Beheerder binnen Mamut

Import van relaties en artikelen vanuit Microsoft Excel

Mamut Support ID: M-02025075
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 4 januari 2013

Omschrijving

In versie 16.0 en nieuwer is het mogelijk om relaties en artikelen vanuit Microsoft Excel te importeren. U kunt de wizard hiervoor starten via Bestand – Importeren - Import/Export – Import vanuit Excel. Een gedetailleerde beschrijving van de wizard vindt u in de Handleiding Mamut Import/Export. Wees opmerkzaam dat deze import een aantal vereisten en beperkingen heeft. Hieronder staan de belangrijkste:

  • Het bestand moet aangemaakt en opgeslagen worden in Microsoft Excel 2007 of nieuwer. Oudere versies worden niet ondersteund.
  • Het eerste werkblad in het Excelbestand moet de te importeren data bevatten. De naam van het werkblad mag geen spaties bevatten. De overige werkbladen kunnen niet geïmporteerd worden.
  • De eerste rij dient de kolomhoofden te bevatten. Deze worden gebruikt om de kolommen in het Excelbestand te koppelen aan de betreffende velden in Mamut Business Software (stap 2 in de wizard). De overige rijen bevatten de te importeren data.
  • Het Importeren van artikelen met alfanumerieke artikelnummers wordt niet ondersteund. Dit dient u nog steeds te doen via de import met het GBAP15-formaat zoals staat beschreven in de Handleiding Mamut Import/Export