Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Mamut kan geen verbinding maken met de SQL Server vanaf een werkstation

Mamut Support ID: M-02023494
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 2 juni 2015

Omschrijving

Bij het opstarten van Mamut gebeurt er een tijdje niets en vervolgens verschijnt de melding dat Mamut de aangegeven SQL-server niet kan vinden. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de SQL-server niet gestart is of doordat er geen toegang tot de SQL-server is vanaf uw pc. In dit artikel zijn de oorzaken en oplossingen voor deze melding beschreven.

Let op: Indien u niet beschikt over basiskennis van Windows en u geen ervaring heeft met netwerken of het installeren van software adviseren wij de onderstaande stappen niet zelf te gaan uitvoeren. Betrek hierbij indien nodig uw systeembeheerder of uw Mamutpartner.

U gaat als volgt te werk:

1. Controleer de SQL Server op de server-pc.

a) Controleer of de SQL Server gestart is. Indien dit niet het geval is, zal Mamut zowel op de server als alle werkstations niet kunnen opstarten.

1. Ga naar Start – Zoeken – Zoek op SQL Configuration - open de SQL Server Configuration Manager.
2. Selecteer links SQL Server Services.
3. Controleer dat de SQL Server (MAMUT) is gestart. In dit voorbeeld gaan we uit van de standaard instancenaam MAMUT. Indien u gebruik maakt van een andere instancenaam, dan vindt u de naam hiervan terug tussen de haakjes. Uw instancenaam vindt u terug in het bestand mamut.ini (zie paragraaf 2 van dit artikel).
4. Klik met de rechtermuisknop op SQL Server (MAMUT) en kies Start/Restart.
5. Klik met de rechtermuisknop op SQL Browser en kies Start/Restart.

b) Controleer of de netwerkprotocollen geactiveerd zijn. Dit is noodzakelijk om vanaf de werkstations verbinding te kunnen maken met de SQL Server.

1. Selecteer in de SQL Server Configuration Manager (zie stappen hierboven) links SQL Server Network Configuration.
2. Selecteer Protocols for MAMUT.
3. Controleer dat de protocollen Shared MemoryTCP/IP en Named Pipes zijn Enabled. Mocht dit niet het geval zijn, selecteer dan het betreffende protocol met de rechtermuisknop en kies Enable
4. Herstart opnieuw de SQL Server (MAMUT) indien u protocollen heeft ingeschakeld.

2. Controleer dat het werkstation verbinding maakt met de juiste server.

Om na te gaan of het werkstation verbinding met de juiste server probeert te maken, kunt u het bestand mamut.ini controleren op het werkstation.
De standaardlocatie van dit bestand is C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut (Of C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut).
Controleer dat de servernaam op de regel Server= naar de server verwijst. De netwerknaam van de server kunt u nakijken op de server zelf en daar met rechts te klikken op Mijn computer en te kiezen voor Eigenschappen. In Windows 8.1 kan dit door met de rechtermuisknop te klikken op Start en te kiezen voor System. De naam staat direct onder Eigenschappen of onder het tabblad Computernaam
Mocht de servernaam niet correct staan in de mamut.ini op het werkstation, vervang dan dit bestand door de mamut.ini van de server over te kopiëren naar het werkstation. Hiermee zorgt u ervoor dat alle verwijzingen in het bestand op het werkstation gelijk zijn aan die op de server. Hierna werkstation opnieuw opstarten.

3. Controleer dat het werkstation en de server zich in het lokale netwerk binnen hetzelfde domein of dezelfde werkgroep bevinden.

Om verbinding met de SQL Server te maken, moeten de werkstations zich in hetzelfde domein of dezelfde werkgroep bevinden als de server-pc. Dit kunt u controleren in de eigenschappen van de computer (zie stappen hierboven). Het domein of de werkgroep staat direct onderEigenschappen of onder het tabblad Computernaam.

4. Controleer de firewall.

Als u Windows firewall gebruikt, dan kunt u de firewall-instellingen openen in het Configuratiescherm van Windows. Indien u een andere firewall gebruikt, dan dient u deze te openen conform de handleiding van die firewall. 
Om te testen of de firewall het probleem met de verbinding veroorzaakt, zou u deze tijdelijk (op eigen risico!) kunnen deactiveren.

In de firewall op de server dient u volledige toegang te geven aan:

• De poort genaamd SQL en nummer 1433
• Het programma sqlservr.exe dat de volgende standaardlocatie kent, afhankelijk van de versie van uw SQL Server:
SQL 2008 R2C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MAMUT\MSSQL\Binn
SQL 2012C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MAMUT\MSSQL\Binn
• Het programma sqlbrowser.exe dat de volgende standaardlocatie kent C:\Program Files(x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\

Let op: Heeft u een update van Microsoft SQL Server uitgevoerd? Controleer dan of de locatie van de sqlservr.exe correct is aangegeven in de firewall en pas dit indien nodig aan naar de nieuwe locatie.
 
In de firewall op het werkstation dient u mamut.exe volledige toegang te geven tot netwerk en Internet.
Meer informatie over het instellen van de firewall vindt u hier.

5. De Windows-gebruiker heeft niet voldoende rechten op de SQL Server.

Door het volgen van de stappen van dit artikel kunnen de gebruikersrechten op de SQL Server voor Windows-gebruikers worden aangepast voor Microsoft SQL Server 2008 R2 en 2012.


6. De bovenstaande stappen zijn gecontroleerd en/of uitgevoerd, maar de melding dat de SQL Server niet kan worden gevonden bij het opstarten is niet verholpen.

Voer in dat geval de onderstaande tests uit om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de foutmelding.

a) Controleer dat het IP-adres van de server correct gezien wordt op het werkstation.
Dit kunt u als volgt controleren:

1. Ga op de server naar Start – Uitvoeren
2. Typ CMD en druk op Enter.
3. Typ in het vervolgscherm IPCONFIG en druk op Enter.
4. Noteer het IP-adres van de server of maak een schermafbeelding.
5. Ga op het werkstation naar Start – Uitvoeren.
6. Typ CMD en druk op Enter.
7. Typ PINGservernaam (voer hier de naam van uw server-pc in) en druk op Enter.
8. Vergelijk het gevonden IP-adres met het IP-adres van stap 4 op de server.

Als het werkstation een ander IP-adres toont, dan is er een probleem met het vinden van het juiste IP-adres binnen het netwerk. Neem contact op met uw netwerkbeheerder om dit te verhelpen.
Als het IP-adres wel correct gezien wordt, open dan het mamut.ini-bestand (standaardlocatie: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut) op het werkstation en vervang hierin achter Server= de servernaam door het IP-adres van de server. 

b) Controleer dat het mogelijk is om via ODBC met de SQL-server te verbinden. 
Volg hiervoor de stappen van dit artikel. Krijgt u een foutmelding bij het uitvoeren van de ODBC-test, stuur dan hiervan een schermafbeelding naar Mamut Support (support@mamut.nl). Voeg hierbij tevens een schermafbeelding van de uitkomst van de IP-test van paragraaf 6a toe. Mamut Support zal contact met u opnemen zodra de gegevens onderzocht zijn.

Gerelateerde supportnotes