Financieel

Wat moet ik controleren als ik een verschil heb tussen Debiteuren/Crediteuren en het grootboek?

Mamut Support ID: M-02023085
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 januari 2018

Omschrijving

Indien u verschil heeft tussen Debiteuren/Crediteuren en het grootboek, dient u de volgende zaken te controleren:

  • Dat de rapporten die u bekijkt, vergeleken kunnen worden met elkaar
    We raden u aan de rapporten Debiteuren, openstaande posten voor grootboek en Crediteuren, openstaande posten voor grootboek uit te draaien, en deze te vergelijken met het rapport (Saldi-)balans, gedetailleerd. Voor meer informatie, klikt u hier.
  • Dat u alle voorgaande boekjaren heeft afgesloten, of gedeeltelijk heeft afgesloten 
    Indien u bijvoorbeeld het voorgaande boekjaar niet (gedeeltelijk) heeft afgesloten, dan dient u het rapport (Saldi-)balans, gedetailleerd uit te draaien voor het voorgaande jaar én het huidige jaar. Het saldo op deze rekeningen moet dan bij elkaar worden geteld. Een alternatief is het aanmaken van een voorlopige openingsbalans. Dat doet u door te gaan naar Beheer – Administratie – Boekjaar gedeeltelijk afsluiten. Indien u deze optie reeds eerder heeft uitgevoerd, en daarna veranderingen heeft doorgevoerd in de administratie van dat betreffende boekjaar, dan dient u de optie opnieuw uit te voeren om de openingsbalans bij te werken.
  • Dat u geen eigen debiteuren-/crediteurenrekeningen heeft aangemaakt en gebruikt
    In Mamut Business Software is het mogelijk om meerdere debiteuren- en crediteurenrekeningen aan te maken. Om te controleren of een grootboekrekening gekoppeld is aan Debiteuren/Crediteuren, dient u te gaan naar Beheer – Administratie - Rekeningschema. Zoek hier naar de gewenste rekening, en klik op het tabblad Uitgebreid. De rekening is een Debiteuren-/Crediteurenrekening indien er Klant of Leverancier in het veld Deb./Cred. staat ingevuld. Als de rekening inderdaad gekoppeld staat aan Debiteuren/Crediteuren, zal dat niet zorgen voor een verschil tussen Debiteuren/Crediteuren en het grootboek, maar dan moet u eraan denken om deze rekening mee te nemen in de berekening als u de saldibalans vergelijkt met Debiteuren/Crediteuren.