Rapporten

Hoe kan ik een Order/Factuur-rapport vertalen in een andere taal dan de standaard talen?

Mamut Support ID: M-02021921
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2013

Omschrijving

U wilt een Order/Factuur-rapport vertalen in een andere taal dan de voorgeprogrammeerde talen; Nederlands, Engels, Noors, Deens en Zweeds.

U gaat als volgt te werk:

Voor het vertalen van een Order/Factuur-rapport gaat u als volgt te werk. Allereerst maakt u de betreffende taal aan in de Rapport/Etiketeditor. Vervolgens vertaalt u het rapportsjabloon en past u de informatievelden aan in de betreffende modules. Tot slot wijzigt u de taalinstellingen en drukt u het vertaalde rapport af.

Zie de onderstaande procedure:

Taal aanmaken

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Rapporten - Rapport-/Etiketeditor en klik op de knop Constanten bewerken.
 2. Selecteer linksboven in het afrolvenster de gewenste taal.
 3. Indien deze taal nog niet in het systeem is aangemaakt, verschijnt de vraag: "Wilt u een nieuwe taal kiezen voor het gebruik in offerte/order/factuur-rapport"? Bevestig deze vraag.
 4. Het programma zal u erop attent maken dat de taal niet wordt ondersteund. Bevestig de vraag: "Wilt u deze aanmaken zodat u uw eigen vertaling kan maken"?
 5. Selecteer linksonder in het afrolvenster de zojuist aangemaakte taal.

Veldomschrijvingen vertalen

Op de rapportsjablonen worden d.m.v. rapportcodes verwezen naar de veldomschrijvingen. Een dergelijke omschrijving is bijvoorbeeld het woordje Bank voor een bankrekening of het woordje Factuur bij het factuurnummer. Deze rapportcodes zijn te herkennen aan de functie: oReport.GetText("OCONSTANT"...).

Indien in de instellingen in het Relatiebeheer de taal Nederlands is geselecteerd, zal de rapportcode verwijzen naar de Nederlandse veldomschrijvingen. Indien Engels is ingesteld worden de Engels omschrijvingen getoond, etc...

Volg de onderstaande procedure voor het vertalen van de veldomschrijvingen.

 1. Ga terug naar het venster Constanten en controleer of de zojuist aangemaakte taal in beide afrolvensters is geselecteerd.
 2. Klik hier voor een lijst van alle rapportcodes en veldomschrijvingen in het Nederlands. Houd deze lijst voor het vertalen van de omschrijvingen bij de hand!
 3. Selecteer een van de rapportcodes en voer in het veld bij het onderste afrolvenster de vertaling in.
 4. Klik nadat alle vertalingen zijn ingevoerd op OK en sla de wijzigingen op.

Velden in de modules vertalen

De veldomschrijvingen zijn nu vertaald. Echter, let er op dat de overige informatie op het rapport, zoals de artikelennamen, de betalingsvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden etc... bij het afdrukken nog in de standaard taal worden getoond. U dient deze informatie handmatig in de modules te vertalen.

Klik hier voor een procedure beschrijving m.b.t. het vertalen van de artikelnamen.

Het vertaalde rapport afdrukken

Voor het afdrukken van het vertaalde offerte/order/factuur-rapport past u tot slot de instellingen op relatieniveau aan.

 1. Ga naar menu Beheer - Relatie - Relatiebeheer.
 2. Selecteer een relatie waarvoor het rapport moet worden opgemaakt en ga naar tabblad Overige Info.
 3. Selecteer bij de optie Taal de gewenste taal.