Technische ondersteuning

Ik krijg de melding dat Mamut geen verbinding kan maken met SQL Server (1-gebruiker installatie)

Mamut Support ID: M-02024463
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 september 2018

Omschrijving

U hebt Mamut en SQL Server op dezelfde pc staan en toch verschijnt de melding dat er geen verbinding kan worden gemaakt met SQL Server.


Deze melding verschijnt doordat de SQL-service niet gestart is of doordat Mamut geen toegang krijgt om SQL Server te benaderen.

Oorzaak 1: De service SQL Server (MAMUT) is niet gestart

 1. Klik met de rechtermuisknop op Start. Kies Uitvoeren (Windows-knop + R). Zoek naar services.msc en klik op OK.
 2. Klik met rechts op SQL Server (MAMUT) en kies Start of Restart.
 3. De service SQL Server (MAMUT) zal nu starten en Mamut werkt weer.

Let op: Als u de service SQL Server regelmatig handmatig met deze procedure moet herstarten, dan kan het zijn dat conflicten in Windows ervoor zorgen dat SQL systematisch niet goed opstart bij het opstarten van uw computer. Dit lijkt met name op te treden wanneer er vanuit een eerdere Windows-versie een directe update naar Windows 10 heeft plaatsgevonden op de computer. Om dergelijke conflicten te vermijden kan het vertraagd opstarten van de service een oplossing bieden.
Klik in dat geval met rechts op de SQL Server (MAMUT) zoals in stap 2 hierboven, en kies Eigenschappen. Kies vervolgens Automatisch (vertraagd starten) bij Opstarttype en klik op Toepassen.

Oorzaak 2: Mamut.ini kan niet worden aangepast of is niet volledig

Het kan gebeuren dat bij herinstallatie een nieuwe mamut.ini wordt aangemaakt. Incidenteel kan die niet worden aangepast bij het opstarten van Mamut. De oplossing is dan om het bestand te verwijderen en Mamut opnieuw op te starten.

Het bestand vindt u onder: C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut (of: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut).

Oorzaak 3: Mamut krijgt geen toegang om verbinding te maken met SQL Server

De meestvoorkomende oorzaak is dat Mamut wordt geblokkeerd door de firewall. Ga naar de instellingen van de firewall op de desbetreffende computer en geef mamut.exe en mdatatools.exe volledige toegang tot internet. Zet eventueel tijdelijk (op eigen risico!) de firewall uit en test of Mamut weer werkt.

Oorzaak 4: De firewall zorgt ervoor dat de SQL-service niet kan worden gestart

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het komt vaak voor dat de firewall toegang tot netwerkprotocollen blokkeert. Ga naar de instellingen van de firewall op uw computer en zorg ervoor dat Sqlservr.exe volledige toegang krijgt.
Zie ook dit artikel.

Oorzaak 5: Mamut kan de lokale SQL Server niet vinden bij een één-gebruikersinstallatie

Dit verschijnsel kan zich voordoen als er problemen zijn met de netwerkconfiguratie in Windows of als de naam van de computer is gewijzigd.

Dit kunt u als volgt oplossen:

 1. Start Windows Verkenner en ga naar C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut.
 2. Open mamut.ini en voeg de volgende regel toe: Server=(local). Als er al een regel staat met Server=, dan vervangt u de tekst achter het = teken door (local).
 3. Sla de wijzigingen op en sluit mamut.ini.

Oorzaak 6: SQL-service kan de netwerkprotocollen in Windows niet gebruiken

Dit kan gebeuren als de firewall en/of virusscanner de toegang tot netwerkprotocollen blokkeert, of als er wat mis is met netwerkprotocollen. Als Mamut op slechts één computer wordt gebruikt, dan kunt u aangeven dat SQL Server niet in het netwerk wordt gebruikt.

U gaat als volgt te werk:

 1. Ga naar C:\Windows\SysWOW64 en open het bestand SQLServerManagerXX.msc (de XX staan voor de SQL-versie die u gebruikt).
 2. In het linkermenu klapt u de groep SQL Server Network Configuration uit.
 3. Klik op Protocols for MAMUT.
 4. Controleer in het rechterscherm of Shared Memory, Named Pipes en TCP/IP zijn geactiveerd (enabled) en dat VIA is gedeactiveerd (disabled).
 5. Klik met rechts op TCP/IP en kies Disable.
 6. Klik met rechts op Named Pipes en kies Disable.
 7. Klik op SQL Server Services.
 8. Klik met rechts op SQL Server (MAMUT) en kies Start of Restart.
 9. Start Windows Verkenner en ga naar C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut.
 10. Open mamut.ini en voeg de regel Server=(local) toe. Als er al een regel staat met Server=, dan vervangt u de tekst achter het = teken door (local).
 11. Sla de wijzigingen op en sluit mamut.ini.

De service SQL Server (MAMUT) zal nu starten en Mamut werkt weer.