Projecten

Een AccountView Module

Wilt u een volwaardige projectadministratie voeren en grip houden op projecten? Met de uitbreiding Projecten voor AccountView heeft en houdt u financiële controle op uw projecten en kunt u werkelijke projectresultaten vergelijken met uw oorspronkelijke budget. 

  • Leg per project alle belangrijke projectgegevens vast in een centraal venster.
  • Stel elk gewenst projectbudget op.
  • Werk met een voorcalculatie van de geschatte kosten en opbrengsten per zelf gekozen invalshoek.
  • Reageer altijd tijdig op kostenoverschrijdingen. 


Direct bestellen
Wilt u direct met de module aan de slag? U kunt deze zelf toevoegen aan uw licentie via de bestelwizard in AccountView:

module bestellen

Projectbudgetten

Leg projectbudgetten handmatig of automatisch vast op basis van een calculatietarief en opslagpercentage. Voer zo de eenheden in voor een gespecificeerd en realistisch budget. Voer ook eenvoudig per zelf gekozen invalshoek een voorcalculatie in van de geschatte kosten en opbrengsten. Wijzig gemakkelijk budgetbedragen, ook als u een budget hebt ingevoerd. Voer zelfs budgetten in als u al op het project hebt geboekt.

Groepeer uw projecten, vul data in en leg notities vast. Maak ook snelkoppelingen naar projectdocumentatie zoals offertes, berekeningen of correspondentie. Beschik zo altijd over alle gegevens van uw projecten.

Zicht op resultaten

Vind al uw resultaten terug in AccountView en neem deze gegevens gemakkelijk over in Excel voor verdere analyse en presentatie. Gebruik de gedetailleerde financiële rapportages voor inzicht vanuit verschillende invalshoeken, zoals een cumulatief totaaloverzicht van projectkosten en -opbrengsten. Maak daarnaast heldere vergelijkingen. Bijvoorbeeld van werkelijke cijfers met gerealiseerde budgetten om zo kostenoverschrijdingen vroegtijdig te signaleren. Gebruik tot slot de projectmutaties om inzicht in meerdere projecten tegelijk te krijgen. 

Zet projectanalyses in om offertes scherper te calculeren. Gebruik de informatie over budgetoverschrijdingen per projectleider om tijdig maatregelen te nemen en factureer uw projecten op basis van voorcalculatie en nacalculatie als u ook over de module Projectfacturering beschikt.

De belangrijkste voordelen:

  • Optimaal inzicht in uw projectresultaten doordat u kosten en opbrengsten direct kunt boeken op uw projecten.
  • Inzichtelijke projectkaarten waarmee u direct inzoomt op onderliggende boekingen. 
  • Financieel resultaatoverzicht per project waaronder kosten, opbrengsten en saldo, percentage gereed, en procentuele vergelijking tussen werkelijke en gebudgetteerde kosten en opbrengsten.
  • Volledige integratie met uw financiële administratie in AccountView doordat uw projectadministratie een subadministratie vormt van het grootboek.
  • Tijdbesparing doordat u snel inzichtelijke managementrapporten kunt opstellen.

Meer informatie/direct bestellen?

Wilt u meer informatie, advies, of direct de uitbreiding voor uw licentie bestellen? Neem contact met ons op:

* Verplichte velden