Btw- en ICP-aangifte vanuit Mamut via SBR

Mamut Support ID: M-02025120
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 3 januari 2014

Omschrijving

Dit stappenplan kunt u hanteren om uw PKIoverheid services-certificaat te installeren en te gebruiken voor de aangifte OB en ICP vanuit Mamut. We gaan er in dit artikel van uit dat u het PKIoverheid-certificaat al in bezit hebt en gaan alleen in op de stappen om het certificaat in gebruik te nemen en hoe u vervolgens de aangifte(n) kunt doen via Mamut. 
Als u de aangifte buiten Mamut om verzorgt, hoeft u dit artikel niet door te nemen.
Het is belangrijk dat u eerst het artikel “Overgang BAPI naar SBR voor Btw- en ICP-aangiften” heeft gelezen, voordat u (indien nodig) aan de onderstaande stappen begint.

Voorbereiding

Vanaf versie 17.1 biedt Mamut u de mogelijkheid om via SBR de Btw- en ICP-aangifte naar Digipoort te verzenden. In deze versie van Mamut is tevens nog mogelijk om uw aangiften over 2013 via Mamut e-BTW te versturen zoals voorheen gewend was. 
Uw Certificaatleverancier (CSP) kan u bijstaan bij alle ondersteuning voor het certificaat, zoals de aanvraag en de sleutelgeneratie. Meer informatie over het certificaat en bijbehorende processen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Stappenplan

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die u kunt gebruiken voor het doen van uw Btw- en/of ICP-aangifte vanuit Mamut via SBR.

 1. Importeren certificaat
 2. Btw-aangifte doen via SBR
 3. ICP-aangifte doen via SBR

Lees eerst het volledige artikel door, voordat u aan het uitvoeren van de stappen begint.
Indien u slechts één van de twee typen aangifte vanuit Mamut wilt versturen, hoeft u enkel de bijbehorende paragraaf te lezen. In beide gevallen is het noodzakelijk dat eerst uw certificaat in Mamut heeft geïmporteerd.

1. Importeren certificaat

U kunt het door u bemachtigde PKIoverheid-certificaat direct vanaf uw pc importeren in Mamut vanuit de eBtw/Digipoort-instellingen.

Hiervoor kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Ga naar Beheer – Instellingen – Administratie.
 2. Open het tabblad Module-instellingen.
 3. Klik op het icoontje eBtw/Digipoort.
 4. Klik op […] bij Bestand en blader naar de locatie van het certificaat op uw pc.
 5. Selecteer het certificaat en klik op Open.
 6. Voer het bijbehorende wachtwoord in en druk op OK om het certificaat in Mamut te importeren.

Als intermediair de aangifte voor een cliënt indienen

Het is tevens mogelijk om vanuit Mamut de OB/ICP-aangifte als intermidiair voor een cliënt in te dienen. In dat geval dient u tevens een vinkje te zetten bij “Dient btw-aangifte in op verzoek van cliënt” en kunt u het Beconnummer (ID) en overige relatiegegevens van de intermediair invoeren.

Optioneel: Als u van de Belastingdienst een BTW-nummer voor de opgaaf ICP hebt ontvangen dat afwijkt van het nummer bij BTW-nummer OB, dan voert u dat hier in. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u onderdeel bent van een fiscale eenheid. Indien dit voor u niet van toepassing is, kunt u dit veld leeg laten.

Meer informatie over deze instellingen vindt u hier.

2. Btw-aangifte doen via SBR

U hebt twee mogelijkheden om uw aangifte Omzetbelasting naar Digipoort te verzenden, namelijk bij het afsluiten van een periode of vanuit de rapportenmodule. Welke methode u wenst te gebruiken hangt af van uw situatie en werkprocessen, overleg dit eventueel met uw boekhouder, accountant of uw Mamut Authorised Partner.

a. Bij het afsluiten van een periode

Indien u de Btw-aangifte naar Digipoort wilt verzenden bij het afsluiten van een periode, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar Beheer – Administratie – Periode afsluiten.
 2. Kies het gewenste jaar en periode en klik op Volgende.
 3. In het volgende scherm heeft u nu de mogelijkheid om een vinkje te zetten bij “Stuur de opgave naar Digipoort”.
 4. Klik op Volgende en doorloop de stappen om de periode af te sluiten en de aangifte naar Digipoort te verzenden.


Let op: Houd er rekening mee dat wanneer u kiest voor “Periode afsluiten” u de periode definitief afsluit en u geen boekingen meer kunt doen in de desbetreffende periode. Deze afsluiting kunt u niet zelfstandig ongedaan maken.

b. Via de rapportenmodule

Indien u de Btw-aangifte wilt verzenden vanuit de rapportenmodule, zonder hierbij een periode definitief voor boekingen af te sluiten, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar Bestand – Afdrukken – Administratie.
 2. Selecteer het rapport Btw-aangifte.
 3. Kies bij “Verzenden naar” voor Digipoort.
 4. Klik op Afdrukken om de aangifte naar Digipoort te verzenden.

Verderop in dit artikel kunt u meer lezen over de verzending van de aangifte.

3. ICP-aangifte doen via SBR

U kunt in Mamut uw ICP-aangifte naar Digipoort verzenden vanuit de rapportenmodule. De werkwijze is vrijwel gelijk aan het verzenden van de Btw-aangifte via deze module:

 1. Ga naar Bestand – Afdrukken – Administratie.
 2. Selecteer het rapport Intracommunautaire prestaties, periodieke rapportage.
 3. Kies bij “Verzenden naar” voor Digipoort.
 4. Klik op Afdrukken om de aangifte naar Digipoort te verzenden .

Hoe wordt mijn aangifte verzonden?

Het verzenden van de Btw- en ICP-aangiften volgens de bovenstaande procedures gebeurt op de achtergrond, zonder dat u hier in Mamut iets voor hoeft in te stellen.

Bij het succesvol verzenden van de aangifte naar Digipoort, zult u hiervan een melding in beeld krijgen. U kunt met de knop Status bijwerken in de eBtw/Digipoort-instellingen controleren wat de status is van het rapport dat u als laatste naar Digipoort hebt verzonden.
Wanneer de aangifte niet kan worden verzonden omdat de validatie niet is gelukt, zult u hier tevens een melding van in beeld krijgen. U kunt vervolgens bij de Belastingdienst nagaan wat precies de foutmelding heeft veroorzaakt. Mocht u er met de informatie van de Belastingdienst niet uit komen wat u in Mamut moet aanpassen om de aangifte succesvol te versturen, dan kunt u het aangiftebestand naar support@mamut.nl sturen, zodat de oorzaak nader onderzocht kan worden. Het is belangrijk dat u hierbij aangeeft door welke reden en op welke regel(s) de melding is veroorzaakt, op basis van de informatie van de Belastingdienst. Zonder deze informatie kan er niet gericht naar de oorzaak gezocht worden door Mamut Support.

Aandachtspunten aangaande het doen van aangifte vanuit Mamut via SBR

 • Indien u een aangifte opnieuw wilt verzenden, dan kunt u via de rapportenmodule opnieuw dezelfde stappen als hierboven volgen om de aangifte nogmaals te verzenden naar Digipoort. 
 • Uw CSP (Certification Service Provider) is uw aanspreekpunt met betrekking tot vragen over uw certificaten en de bijbehorende processen. Mamut kan u enkel aangeven waar u de certificaten in het programma kunt importeren; wat hieraan voorafgaat dient eerst buiten Mamut om aangevraagd en ingericht te worden.
 • Als u een geen of een foutief wachtwoord heeft ingevoerd in de eBtw/Digipoort-instellingen, krijgt u hiervan een melding bij het doen van de aangifte. U dient dan eerst in de instellingen het juiste wachtwoord moeten invoeren, voordat u aangifte kunt doen.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.