AccountView

AccountView-modules: Budgettering

Kies voor overzicht en zekerheid en stel vliegensvlug uw budget op voor heldere vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke cijfers. Vertrouw op de module Budgettering I. 

Wat kunt u met de module Budgettering I?

Optimale kostenbeheersing begint bij budgetteren. De module Budgettering I helpt u hierbij. Gebruik zo de uitgebreide rapportagemogelijkheden om uw  actuele cijfers te vergelijken met uw budgetcijfers en met uw werkelijke cijfers van vorig jaar. 

Overzichtelijke begroting

Maak per administratie één budget op basis van de grootboekrekeningen. Dat gaat razendsnel, omdat u zelf bepaalt op welke rekeningen u wel of niet wilt budgetteren. In Verslaglegging kunt u het budget verder groeperen op rubrieken (groepen grootboekrekeningen) waardoor u ook op grotere hoofdlijnen het budget kunt bewaken. 

Snel budgetteren

Verdeel automatisch en percentagegewijs uw jaarbudgetbedrag over de gewenste perioden via zelf in te stellen budgetverdeelsleutels. 

Uitgebreide rapportages

Gebruik de uitgebreide rapporten en vergelijkingen van uw budgetcijfers met de werkelijke cijfers, die op elk gewenst tijdstip en op basis van uitgebreide selectiecriteria zijn af te drukken. Per jaar of per periode, en voor één kostenplaats, een reeks kostenplaatsen of alle kostenplaatsen. 

Alle voordelen op een rij:

  • Voor iedereen die financiële prognoses wil maken en op elk moment zicht wil hebben op mogelijke afwijkingen. 
  • Goed zicht op de prestaties van uw onderneming, waardoor u perfect kunt inspringen op kansen en u tijdig kunt bijsturen in geval van tegenvallende resultaten. 
  • Heldere vergelijkingen van uw actuele prestaties met uw budgetcijfers en met uw werkelijke cijfers van vorig jaar. 
  • Grote tijdsbesparingen door het gemak waarmee u een budget aanmaakt en aanpast. 

Wat kan ik nog meer met Budgettering II?

Met de functionaliteit van Budgettering II kunt u niet alleen budgetteren op grootboekrekening, maar ook op kostenplaats, kostensoort (met de module Uitgebreide kostenanalyse) en combinaties van deze factoren. Daarnaast kunt u meerdere budgetten vastleggen. Bijvoorbeeld Groeiscenario 5 %, Groeiscenario 10 % en Groeiscenario 15 %. Bovendien kunt u afwijkende groeiscenario's plannen voor uw bedragen en budgetaantallen. 

Informatie aanvragen of bestellen?

Aanhef
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden