Spring naar de hoofdtekst

Digitalisering steeds vaker onderdeel bedrijfsstrategie

Digitalisering kan uw organisatie direct veel opleveren. Doordat u zich niet meer hoeft te richten op handmatige handelingen (en de bijbehorende tijdsinvestering en de kans op fouten) kunt u zich gericht bezighouden met de uitzonderingen.

Ook in 2020 zijn er nog maar weinig organisaties die digitalisering op kleine schaal inzetten om nieuwe kansen te benutten. Slechts 5% zegt er ad hoc mee bezig te zijn. In de dienstverlening is dat nog maar 2%. 

Net als in 2019 kiezen de meeste bedrijven voor een strategische benadering: 37% geeft aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. In 2019 was dit nagenoeg hetzelfde met 35%. Het mkb is ingelopen op de grootzakelijke markt. In 2019 was er bij 32% van de kleinere organisaties sprake van een strategische benadering, ten opzichte van 44% in de grotere. Nu is dat 35% versus 40%. Deze trend zette al eerder in.

Visma Digitaliseringsindex 2020Voor het vierde jaar achtereen liet Visma Software in kaart brengen in hoeverre ondernemend Nederland zijn bedrijfsprocessen heeft gedigitaliseerd. In de Visma Digitaliseringsindex 2020 vindt u alle uitkomsten van het onderzoek.

Download de Digitaliseringsindex 2020

Beetje meer adaptief

Er is weinig verandering in het aantal bedrijven dat voor een integrale benadering kiest. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de digitale strategie. Dit percentage gaat van 20% in 2019 naar 22% in 2020. De situatie in het mkbbk en de grootzakelijke markt anno 2020 is vergelijkbaar. De industrie doet het minder goed met 16%.

Het aantal bedrijven dat adaptief met digitalisering omgaat, stijgt eveneens licht. Dat gaat van 15% in 2019 naar 18% nu. Bij deze organisaties zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen. Het mkb en de grootzakelijke markt gaan hier weer gelijk op. Kijken we per sector, dan vallen de cijfers van de handel en de dienstverlening op. In de handel zegt bijna een derde (32%) op een adaptieve manier bezig te zijn met digitalisering. In dienstverlening is dat iets meer dan een kwart (26%).

Wat levert digitalisering uw organisatie op?

Digitalisering kan uw organisatie direct veel opleveren. Doordat u zich niet meer hoeft te richten op handmatige handelingen (en de bijbehorende tijdsinvestering en de kans op fouten) kunt u zich gericht bezighouden met de uitzonderingen.

Gestroomlijnde goedkeuringsworkflow

Automatiseer bijvoorbeeld het goedkeuringsproces van inkomende facturen. Staat er een factuur klaar waarvoor goedkeuring is vereist? Dan worden de door u aangewezen personen binnen uw organisatie automatisch via e-mail en de app op de hoogte gebracht. Bepaal zelf wie hierbij een rol speelt, bijvoorbeeld op basis van de afdeling en/of de hoogte van het bedrag. Op onze website leest u meer over het automatiseren van het goedkeuringsproces van inkomende facturen.

Een betere cashflow met e-facturatie

Met een e-factuur doet u uzelf en uw klanten een groot plezier. E-facturen worden rechtstreeks verwerkt in het systeem van uw klant, precies zoals u ze heeft aangemaakt. Dit bespaart veel tijd en doorlooptijd en uw klant kan de factuur dus veel sneller betaalbaar stellen. En als de klant dit prettig vindt, kunt u ook bij e-facturatie de factuur als pdf, xls(x) of doc(x) bijvoegen.

De ervaring leert dat bedrijven die werken met e-facturatie hun geld sneller op hun rekening hebben. Het resultaat is een verbeterde cashflow en een veel eenvoudiger debiteurenbeheer. Naast efficiency, betrouwbaarheid en kostenbesparing levert e-facturatie u bovendien meer inzicht in de status van de facturen die u hebt verzonden en ontvangen.

Maken (nog) niet al uw leveranciers en klanten gebruik van e-facturatie? Laat het systeem dan automatisch een alternatieve facturatiemethode kiezen, bijvoorbeeld een e-mail met een te downloaden pdf-bestand. Of een papieren factuur via de post, verzonden via de print- en postservice. Zo bepaalt u zelf in welk tempo u naar e-facturatie groeit. Bent u benieuwd wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van e-facturatie.

Directe bankkoppeling

Minimaliseer ook de handmatige handelingen die gepaard gaan met het verzenden van elektronische betalingen en het ontvangen van afschriftregels. Kies voor een directe bankkoppeling en u ontvangt met één druk op de knop dagelijks bankafschriften in uw administratie. Het is niet langer nodig zelf bestanden met bankmutaties op te halen en in te lezen; uw boekhoudsoftware matcht de mutaties automatisch met de bijbehorende facturen. De veilige, snelle en eenvoudige workflow die hierdoor ontstaat, zorgt ervoor dat uw organisatie veel minder tijd kwijt is aan betalingen!

Iets snellere ontwikkeling grotere organisaties

In welke fase van digitalisatie verwachten de meeste organisaties binnen drie jaar te zitten? In 2019 zette ongeveer een derde (34%) nog in op een integrale benadering van digitalisatie. Nu denkt het merendeel in 2023 alweer een fase verder te zijn: 37% verwacht dan een adaptieve aanpak te hanteren. De handel en dienstverlening zijn ook hier de uitschieters. 46% van de bedrijven in de handel verwacht binnen drie jaar adaptief te werken. In de dienstverlening is dat 47%. Het aantal organisaties dat denkt over drie jaar nog ad-hoc te digitaliseren is net als in 2019 verwaarloosbaar (1,5%). De grootzakelijke markt verwacht zich over het algemeen iets sneller te ontwikkelen dan het mkb.

Download de Visma Digitaliseringindex 2020. Of vul de vragen in en vergelijk direct uw situatie met de uitkomsten!

Populairst