AccountView

AccountView-modules: Uitgebreide kostenanalyse

Wenst u meer dan de standaardkostenplaatsen en -rapportages van AccountView? Kies voor extra dimensies met de module Uitgebreide kostenanalyse.

Wat kunt u met de module Uitgebreide kostenanalyse?

De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u de mogelijkheid kosten naar kostenplaatsen en kostensoorten te verbijzonderen. Zo kunt u de schoonmaakkosten boeken onder 'locatiekosten' en verder doorverdelen naar de administratieafdeling. Op deze wijze bent u in staat vanuit verschillende invalshoeken uw kosten te bekijken en te analyseren.

Soepele verdeling

Deel uw kosten en opbrengsten naar eigen inzicht in over verschillende categorieën op basis van kostensoorten. Splits uw kosten bijvoorbeeld op naar doelgroep of naar vestiging als afdelingen over meerdere vestigingen zijn verspreid.

Kostensoort gekoppeld aan rekening

Kies per grootboekrekening een standaardkostensoort, waardoor  u het invoeren aanzienlijk versnelt.

De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u uitgebreide rapportagemogelijkheden voor een flexibel en diepgaand inzicht in uw kosten. Hierdoor kunt u vanuit elke gewenste invalshoek uw kosten bekijken en houdt u grip op uw verborgen kosten.

Veelomvattende kostenspecificatie

Bekijk en analyseer kostenplaatsen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij u kosten kunt verbijzonderen naar afdeling, bedrijfsonderdeel, artikel of product. Profiteer hierbij van de uitstekende rapportagemogelijkheden van Excel. Gebruik bovendien de module Multi-Year Financials om zicht te krijgen op hoe uw kosten zich over de jaren heen tot elkaar verhouden.

Alle voordelen op een rij:

  • Meer zicht op de mogelijkheden tot kostenvermindering en efficiencyverbetering.
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden voor optimaal inzicht.

Informatie aanvragen of bestellen?

Aanhef
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden