie:
alles wat consultancy- en adviesorganisaties nodig hebben 

Met Visma Project Management heb je vanaf de offerte-aanvraag tot en met de laatste factuur je projecten onder controle. Je begint met een inschatting van de werkzaamheden en de wijze waarop deze afgerekend moeten worden: op basis van nacalculatie, dagprijzen, fixed fee of een combinatie van verschillende prijsafspraken. Wanneer je de opdracht uitvoert, worden alle uren geregistreerd en de projectmijlpalen bereikt. Hier hangen facturatiemomenten mee samen.

Op basis van de afspraken die je aan het begin van het project hebt vastgelegd, zal Visma Project Management automatisch de factuurregels voorstellen. Zo weet je zeker dat je alles wat je kan factureren ook daadwerkelijk in rekening brengt bij de opdrachtgever. 

Inzicht in je werkvoorraad en tijdig reageren

Omdat je als consultancy- of adviesorganisatie veel met externe partijen werkt, is het belangrijk dat je op ieder moment zicht hebt op de werkvoorraad. Met Visma Project Management is dit inzicht snel te verkrijgen. Zo kun je anticiperen op een dalende werkvoorraad en voorkomen dat je medewerkers duimen moeten draaien. Immers, niemand kan zich verloren capaciteit veroorloven. Ook andersom, als de werkvoorraad te groot is, wordt dit in Visma Project Management duidelijk en kun je op tijd zorgen voor de externe inhuur van extra mankracht.

De juiste rapportage voor iedere meeting

De meeste bureaus stemmen wekelijks of maandelijks de stand van zaken af voor de lopende projecten. Met Visma Project Management worden deze meetings een stuk efficiënter en effectiever. Je hebt immers altijd de beschikking over actuele informatie en kunt gemakkelijk rapportages maken. Daardoor heb je voor iedere bespreking de relevante gegevens tot je beschikking. Je hebt dus meer tijd om te besteden aan de projecten.

Signalering voor het bewaken van deadlines en begroting

Je spreekt met iedere opdrachtgever voor ieder project een deadline en een begroting af. Deze afspraken kun je gemakkelijk vastleggen in Visma Project Management. Dankzij de dashboards in de software wordt direct duidelijk voor welke taken en projecten de deadline of het einde van het budget nadert. Zo kun je tijdig bijsturen waar dat nodig is! En duidelijk blijven communiceren met je klant als er bijvoorbeeld meerwerk ontstaat. 

 

BMD Advies Zuid-Nederland vertelt hoe het inzicht in projecten is verbeterd