Financieel

Overgang BAPI naar SBR voor BTW- en ICP-aangiften

Mamut Support ID: M-02025113
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 6 december 2013

Omschrijving

U verstuurt vanuit Mamut e-BTW elektronisch BTW- en/of ICP-aangiften naar de Belastingdienst. Voor deze processen kan vanaf 01-01-2014 het BAPI-kanaal niet meer worden gebruikt. Het nieuwe SBR-kanaal zal vanaf dan namelijk verplicht zijn.
Dit betekent dat het programma Mamut e-BTW vanaf deze datum niet meer kan worden gebruikt. Wat verandert er daarmee voor u en waarmee moet u rekening houden met het oog op Mamut?

Wat is SBR?

Standard Business Reporting is het nieuwe aanleverkanaal voor alle elektronische aangiften en rapportages vanuit externe software (zoals Mamut) en daarmee de vervanger van (onder andere) het BAPI-kanaal, waarvan Mamut e-BTW gebruikmaakt. Wij zullen ons in dit artikel beperken tot de overgang naar SBR voor de elektronische BTW- en ICP-aangiften die vanuit Mamut naar Digipoort worden verstuurd. Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid waar u de aangiften naar toe stuurt.

De noodzaak van een PKIoverheid-certificaat

Voor het doen van OB- en ICP-aangiften via het SBR-kanaal hebt u een PKIoverheid services-certificaat nodig. We zullen hieronder verdere algemene informatie aanreiken rondom het gebruik van het SBR-kanaal voor BTW- en ICP-aangiften in Mamut, zodat u kunt bepalen of u een PKIoverheid-certificaat nodig hebt en u weet hoe u als ondernemer met deze wijziging kunt omgaan.

Wat betekent SBR voor de elektronische aangifte?

De elektronische aangiften vanuit Mamut kunnen vanaf 2014 niet meer via het BAPI-kanaal worden gedaan. Vanaf Mamut versie 17.1 wordt aangifte via SBR ondersteund. Houd er rekening mee dat het Mamut e-BTW programma niet meer zal worden ondersteund voor uw aangiften van 2014 en later. U kunt voor die tijd nog wel gebruikmaken van de aangifte via e-BTW, ook in versie 17.1. De laatste versie van Mamut kunt u hier downloaden.

Wilt u als ondernemer zelf elektronische aangiften (blijven) verzenden?

De aangifte over 2013 kan nog tot 1 februari 2014 worden ingediend via BAPI met uw pincode via Mamut e-BTW. Voor aangiften over 2014 zal in elk geval SBR moeten worden gebruikt. Waar in het BAPI-kanaal de ondertekening met pincode nog mogelijk was, zal er nu altijd een PKIoverheid services-certificaat nodig zijn. Dat betekent dat iedereen die elektronisch aangifte wil (blijven) doen vanuit Mamut een dergelijk certificaat nodig zal hebben; ook de gebruikers die nu via BAPI nog met een pincode ondertekenen. De algemene certificaten van Digipoort zullen in de nieuwe versie van Mamut worden meegeleverd. Het PKIoverheid services-certificaat waarmee u de aangifte moet ondertekenen, zult u zelf moeten verzorgen. De aanvraag hiervan kan niet meer vanuit Mamut e-BTW zelf worden gedaan zoals bij BAPI het geval was, maar moet altijd bij de betreffende CSP (Certificate Service Provider) worden gedaan.
Er zijn vier verschillende CSP’s die deze certificaten kunnen leveren. Houd er rekening mee dat de certificaataanvraag enkele weken kan duren. Wacht dus niet tot het laatste moment, maar start tijdig met uw aanvraag. Meer informatie over de CSP’s en de PKIoverheid services-certificaten vindt u op de website van SBR.
U zult zelf een beslissing moeten nemen of u hiervoor een certificaat wilt gaan aanschaffen. Een belangrijke overweging hierbij kunnen de hoge kosten zijn voor de PKIoverheid services-certificaten en het aanvraagproces op zichzelf. In tegenstelling tot de gratis BAPI-pincode, kost het PKIoverheid-certificaat circa € 600,- per drie jaar, afhankelijk van uw CSP.

Indien u in Mamut met SBR gaat werken, klik dan hier voor het bijbehorende stappenplan.

Welke andere opties hebt u?

Andere mogelijkheden kunnen zijn om de aangifte te gaan verzorgen via een intermediair, of direct bij de Belastingdienst (gratis) aangifte te doen via de website op basis van de BTW-/ICP-rapporten die nu al standaard in het Mamut-programma aanwezig zijn. Wanneer uw ICP-aangifte minder dan 100 regels telt, bent u niet verplicht om de aangifte elektronisch vanuit de software aan te leveren en kunt de aangifte gratis (zonder PKIoverheid-certificaat) via de webpagina van de Belastingdienst doen. Wanneer uw ICP-aangifte echter meer dan 100 regels telt, is elektronische aangifte verplicht.
Voor verder advies op dit punt kunt u het beste overleggen met uw accountant.
Meer informatie over de uitfasering van BAPI bij ondertekening met pincode vindt u op de website van de Belastingdienst.

Systeemeisen

In nieuwe Windows-besturingssystemen is de ondersteuning voor PKIoverheid services-certificaten standaard aanwezig (vanaf Windows XP SP3 voor de PC en in Windows Server 2003 na installatie van een aparte patch). Voor Windows Vista en hoger of Windows Server 2008 is dit standaard meegenomen.
Het is dus niet standaard opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 2. Hiervoor is de hotfix KB 938397 of 968730 vereist. Deze zijn geen onderdeel van de patches die automatisch via Windows Update worden geïnstalleerd, maar zijn te downloaden via http://support.microsoft.com/kb/938397 en http://support.microsoft.com/kb/968730.
Er zal toegang tot het internet aanwezig moeten zijn om de verbinding met Digipoort in te stellen. Dit houdt tevens normaliter in dat er instellingen in de firewall moeten worden aangepast. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van het HTTPS-protocol (beveiligde verbinding), moet in de firewall zowel uitgaand als inkomend verkeer over TCP/ICP poort 443 worden toegestaan.
Zie voor meer technische systeemeisen ook de relevante veelgestelde vraag op de SBR-website.

Meer informatie:
http://www.sbr-nl.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/intermediairs/sbr/