Kostenverdeel

Een AccountView Module

Met de module Kostenverdeel I krijgt u meer grip op uw kosten. Omdat u kosten kunt toewijzen en doorverdelen naar verschillende grootboekrekeningen, verbetert uw inzicht in uw kostenstructuur en maakt u makkelijker analyses. 

  • Leg per grootboekrekening met een verdeelsleutel vast op welke wijze kosten automatisch over de juiste afdelingen moeten worden verdeeld.

  • Stel zelf verdeelregels en -sleutels in. Wijs bijvoorbeeld uw indirecte kosten zoals huisvestingskosten toe aan de verschillende afdelingen. 

  • Boek verdelingen op basis van diverse parameters, zoals percentages, vaste bedragen, toeslagen, tarieven per artikel of combinaties hiervan.

 

Direct bestellen
Wilt u direct met de module aan de slag? U kunt deze zelf toevoegen aan uw licentie via de bestelwizard in AccountView:

module bestellen

Afwijken van standaard verdeelsleutels

Wilt u een andere verdeelsleutel gebruiken dan die u standaard hebt vastgesteld in de stamgegevens van de grootboekrekening? Met de module Kostenverdeel I kunt u in afwijkende situaties op regelniveau altijd een andere verdeelsleutel aan een boeking koppelen. Bijvoorbeeld als u schoonmaakkosten niet wilt toewijzen aan meerdere afdelingen, maar aan één specifieke afdeling.

Nog meer inzicht met Kostenverdeel II

Heeft u behoefte aan verdere verbijzondering van kosten? Met de functionaliteit van Kostenverdeel II kunt aanvullend kosten automatisch doorverdelen over kostendragers en hulp- en hoofdkostenplaatsen. Zo kunt u verdeelsleutels koppelen aan processen, bijvoorbeeld orderafhandeling of magazijnontvangsten en op basis hiervan de kosten boeken, die u vervolgens doorverdeelt naar uw producten op basis van Activity Based Costing.

De belangrijkste voordelen

  • Optimaal inzicht in uw kostenstructuur per afdeling.
  • Onbeperkt aantal verdeelsleutels en verdeelregels voor juiste en automatische kostenverdeling.
  • Uitstekende kostenbewaking per afdeling, grondige analyse van doorverdelingen, nauwkeurige bepaling van kostprijs en automatische verdeling van afschrijvingskosten over afdelingen.
  • Uitgebreide rapportages waarmee u zicht hebt op de werkelijke kostenverdeling in uw organisatie. 

Meer informatie/direct bestellen?

Wilt u meer informatie, advies, of direct de uitbreiding voor uw licentie bestellen? Neem contact met ons op:

* Verplichte velden