Projectbeheer voor Not-for-profitinstellingen

Signalering voor het bewaken van deadlines en begroting

Not-for-profitinstellingen ontlenen hun bestaansrecht rechtstreeks aan subsidies en giften. Inzicht in de bestedingen voor projecten en de voortgang ervan is voor dit type organisaties dan ook cruciaal. Immers, de verantwoording van de bestedingen bepaalt in de meeste gevallen of er uitgekeerd wordt. Heldere, sluitende rapportages waarin precies herleidbaar is hoe de budgetten gebruikt zijn, zijn in deze branche dan ook onmisbaar.

Subsidieverstrekkers stellen steeds hogere eisen aan de verantwoording van de besteding van ontvangen gelden. Niet alleen voor de gemaakte kosten, maar ook voor de uren die door medewerkers en vrijwilligers aan projecten worden besteed. Je hebt voor deze subsidieverantwoording bovendien vaak een accountantsverklaring nodig. Een goed systeem voor projectbeheer in combinatie met financiële verwerking is dus onontbeerlijk. Ook om op accountantskosten te kunnen besparen. 

Projectmanagement en urenregistratie geïntegreerd met financiële verantwoording: een complete oplossing 

Visma's boekhoudoplossing AccountView is al jarenlang de voorkeursoplossing voor financiële software in de not-for-profitbranche. Op het gebied van projectplanning en registratie van uren en projectvoortgang, is Visma Project Management de perfecte aanvulling. Zo heb je naast de boekhouding ook de operationele processen goed op orde.

De integratie van de twee oplossingen zorgt voor grip op je budgetten. Bovendien kun je eenvoudig, transparant en tijdig de juiste financiële verantwoording van projecten realiseren. Voor zowel je interne organisatie als voor financiers of subsidieverstrekkers. Visma Software is, samen met een aantal gespecialiseerde partners, een van de belangrijkste spelers in deze markt.

Alle projectleiders verzekerd van operationele én financiële grip

Projectleiders hebben een grote verantwoordelijkheid. Daarom reiken we hen graag de middelen aan die ervoor zorgen dat zij alles operationeel en financieel onder controle hebben. Op hoofdlijnen is voor not-for-profitorganisaties de vraagstelling hetzelfde, maar natuurlijk kent iedere organisatie ook zo zijn bijzonderheden. Dat is de reden waarom we samen met gespecialiseerde partners precies in kaart brengen welke vereisten er zijn voor de best passende oplossing.

Lees meer over Visma Project Management