Supportvideo's AccountView

Autoherkenning optimaliseren

Tijdens het inlezen van een bankbestand voert AccountView automatisch autoherkenning uit om de bankmutaties aan te vullen en daarmee de openstaande post op te zoeken. In deze supportvideo ziet u hoe u deze autoherkenning kunt optimaliseren.