AccountView

AccountView-modules: Kostenverdeel I

Vertrouw op de module Kostenverdeel I voor een diepgaand inzicht in uw algemene en indirecte kosten en houd zo grip op uw kosten. 

Wat kunt u met de module Kostenverdeel I?

Met de module Kostenverdeel I legt u per grootboekrekening met een verdeelsleutel vast op welke wijze uw kosten moeten worden verdeeld. Dit is handig als u bijvoorbeeld de huurkosten wilt toerekenen aan verschillende afdelingen volgens verdeelregels en -sleutels die u zelf vastlegt. 

Eigen verdeling

Verdeel uw kosten automatisch over de juiste afdelingen volgens verdeelregels en -sleutels die u zelf vastlegt. Wijs bijvoorbeeld uw indirecte kosten, zoals huisvestingskosten, toe aan de verschillende afdelingen. 

Flexibel boeken

Boek verdelingen op basis van percentages, vaste bedragen, toeslagen, tarieven per artikel of combinaties hiervan. 

Afwijken van standaard verdeelsleutels

Wilt u een andere verdeelsleutel gebruiken dan die u standaard hebt vastgesteld in de stamgegevens van de grootboekrekening? Met de module Kostenverdeel I kunt u in afwijkende situaties op regelniveau altijd een andere verdeelsleutel aan een boeking koppelen. Bijvoorbeeld als u de schoonmaakkosten niet wilt toewijzen aan tweetal afdelingen, maar alleen specifiek aan een bepaalde afdeling. 

Geïntegreerd werken

Combineer deze module met Vaste Activa en Transitorische posten voor nog meer inzicht en voor een snelle verdeling van afschrijvingsbedragen, kosten en opbrengsten over afdelingen. 

Alle voordelen op een rij:

  • Optimaal inzicht in uw kostenstructuur per afdeling.
  • Onbeperkt aantal verdeelsleutels en verdeelregels voor juiste en automatische kostenverdeling.
  • Uitstekende kostenbewaking per afdeling, grondige analyse van doorverdelingen, nauwkeurige bepaling van kostprijs en automatische verdeling van afschrijvingskosten over afdelingen.
  • Uitgebreide rapportages waarmee u zicht hebt op de werkelijke kostenverdeling in uw organisatie. 

Op zoek naar nog uitgebreidere kostenverdelingen?

Met de functionaliteit van Kostenverdeel II kunt u nòg een stapje verder gaan door flexibel kosten automatisch door te verdelen over kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen. Uw verdeelsleutels koppelen aan een proces, bijvoorbeeld het afhandelen van orders of de ontvangsten in het magazijn is mogelijk en boek op basis van dit proces de kosten, die u vervolgens doorverdeelt naar uw producten op basis van Activity Based Costing. 

Informatie aanvragen of bestellen?

Aanhef
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden