Projectbeheer voor marketing- en reclamebureaus

Signalering voor het bewaken van deadlines en begroting

Als marketing- of reclamebureau heb je vaak te maken met veel verschillende, kortlopende projecten. En al die projecten moesten gisteren klaar zijn. Je werkt regelmatig met externe leveranciers en de bijdrage van je klant is aanzienlijk. Een dynamische omgeving dus. Dan is het cruciaal om een helder projectoverzicht te hebben. En dat, wanneer je overloopt van de projecten en acties, de gemaakte (prijs)afspraken niet vergeten worden.

Je hebt dan een systeem nodig waarmee je in één oogopslag kunt zien welke projecten actie vereisen en hoe je er ten opzichte van je begroting voor staat. Met Visma Project Management, de alles-in-één-cloudoplossing voor projectorganisaties, krijg je die benodigde grip op je projecten.

Quote Meilleur Marketing'Visma Project Management in combinatie met AccountView geeft Meilleur Marketing 24/7 projectoverzicht en financiële grip.'

Crm, projectadministratie, urenregistratie en facturatie:
alles wat marketing- en reclamebureaus nodig hebben 

Met Visma Project Management heb je vanaf de offerte-aanvraag tot en met de laatste factuur je projecten onder controle. Je begint met een inschatting van de werkzaamheden en de wijze waarop deze afgerekend moeten worden: op basis van nacalculatie, fixed fee of een combinatie van verschillende prijsafspraken. Wanneer je de opdracht uitvoert, leg je je uren vast en vink je je mijlpalen af. Hier hangen facturatiemomenten mee samen.

Op basis van de afspraken die je aan het begin van het project hebt vastgelegd, zal Visma Project Management automatisch de factuurregels voorstellen. Zo weet je zeker dat je alles wat je kan factureren ook daadwerkelijk in rekening brengt bij de opdrachtgever. Ongeacht de chaos van de dag.

Inzicht in je werkvoorraad en tijdig reageren

Omdat je als marketing- of reclamebureau veel te maken hebt met piekbelasting, is het belangrijk dat je oog houdt op de voorraad projecten die je nog hebt. Met Visma Project Management is dit inzicht snel te verkrijgen. Zo kun je anticiperen op een dalende werkvoorraad en voorkomen dat je medewerkers duimen moeten draaien. Immers, niemand kan zich verloren capaciteit veroorloven. Ook andersom, als de werkvoorraad te groot is, wordt dit in Visma Project Management duidelijk en kun je op tijd zorgen voor de externe inhuur van extra mankracht.

De juiste rapportage voor ieder werkoverleg

De meeste bureaus stemmen wekelijks en vaak zelfs dagelijks de stand van zaken af van de lopende projecten. Met Visma Project Management worden deze werkoverleggen een stuk efficiënter en effectiever. Je hebt immers altijd de beschikking over actuele informatie en kunt gemakkelijk rapportages maken. Hierdoor kunnen de zakelijke aspecten zoals budget, urenbegroting en deadlines snel worden afgehandeld en blijft er meer tijd over voor de creatieve kant van projecten. Dit komt de kwaliteit van iedere opdracht ten goede. 

Signalering voor het bewaken van deadlines en begroting

Je spreekt met iedere opdrachtgever voor ieder project een deadline en een begroting af. Deze afspraken kun je gemakkelijk vastleggen in Visma Project Management. Dankzij de dashboards in de software wordt direct duidelijk voor welke taken en projecten de deadline of het einde van het budget nadert. Zo kun je tijdig bijsturen waar dat nodig is! En duidelijk blijven communiceren met je klant als er bijvoorbeeld meerwerk ontstaat. 

Lees meer over Visma Project Management