AccountView

Uitgebreide toegangsbeveiliging I, II en III

Wilt u meer functionaliteit dan de standaardbeveiliging die AccountView u met gebruikersnamen en wachtwoorden biedt? Wilt u de functiescheiding in uw administratieve organisatie terugzien in uw administratiepakket? En wilt u gevoelige informatie goed afschermen? Reken dan op de modules Uitgebreide toegangsbeveiliging I, II of III.

Voor wie

Voor iedereen die de functiescheiding binnen zijn (groeiende) organisatie eenvoudig in goede banen wil leiden en optimale bescherming van gevoelige informatie wenst.

De module Uitgebreide toegangsbeveiliging I en II is beschikbaar vanaf AccountView Team. De modules Uitgebreide toegangsbeveiliging II en III zijn beschikbaar vanaf AccountView Business.

Schakel voor het inrichten van de modules Uitgebreide toegangsbeveiliging I, II en III uw leverancier in. Uw leverancier richt tijdens de implementatiefase het toegangsbeheer in en kan de inrichting van deze modules daardoor sneller realiseren.

Uitgebreide toegangsbeveiliging I

Eenvoudige functiescheiding

Geef per medewerker aan tot welke administraties hij toegang heeft en welke onderdelen (grootboek, artikelen, boekingen en rapporten) hij mag benaderen. Bepaal daarbij ook wat hij mag doen (opvragen, toevoegen, verwijderen, wijzigen). Geef zo een medewerker van de debiteurenadministratie alleen toegang tot debiteurgegevens, maar geef uw financial controller de mogelijkheid om alle bedrijfsgegevens op te vragen én meerdere administraties te bekijken. Voer op deze manier de functiescheiding in uw organisatie eenvoudig in AccountView door.

Rollen

Gebruik rollen om de toegangsrechten van uw medewerkers tot uw administratie vast te leggen. Leg in een rol de toegangsrechten voor bepaalde onderdelen vast of sluit deze juist voor bepaalde onderdelen uit. Maak hierbij gebruik van de overzichtelijke boomstructuur in AccountView, waarin u duidelijk ziet hoe de rollen uw organisatiestructuur en functiescheidingen weergeven. Koppel de rollen vervolgens aan uw medewerkers.

Rechten wijzigen

Wijzig snel en eenvoudig rechten door alleen de rol aan te passen. Voer op deze manier uw wijzigingen voor alle medewerkers met die rol door. Maak met hetzelfde gemak nieuwe gebruikers aan door ze te koppelen aan een rol. Functionaliteit die u normaal alleen in grote beveiligingssystemen vindt, is standaard in Uitgebreide toegangsbeveiliging I!

Uw voordeel

 • Administraties en dagboeken afschermen per gebruiker; scherm inkoopboeken af voor verkopers en verkoopboeken voor inkopers, want een medewerker die zowel kan verkopen als inkopen staat aan grote verleidingen bloot.
 • AccountView-onderdelen afschermen per toegangbeveiligingsrol; beperk de rechten van magazijnmedewerkers tot de voorraadonderdelen.
 • Meerdere toegangbeveiligingsrollen toekennen per gebruiker; maak aparte rollen met uitgebreidere beperkingen aan voor nieuwe medewerkers, maar verwijder rollen zodra ze zijn ingewerkt.
 • Standaardrapportage van gebruikers en rollen.
 • Alleen de systeembeheerder mag wachtwoordinstellingen wijzigen en gebruikers toevoegen.

Uitgebreide toegangsbeveiliging II

Gebruikersgroepen inrichten

Profiteer niet alleen van alle functionaliteit van Uitgebreide toegangsbeveiliging I, maar ook van de mogelijkheid om met gebruikersgroepen, rechten per administratie en rechten per menu-optie te werken. Bepaal zo precies tot welke menu-opties van een bepaald onderdeel van een bepaalde administratie uw medewerkers toegang hebben. Stel ook toegangsrechten voor dynamische (sub)menu-opties en voor drill arounds in.

Extra niveau

Deel uw medewerkers in groepen in en verleen per groep de toegangsrechten. Haal uw voordeel uit dit extra niveau naast gebruikers, waarmee u rechten nog flexibeler kunt toekennen en onderhouden. Dit is met name ideaal als u meerdere afdelingen en een complexere administratieve organisatie hebt; ook levert het systeem- en applicatiebeheerders veel gebruiksgemak op.

Wachtwoorden

Maak naast de algemene instellingen voor wachtwoorden gebruik van de instellingen per medewerker. Stel zo in dat uw medewerkers regelmatig een automatische melding krijgen om hun wachtwoord te veranderen. Zorg er daarbij voor dat zij niet steeds twee wachtwoorden kunnen afwisselen.

Uw voordeel

 • Menu-opties van AccountView-onderdelen afschermen per toegangsbeveiligingrol; beperk de rechten van magazijnmedewerkers tot het invoeren van ontvangsten en geef alleen het hoofd magazijn het recht om magazijnoverboekingen en breuk in te voeren.
 • Meerdere toegangsbeveiligingrollen toekennen per gebruiker per administratie.
 • Meerdere toegangsbeveiligingrollen toekennen per gebruikersgroep per administratie.
 • Extra algemene wachtwoordbeveiligingen; minimumlengte, maximale geldigheidsduur en het aantal oude wachtwoorden dat moet worden onthouden.
 • Extra wachtwoordinstellingen per gebruiker; of het wachtwoord al dan niet verloopt en of het wachtwoord moet worden gewijzigd na inloggen.
 • Standaardrapportage van gebruikersgroepen en toegangsanalyse.

Wachtwoordinstellingen


Uitgebreide toegangsbeveiliging III

Beveiliging tegen buitenstaanders

Gebruik alle functionaliteit van de modules Uitgebreide toegangsbeveiliging I en II, maar beveilig daarnaast uw administratiegegevens op bestandsniveau tegen ongeoorloofd gebruik. Scherm zo de toegang tot fysieke administratiebestanden af en voorkom daarmee dat netwerkgebruikers buiten AccountView toegang tot gevoelige informatie kunnen krijgen.

Windows authenticatie

Profiteer van het feit dat AccountView de mogelijkheden van Microsoft Windows - het imitatiemechanisme (‘impersonation’) - gebruikt om te bepalen welke medewerkers een bepaald bestand mogen lezen of bewerken. Wees zo verzekerd dat de toegang tot uw administratie zowel door AccountView als Microsoft Windows wordt afgeschermd, én dat uw beveiliging op het niveau van SQL Server is gebracht. Laat medewerkers dankzij deze goede beveiliging via het internet met AccountView werken en geef zelfs derden toegang tot bepaalde gegevens in uw administratie.

Single Sign On

Start AccountView op zonder opnieuw een gebruikersnaam en wachtwoord (Single Sign On) in te voeren. Zorg er dan wel voor dat uw gebruikersnaam in AccountView dezelfde is als in Windows. Importeer daarvoor de Windows-netwerkgebruikers in AccountView.

Uw voordeel

 • Administratiegegevens in AccountView afschermen op bestandsniveau, zodat toegang via ODBC of andere bestandstoegang wordt voorkomen.
 • Optimale beveiliging op het niveau van SQL Server.
 • Eén speciale administratiegebruiker in plaats van alle medewerker netwerkrechten geven.
 • AccountView opstarten zonder opnieuw een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
 • Beschermd toegang tot applicatiegegevens aan derden via internet geven.