Uitgebreide toegangsbeveiliging

Voor AccountView 

Praktische functiescheiding
Met Uitgebreide toegangsbeveiliging kunt u de werkelijke functiescheiding in uw organisatie praktisch toepassen op gebruikersrechten- en rollen in uw financiële administratie. Daarnaast kunt u gevoelige informatie optimaal afschermen per medewerker en zelfs beschermen tegen ongeoorloofd gebruik buiten de organisatie. Uitgebreide toegangsbeveiliging is opgebouwd uit niveau 1 tot en met 3.

Meer informatie of direct bestellen
Onderstaand leest u meer over de mogelijkheden van Uitgebreide toegangsbeveiliging. Wilt u direct aan de slag of heeft u vragen over de toepasbaarheid van deze modules voor uw licentie? Voor advies en het inrichten van de modules, schakelt u uw leverancier in:

contact opnemen

Uitgebreide toegangsbeveiliging I

AccountView Team en Business

Uitgebreide toegangsbeveiliging i

Eenvoudige functiescheiding
Wilt u een medewerker van bijvoorbeeld de debiteurenadministratie alleen toegang geven tot debiteurgegevens, maar de controller maximale rechten toekennen? Met Uitgebreide toegangsbeveiliging kunt u:

  • Toegang verlenen per medewerker per administratie en per onderdeel van de administratie (het grootboek, artikelen, boekingen en rapporten).
  • Rechten toekennen wat betreft handelingen in de administratie (alleen opvragen, of ook toevoegen, verwijderen of wijzigen).

Rollen toekennen
Gebruik rollen om de toegangsrechten van uw medewerkers tot uw administratie vast te leggen. Leg in een rol de toegangsrechten voor bepaalde onderdelen vast of sluit deze juist voor bepaalde onderdelen uit. Maak hierbij gebruik van de overzichtelijke boomstructuur in AccountView, waarin u duidelijk ziet hoe de rollen uw daadwerkelijke organisatiestructuur en functiescheidingen weergeven.

Rechten wijzigen
U kunt rechten per medewerker wijzigen, maar voor meerdere medewerkers met dezelfde rol hoeft u alleen de rechten van de rol te wijzigen. Maak met hetzelfde gemak nieuwe gebruikers aan door ze te koppelen aan een rol.

Uitgebreide toegangsbeveiliging II

AccountView Business

Uitgebreide toegangsbeveiliging II

Gebruikersgroepen instellen
Wilt u rechten verlenen binnen een complexere administratieve organisatie? Deel uw medewerkers dan met Uitgebreide Toegangsbeveiliging II in per groep en verleen toegangsrechten per groep. Ken aanvullend per gebruiker of groep meerdere rollen toe en stel desgewenst per gebruiker een andere rol per administratie in.

  • Werk met rechten per administratie en rechten per menu-optie.
  • Maak standaardrapportages van gebruikersgroepen en toegangsanalyses.

Extra wachtwoordbeveiliging
Aanvullende beveiliging met protocollen omtrent wachtwoordinstellingen is tevens mogelijk:

  • Stel extra algemene wachtwoordbeveiliging in voor alle medewerkers zoals minimumlengte en maximale geldigheidsduur.
  • Stel aanvullend wachtwoordinstellingen per medewerker in; laat wachtwoorden al dan niet verlopen en laat wachtwoorden wijzigen met een specifiek interval.

Uitgebreide toegangsbeveiliging III

AccountView Business

Uitgebreide toegangsbeveiliging III

Beveiliging extern
Omdat AccountView tevens gebruik maakt van Microsoft Windows ‘impersonation’ om te bepalen welke medewerkers een bepaald bestand mogen lezen of bewerken, is de toegang tot uw administratie door zowel AccountView als Microsoft Windows afgeschermd. Dit is extra veilig voor medewerkers die via de cloud met AccountView werken en u kunt zelfs derden toegang geven tot specifieke gegevens in uw administratie.

  • Beveilig uw administratiegegevens op bestandsniveau tegen ongeoorloofd gebruik.
  • Scherm de toegang tot administratiebestanden af en voorkom dat netwerkgebruikers buiten AccountView toegang tot gevoelige informatie kunnen krijgen.

Single Sign On
Importeer alle Windows-netwerkgebruikers in AccountView en elke medewerker start daarna AccountView bij elk gebruik op zonder de gebruikersnaam en het wachtwoord in te hoeven voeren. 
 

Meer informatie/direct bestellen?

Wilt u meer informatie, advies, of direct de uitbreiding voor uw licentie bestellen? Neem contact op met uw leverancier, of met Visma via dit formulier:

* Verplichte velden