Technische ondersteuning

Hoe download en installeer ik de laatste versie van Mamut Business Software?

Mamut Support ID: M-01005681
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

De laatste versie van Mamut Business Software ligt altijd beschikbaar ter download op onze update-pagina . Hieronder kunt u lezen hoe u de meest recente versie kunt downloaden en installeren. 

Download- en installatiehandleiding

 1. Ga naar onze update-pagina en neem de beschikbare documentatie en aandachtspunten zorgvuldig door. 
 2. Klik hierna op de Download link.
 3. Klik OK om met de download te beginnen. Indien de download niet automatisch start, klikt u nogmaals op Download.
 4. In het scherm Bestand Download kiest u voor Opslaan.
 5. Kies waar u de installatiebestanden wenst op te slaan, bijvoorbeeld C:\Temp.
 6. Als de download klaar is klikt u op Run om de installatie op te starten. Een veiligheidsbericht wordt getoond en vraagt of u het bestand MBSnl.exe wenst te installeren. Kies Run.
 7. Een wizard zal u gedurende het hele installatieproces begeleiden. Lees de instructies en klik op Volgende
  Wanneer u de map kiest waar het programma geïnstalleerd zal worden, moet u deze op dezelfde plaats installeren als de eerdere versie. Mamut toont automatisch de locatie waar u deze als laatst geïnstalleerd heeft. Wanneer u het programma in deze map wilt installeren klikt u op Volgende.
  Door op Aanpassen te klikken, kunt u het nieuwe programma in een andere map installeren.
 8. Klik op Installeer om de installatie te starten. Dit kan enkele minuten duren.
 9. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien. Na de installatie moet u Mamut opnieuw opstarten. Het bijwerken van de huidige gegevens wordt automatisch gestart. 
 10. In het eerste scherm dat geopend wordt, krijgt u het bericht dat uw dataset wordt bijgewerkt, en dat dit enige tijd kan duren. Klik op Volgende, en wacht tot het maken van de update voltooid is. De automatische back-up wordt eerst gemaakt, gevolgd door controle van de datastructuur en het bijwerken van de database. 
  Let op! Het is heel belangrijk dat u dit proces niet onderbreekt. De nieuwe versie bevat onder meer een reeks van nieuwe en vernieuwde functies in de module relatiebeheer. Afhankelijk van het aantal relaties dat u geregistreerd heeft, kan het maken van de update dit keer langer dan de voorgaande keren in beslag nemen.
 11. Klik tenslotte op Voltooid wanneer de melding Het bijwerken is voltooid verschijnt.