Financieel

Btw- en ICP-aangifte vanuit Mamut via SBR

Mamut Support ID: M-02025120
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 3 januari 2014

Omschrijving

Dit stappenplan kunt u hanteren om uw PKIoverheid services-certificaat te installeren en voor de aangifte OB en ICP vanuit Mamut te gebruiken. We gaan er in dit artikel van uit dat u het PKIoverheid-certificaat al in bezit hebt en bespreken alleen de stappen om het certificaat in gebruik te nemen en hoe u vervolgens de aangifte(n) vanuit Mamut kunt doen.
Als u de aangifte buiten Mamut om verzorgt, hoeft u dit artikel niet door te nemen.
Het is belangrijk dat u eerst het artikel "Overgang BAPI naar SBR voor Btw- en ICP-aangiften" hebt gelezen, voordat u (indien nodig) aan de onderstaande stappen begint.

Voorbereiding

Vanaf versie 17.1 biedt Mamut u de mogelijkheid om via SBR de Btw- en ICP-aangifte naar Digipoort te verzenden. In deze versie van Mamut is het tevens nog mogelijk om uw aangiften over 2013 via Mamut e-BTW te versturen zoals u voorheen gewend was.
Uw Certificaatleverancier (CSP) kan u bijstaan bij alle ondersteuning voor het certificaat, zoals de aanvraag en de sleutelgeneratie. Meer informatie over het certificaat en bijbehorende processen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Stappenplan

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen waarmee u uw Btw- en/of ICP-aangifte vanuit Mamut via SBR kunt doen.

 1. Certificaat importeren
 2. Btw-aangifte doen via SBR
 3. ICP-aangifte doen via SBR

Lees eerst het volledige artikel door, voordat u aan het uitvoeren van de stappen begint.
Als u slechts één van de twee typen aangifte vanuit Mamut wilt versturen, dan hoeft u enkel de bijbehorende paragraaf te lezen. In beide gevallen is het noodzakelijk dat u eerst uw certificaat in Mamut hebt geïmporteerd.

1. Certificaat importeren

U kunt het door u verkregen PKIoverheid-certificaat vanuit de eBtw/Digipoort-instellingen direct vanaf uw pc in Mamut importeren.

Hiervoor volgt u de deze stappen:

 1. Ga naar Beheer – Instellingen – Administratie.
 2. Open het tabblad Module-instellingen.
 3. Klik op het pictogram eBtw/Digipoort.
 4. Klik op […] bij Bestand en blader naar de locatie van het certificaat op uw pc.
 5. Selecteer het certificaat en klik op Open.
 6. Voer het bijbehorende wachtwoord in en klik op OK om het certificaat in Mamut te importeren.

Als intermediair de aangifte voor een cliënt indienen

Het is tevens mogelijk om vanuit Mamut de OB/ICP-aangifte als intermediair voor een cliënt in te dienen. In dat geval moet u ook een vinkje zetten bij Dient btw-aangifte in op verzoek van cliënt en kunt u het Beconnummer (ID) en overige relatiegegevens van de intermediair invoeren.

Optioneel: Als u van de Belastingdienst een BTW-nummer voor de opgaaf ICP hebt ontvangen dat afwijkt van het nummer bij BTW-nummer OB, dan voert u dat hier in. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u onderdeel bent van een fiscale eenheid. Is dit voor u niet van toepassing, dan kunt u dit veld leeg laten.

Meer informatie over deze instellingen vindt u hier.

2. Btw-aangifte doen via SBR

U hebt twee mogelijkheden om uw aangifte Omzetbelasting naar Digipoort te verzenden, namelijk bij het afsluiten van een periode of vanuit de rapportenmodule. Welke methode u wenst te gebruiken hangt af van uw situatie en werkprocessen, overleg dit eventueel met uw boekhouder, accountant of uw Mamut Authorised Partner.

a. Bij het afsluiten van een periode

Indien u de Btw-aangifte naar Digipoort wilt verzenden bij het afsluiten van een periode, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar Beheer – Administratie – Periode afsluiten.
 2. Kies het jaar en de periode en klik op Volgende.
 3. In het volgende venster hebt u nu de mogelijkheid om een vinkje te zetten bij Stuur de opgave naar Digipoort.
 4. Klik op Volgende en doorloop de stappen om de periode af te sluiten en de aangifte naar Digipoort te verzenden.


Let op: Houd er rekening mee dat wanneer u Periode afsluiten kiest, u de periode definitief afsluit en u geen boekingen meer kunt doen in de desbetreffende periode. Deze afsluiting kunt u niet zelfstandig ongedaan maken.

b. Via de rapportenmodule

Indien u de Btw-aangifte wilt verzenden vanuit de rapportenmodule zonder een periode definitief voor boekingen af te sluiten, dan gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar Bestand – Afdrukken – Administratie.
 2. Selecteer het rapport Btw-aangifte.
 3. Kies Digipoort bij Verzenden naar.
 4. Klik op Afdrukken om de aangifte naar Digipoort te verzenden.

Verderop in dit artikel kunt u meer lezen over de verzending van de aangifte.

3. ICP-aangifte doen via SBR

U kunt in Mamut uw ICP-aangifte naar Digipoort verzenden vanuit de rapportenmodule. De werkwijze is vrijwel gelijk aan het verzenden van de Btw-aangifte via deze module:

 1. Ga naar Bestand – Afdrukken – Administratie.
 2. Selecteer het rapport Intracommunautaire prestaties, periodieke rapportage.
 3. Kies Digipoort bij Verzenden naar.
 4. Klik op Afdrukken om de aangifte naar Digipoort te verzenden .

Hoe wordt mijn aangifte verzonden?

Het verzenden van de Btw- en ICP-aangiften volgens de bovenstaande procedures gebeurt op de achtergrond, zonder dat u hiervoor in Mamut iets hoeft in te stellen.

Bij het succesvol verzenden van de aangifte naar Digipoort, krijgt u hiervan een melding in beeld. U kunt met de knop Status bijwerken in de eBtw/Digipoort-instellingen controleren wat de status is van het rapport dat u als laatste naar Digipoort hebt verzonden.
Wanneer de aangifte niet kan worden verzonden omdat de validatie niet is gelukt, krijgt u hiervan tevens een melding in beeld. U kunt vervolgens bij de Belastingdienst nagaan wat precies de foutmelding heeft veroorzaakt. Mocht u er met de informatie van de Belastingdienst niet uitkomen wat u in Mamut moet aanpassen om de aangifte succesvol te versturen, dan kunt u het aangiftebestand naar support@mamut.nl sturen, zodat de oorzaak nader onderzocht kan worden. Het is belangrijk dat u hierbij aangeeft door welke reden en op welke regel(s) de melding is veroorzaakt, op basis van de informatie van de Belastingdienst. Zonder deze informatie kan er door Mamut Support niet gericht naar de oorzaak worden gezocht.

Aandachtspunten aangaande het doen van aangifte vanuit Mamut via SBR

 • Als u een aangifte opnieuw wilt verzenden, dan kunt u via de rapportenmodule opnieuw dezelfde stappen als hierboven volgen om de aangifte nogmaals te verzenden naar Digipoort.
 • Uw CSP (Certification Service Provider) is uw aanspreekpunt met betrekking tot vragen over uw certificaten en de bijbehorende processen. Mamut kan u enkel aangeven waar u de certificaten in het programma kunt importeren; wat hieraan voorafgaat moet eerst buiten Mamut om worden aangevraagd en ingericht.
 • Als u een geen of een foutief wachtwoord hebt ingevoerd in de eBtw/Digipoort-instellingen, dan krijgt u hiervan een melding wanneer u aangifte doet. U moet dan eerst het juiste wachtwoord in de instellingen invoeren, voordat u aangifte kunt doen.