Vaste Activa II

Een AccountView Module

Met de functionaliteit van Vaste Activa II (een uitbreiding op Vaste Activa I) beschikt u naast een commerciële- ook over een fiscale afschrijvingsmethode. Daarnaast kunt u niet alleen op basis van boekwaarde of aanschafwaarde afschrijven, maar ook op basis van:

  • annuïteiten
  • sum of the year digits
  • degressieve afschrijving
  • een vast bedrag 
  • geen afschrijving

Ook kunt u meerdere activa samenvoegen onder één hoofdactivum. 

Direct bestellen
Wilt u direct met de module aan de slag? U kunt deze zelf toevoegen aan uw licentie via de bestelwizard in AccountView:

module bestellen

Meerdere afschrijvingsmethodes

Het onderscheid in commerciële- en fiscale afschrijvingsmethode is in alle facetten van de module doorgevoerd, zoals bij de rapportage en het genereren van afschrijvingen. Zo vraagt u met een apart rapport de verschillen tussen de commerciële en fiscale afschrijvingen op, zodat u op elk moment de status van beide kunt analyseren. 


Tijdens het boeken
Scherm het toevoegen van activa voor onbevoegden af door vooraf in te stellen welke medewerkers tijdens het boeken activa mogen toevoegen. Gebruik voor het toevoegen de wizard waarmee u snel en stapsgewijs een nieuw activum kiest zonder het boekingsvenster te verlaten. Voer bijvoorbeeld investeringen in het inkoopdagboek automatisch in. 

Automatische verwerking

Genereer met één druk op de knop de afschrijvingsboekingen en zorg zo per rapportageperiode voor zicht op uw afschrijvingen. Reken bovendien op een waterdichte en automatische aansluiting van uw vaste activaregistratie met uw financiële administratie. 

Eenvoudig herwaarderen
Profiteer van de mogelijkheden om wijzigingen in de waardering van uw activa te registreren. Herwaardeer of splits bijvoorbeeld een activum als u het ene deel verkoopt, maar het andere deel niet, of voeg meerdere activa samen onder één hoofdactivum. Zo kunt u de nieuwe fabriekshal aan uw oude hal als nieuw subactivum registreren en neemt u desgewenst beide hallen uw jaaroverzicht op als één hoofdactivum. 

De belangrijkste voordelen

  • Eenvoudige registratie van uw vaste activa in uw financiële administratie.
  • Aanzienlijke kosten- en tijdbesparing doordat de afschrijvingsboekingen zijn geautomatiseerd. 
  • Eenvoudiger rapporteren doordat u per activum afwijkende afschrijvingsmethoden voor zowel commerciële als fiscale afschrijvingen kunt vastleggen. 
  • Enorme flexibiliteit doordat u eigen afschrijvingsmethodes kunt bepalen en eenvoudig activa kunt herwaarderen, samenvoegen of splitsen.
  • Activakaarten opvraagbaar voor commerciële, fiscale of alle mutaties en in combinatie met Multi-Year Financials ook opvraagbaar over meerdere jaren

Meer informatie/direct bestellen?

Wilt u meer informatie, advies, of direct de uitbreiding voor uw licentie bestellen? Neem contact met ons op:

* Verplichte velden