Rapporten

Welke veldomschrijvingen worden in de rapporten gebruikt?

Mamut Support ID: M-02021919
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

U kunt de veldomschrijvingen in Mamut wijzigen met de functionaliteit Constanten Bewerken. Hieronder staat een lijst met de belangrijkste veldomschrijvingen.

De onderstaande lijst bevat alle in de Rapport-Etiketeditor gebruikte rapportcodes tesamen met de corresponderende veldomschrijving. U kunt de volledige lijst met constanten vinden door te gaan naar: Beheer – instellingen – rapporten – rapport-/etiketeditor – constanten bewerken.

Rapportcode

Veldomschrijving

OCONSTANT.ORDER.TXT_MVAPLIKTIG

* = BTW plichtig

OCONSTANT.ORDER.TXT_NB_NO_VAT

* Belastingvrije verkoop

OCONSTANT.ORDER.LBL_QTY

Aant.

OCONSTANT.PURCHASE.LBL_NO_REST

Aant. resterend

OCONSTANT.ORDER.TXT_ANTALL3

Aantal

OCONSTANT.STANDARD.LBL_FREQUENCEDAGS

Aantal dagen interval

OCONSTANT.STANDARD.MSG_INVOQTY

Aantal gefactureerd

OCONSTANT.LEDGER.LBL_LEDGER_FEECOUNT

Aantal herinneringen

OCONSTANT.STANDARD.LBL_ADDRESS

Adres

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_PAPERHOLDER_ADDRESS

Adres op de stichtingsakte

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DEPARTMENT

Afdeling

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELADR

Afleveradres

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DELIVADR

Afleveradres

OCONSTANT.ORDER.TXT_AGRESTORDER

A–Nalevering

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDERPR

Antwoord

OCONSTANT.ORDER.TXT_PRODDESC

Artikelbeschrijving

OCONSTANT.ORDER.TXT_PRODNAME

Artikelbeschrijving

OCONSTANT.ORDER.TXT_PRODID

Artikelcode

OCONSTANT.STANDARD.LBL_PRODID

Artikelcode

OCONSTANT.PURCHASE.LBL_NO_STORE_CONNECTION

Artikelen zonder koppeling naar magazijn

OCONSTANT.ORDER.TXT_BANK

Bank

OCONSTANT.STANDARD.LBL_GIRO_BANK

Bank

OCONSTANT.ORDER.LBL_BANK_DETAILS

Bank details voor factuur

OCONSTANT.STANDARD.LBL_BANK_SORT_CODE

Bank nr.

OCONSTANT.CONTACT.WMF_BANKNO

BankAcc

OCONSTANT.STANDARD.LBL_BANKACCOUNT

Bankrekening

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_GIROACCOUNT

Bankrekening voor verkopen

OCONSTANT.ORDER.LBL_VAT_GROUND

Basis voor BTW

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_BASIS

Basis voor order

OCONSTANT.LEDGER.LBL_MORT_SALDO2

Basis voor rente

OCONSTANT.ORDER.TXT_ANTALL1

Besteld

OCONSTANT.ORDER.TXT_BESTILT

Besteld

OCONSTANT.PURCHASE.LBL_ORDERD

Besteld

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDERDATE

Besteldatum

OCONSTANT.STANDARD.MSG_PURCID

Bestelnr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_PAYTERM

Bet. voorwaarden

OCONSTANT.STANDARD.LBL_PAYTERMS

Bet. voorwaarden

OCONSTANT.STANDARD.LBL_PAYED

Betaald

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_PAYMENT

Betaling

OCONSTANT.ORDER.TXT_KID

Betalingskenmerk

OCONSTANT.STANDARD.LBL_KID

Betalingskenmerk

OCONSTANT.ORDER.TXT_AGVERIDATE

Bevestigde datum

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_BRUTTO

Bruto

OCONSTANT.ORDER.TXT_VAT

BTW

OCONSTANT.STANDARD.LBL_VAT

BTW

OCONSTANT.STANDARD.LBL_VATNO

BTW–nr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_KOLLI

Colli

OCONSTANT.ORDER.TXT_COMMENT

Commentaar

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4420

Contantfactuur

OCONSTANT.LEDGER.LBL_CONTRACTNO

Contractnr.

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4430

Creditcardfactuur

OCONSTANT.ORDER.TXT_KREDITNOTA

Creditnota

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4500

Creditnota

OCONSTANT.ORDER.LBL_CREDIT_NOTES

Creditnota

OCONSTANT.REPORT.REP_4501

Creditnota (Standaard sjabloon)

OCONSTANT.ORDER.TXT_KREDITID

Creditnota nr.

OCONSTANT.LEDGER.LBL_CLIENTNO

Databasenummer

OCONSTANT.ORDER.TXT_DATE

Datum

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DATE

Datum

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_PAYDATE

Datum betaling

OCONSTANT.ORDER.TXT_OFFERDATE

Datum offerte

OCONSTANT.ORDER.TXT_PRTDATE

Datum verwerkt

OCONSTANT.ORDER.LBL_NOTATAXINVOICE

Dit is geen BTW–factuur

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4800

Duplicatiestatus

OCONSTANT.ORDER.TXT_UNIT

Eenheid

OCONSTANT.ORDER.TXT_PRICE

Eenheidsprijs

OCONSTANT.ORDER.TXT_TIDLIGERE3

Eerder gelev.

OCONSTANT.ORDER.TXT_TIDLIGERE2

Eerder geleverd

OCONSTANT.STANDARD.LBL_EMAIL

E–mail

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4310

Etiket standaard postpakket

OCONSTANT.PRODUCT.LBL_TAX

Extra kosten

OCONSTANT.ORDER.REP_FSKATT

F_belasting

OCONSTANT.CONTACT.LBL_FACTCUSTNO

Factoringklantnr.

OCONSTANT.LEDGER.LBL_FACTORING_REPORT

Factoringlijst

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4807

Facturen waarvan factuurafdruk overblijft

OCONSTANT.ORDER.TXT_INVOICE

Factuur

OCONSTANT.STANDARD.LBL_INVOICE

Factuur

OCONSTANT.REPORT.REP_4411

Factuur (Standaard sjabloon)

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4406

Factuur m/bankgiro (BG 1130 spec23100)

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4402

Factuur m/bankgiro (BG 130 OCR)

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4403

Factuur m/bankgiro (BG 2021.04 S)

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4404

Factuur m/postgiro (Bl 2021.01 )

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4405

Factuur m/postgiro (Bl 3222.14 )

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4400

Factuur met giro

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4410

Factuur zonder giro

OCONSTANT.ORDER.TXT_INVODATE

Factuurdatum

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_INVOICE_DATE

Factuurdatum

OCONSTANT.ORDER.TXT_INVOID

Factuurnr.

OCONSTANT.STANDARD.LBL_INVOICEID

Factuurnr.

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4010

Geavanceerde offerte

OCONSTANT.ORDER.TXT_CONTRBY

Gecontroleerd door

OCONSTANT.ORDER.TXT_AGCRINVOID

Gecrediteerde factuur

OCONSTANT.ORDER.LBL_INVOICED

Gefactureerd

OCONSTANT.ORDER.TXT_OFFER_VALID

Geldig t/m

OCONSTANT.ORDER.TXT_DLIV1

Geleverd

OCONSTANT.ORDER.TXT_ANTALL2

Geleverd

OCONSTANT.STANDARD.LBL_PRODUCTIONDATE

Geproduceerd op

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4806

Groepsofferte –> Offerte

OCONSTANT.LEDGER.LBL_FEE

Herinnering

OCONSTANT.REPORT.LBL_REPORTID_00189

Herinnering inkooporder

OCONSTANT.LEDGER.LBL_FEEAMOUNT

Herinneringskosten

OCONSTANT.REPORT.REP_FEE_PROPOSAL

Herinneringsvoorstel

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_IBAN

IBAN

OCONSTANT.LEDGER.LBL_DEBT_COLLECTION

Incasso

OCONSTANT.LEDGER.LBL_DEBT_COLLECTION_WARNING

Incassobericht

OCONSTANT.ORDER.TXT_PACKEDBY

Ingepakt door

OCONSTANT.ORDER.LBL_PICKED

Ingezameld

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER

Inkooporder

OCONSTANT.PURCHASE.LBL_PURCHASE

Inkopen

OCONSTANT.REPORT.LBL_REPORTID_00181

Inkopen verdeeld over magazijnen

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4001

Internationale factuur

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4230

Inzamellijst

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORGID

K.v.K.–nr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_CHAINREF

Ketenreferentie

OCONSTANT.ORDER.TXT_CUSTID

Klantnr.

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_KURS

Koers

OCONSTANT.ORDER.TXT_COPY

Kopie

OCONSTANT.ORDER.TXT_RABATT

Korting

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DISCOUNT

Korting

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_GEBYR

Kosten

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELTERM

Lev. voorwaarden

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DELIVTERMS

Lev. voorwaarden

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELIDATE2

Lev.datum

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DELIVDATE

Lev.dt.

OCONSTANT.ORDER.TXT_AGVENDREF

Leverancierref.

OCONSTANT.STANDARD.MSG_VENDID

Leveranciersnr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELIDATE

Leveringsdatum

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELDATE

Leveringsdatum

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DELIVERYDATE

Leveringsdatum

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELIWEEK2

Leveringsweek

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELFORM

Leveringswijze

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_DELIVERYTYPE

Leveringswijzen

OCONSTANT.ORDER.TXT_LOCATION

Locatie

OCONSTANT.STANDARD.LBL_STORE

Magazijn

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4240

Materialenlijst met prijzen

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4241

Materialenlijst zonder prijzen

OCONSTANT.ORDER.LBL_KID_PAYINFO

Moet bij betaling vermeld worden

OCONSTANT.STANDARD.LBL_NAME

Naam

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_BANKNAME

Naam bank

OCONSTANT.STANDARD.LBL_CONTACTNAME

Naam relatie

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_NETTO

Netto

OCONSTANT.ORDER.TXT_NEWDELIWEEK

Nieuwe lev.week

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_CLIENTNUMBER

Nummer bedrijfsdatabase

OCONSTANT.ORDER.TXT_TILBUD

Offerte

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4000

Offerte

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4803

Offerte –> Order

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4020

Offerte m/Giro

OCONSTANT.ORDER.TXT_TILBUDNR

Offertenr.

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4805

Offertesjabloon –> Groepsofferte

OCONSTANT.REPORT.REP_SERVICE_INVOICE_NOLINES

Onderhouds–/servicefactuur zonder artikelregels

OCONSTANT.ORDER.TXT_MOTTATT

Ontvangen

OCONSTANT.ORDER.TXT_OURREF

Onze ref.

OCONSTANT.STANDARD.LBL_OURREF

Onze ref.

OCONSTANT.STANDARD.LBL_ORDER

Order

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDREG

Orderbasis

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDREB

Orderbevestiging

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4210

Orderbevestiging

OCONSTANT.STANDARD.MSG_ORDERDATE

Orderdatum

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDERID

Ordernr.

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_BY_STORE

Orders gespecificeerd per magazijn

OCONSTANT.ORDER.TXT_ORDERTOTEXTAX

Ordertotaal

OCONSTANT.ORDER.TXT_PAGE

Pagina

OCONSTANT.ORDER.TXT_PACK

Pakbon

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4220

Pakbon

OCONSTANT.ORDER.TXT_PACKID

Pakketnr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_POST

Post

OCONSTANT.STANDARD.LBL_POST

Post

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_POSTACCOUNT

Postbank

OCONSTANT.STANDARD.LBL_GIRO_POST

Postbank

OCONSTANT.REPORT.LBL_UNITPRICE_EXCL_VAT

Prijs per eenheid excl. BTW

OCONSTANT.REPORT.LBL_REPORTID_00186

Prijsaanvraag

OCONSTANT.SYSTEM.LBL_PRICE_ESTIMATE

Prijsaanvraag

OCONSTANT.REPORT.LBL_REPORTID_03105

Prijsaanvraag aan andere leverancier

OCONSTANT.ORDER.LBL_PRO_FORMA_INVOICE

Pro–forma factuur

OCONSTANT.STANDARD.LBL_PROJECT

Project

OCONSTANT.ORDER.TXT_PROVPROSENT

Prov. in %

OCONSTANT.ORDER.TXT_PROVSUM

Prov. in bedrag

OCONSTANT.ORDER.TXT_COMMISSION

Provisie

OCONSTANT.ORDER.TXT_REF

Referentie

OCONSTANT.STANDARD.LBL_REG_DATE_SHORT

Reg. datum

OCONSTANT.PURCHASE.LBL_REQUISITIONNO

Rekwisitienr.

OCONSTANT.STANDARD.LBL_CONTACTID

Relatienr.

OCONSTANT.ORDER.LBL_MORARENTE

Rente (schuld)

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_MORT_MORTAMOUNT

Rentebedrag

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_MORTAGE_INVOICE

Rentefactuur

OCONSTANT.REPORT.REP_SERVICE_INVOICE_LINES

Rentefactuur met artikelregels

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_INTEREST_RATE

Rentepercentage

OCONSTANT.ORDER.TXT_REST

Rest

OCONSTANT.ORDER.TXT_RESTFROM

Rest van ordernr.

OCONSTANT.REPORT.LBL_REPORTID_00190

Retourbon

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_SALDO

Saldo

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4320

Standaard postpakket

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4300

Standaard postpakket BI 70.070.00

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4330

Standaard postpakket rembourszending

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4340

Standaard postpakket rembourszending A4

OCONSTANT.STANDARD.LBL_STATUS

Status

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4802

Status verzamelorder

OCONSTANT.ACCOUNT.LBL_SWIFT

Swift

OCONSTANT.ORDER.TXT_FAX

Telefax

OCONSTANT.ORDER.TXT_PHONE

Telefoon

OCONSTANT.ORDER.LBL_TEST_INVOICE_2

Testfactuur

OCONSTANT.ORDER.TXT_SUM

Totaal

OCONSTANT.ORDER.TXT_TOTAL

Totaal

OCONSTANT.ORDER.TXT_NETTO

Totaal excl. BTW

OCONSTANT.ORDER.LBL_OSUM_EXL_VAT

Totaal excl. BTW

OCONSTANT.ORDER.TXT_BRUTTO

Totaal incl. BTW

OCONSTANT.ORDER.LBL_OSUM_INCL_VAT

Totaal incl. BTW

OCONSTANT.LEDGER.LBL_LEDGER_SUMANDFEEAMOUNT

Totaal incl. herinneringskosten

OCONSTANT.LEDGER.LBL_LEDGER_SUMCONTACT

Totaal klant

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4801

Uitvoerstatus

OCONSTANT.ORDER.REP_YOUR_VATNO

Uw BTW–nr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_YOURREF

Uw ref.

OCONSTANT.STANDARD.LBL_YOURREF

Uw ref.

OCONSTANT.ORDER.TXT_VALUTA

Valuta

OCONSTANT.STANDARD.LBL_CURRENCY

Valuta

OCONSTANT.REPORT.REP_ORDER_REPORT_4804

Vaste offerte –> Offerte

OCONSTANT.ORDER.LBL_POST_PACK_ID

Verpakkingsnr. boeken

OCONSTANT.ORDER.TXT_DUEDATE

Vervaldatum

OCONSTANT.STANDARD.LBL_DUEDATE

Vervaldatum

OCONSTANT.ORDER.TXT_AGPARTREF

Voormalig ordernr.

OCONSTANT.ORDER.TXT_FREIGHT

Vracht

OCONSTANT.STANDARD.LBL_FREIGHT

Vracht

OCONSTANT.REPORT.REP_FREIGHT

Vrachtbrief

OCONSTANT.ORDER.REP_DELIVERY_NOTE

Vrachtbrief

OCONSTANT.ORDER.LBL_DELIV_NOTE

Vrachtbrief

OCONSTANT.REPORT.LBL_4221

Vrachtbrief (Standaard sjabloon)

OCONSTANT.ORDER.TXT_WEEK

Week

OCONSTANT.REPORT.REP_REPORTID_4250

Werkorder met artikelregels

OCONSTANT.REPORT.REP_WORKORDER_NOLINES

Werkorder zonder artikelregel

OCONSTANT.ORDER.TXT_DELIVERY

Wordt geleverd

OCONSTANT.ORDER.TXT_DLIV2

Wordt geleverd

OCONSTANT.ORDER.TXT_TIDLIGERE1

Wordt geleverd

OCONSTANT.STANDARD.LBL_WWW

WWW