Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Ik krijg de melding dat Mamut geen verbinding kan maken met de SQL Server (1 gebruiker installatie)

Mamut Support ID: M-02024463
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 24 november 2016

Omschrijving

U hebt Mamut en de SQL Server op dezelfde pc staan en toch verschijnt de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de SQL server.
Deze melding verschijnt doordat de SQL service niet gestart is of doordat Mamut geen toegang krijgt om de SQL server te benaderen.

Oorzaak 1: De SQL server (MAMUT) service is niet gestart

 1. Ga naar StartUitvoeren (Windows-knop + R) - Zoek op services.msc - klik op OK.
 2. Klik met rechts op SQL Server (MAMUT) en kies Start of Restart.
 3. De service SQL Server (MAMUT) zal nu starten en Mamut werkt weer.

NB: Indien u regelmatig via deze procedure de SQL Server service handmatig moet herstarten, kan het zijn dat conflicten in Windows ervoor zorgen dat SQL systematisch niet goed opstart bij het opstarten van uw computer. Dit lijkt met name op te treden wanneer er vanuit een eerdere Windows-versie een directe update naar Windows 10 heeft plaatsgevonden op de computer. Om dergelijke conflicten te vermijden kan het vertraagd opstarten van de service een oplossing bieden.
Klik in dat geval met rechts op de SQL Server (MAMUT) zoals in punt 2 hierboven, en kies Eigenschappen. Kies vervolgens bij Opstarttype  voor Automatisch (vertraagd starten) en klik op Toepassen

Oorzaak 2: Mamut.ini kan niet aangepast worden of is niet volledig

Het kan gebeuren dat bij herinstallatie een nieuwe mamut.ini wordt aangemaakt. Incidenteel kan die niet aangepast worden bij het opstarten van Mamut. De oplossing is dan om het bestand te verwijderen en Mamut opnieuw op te starten.

In Windows 7, Windows Server 2008 en Vista kunt u het bestand vinden in: C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut (of: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut).
In Windows XP kunt u het bestand vinden in: C:\Documents and settings\All users\Public Mamut\Mamut.

Oorzaak 3: Mamut krijgt geen toegang om verbinding te maken met de SQL server

De meest voorkomende oorzaak is dat Mamut geblokkeerd wordt door de firewall. Ga naar de instellingen van de firewall op de betreffende computer en geef mamut.exe en mdatatools.exe volledige toegang tot internet. Zet eventueel tijdelijk (op eigen risico!) de firewall uit en test of Mamut weer werkt.

Oorzaak 4: De firewall zorgt er voor dat de SQL service niet kan worden gestart

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het komt vaak voor dat de firewall toegang tot netwerkprotocollen blokkeert. Ga naar de instellingen van de firewall op uw computer en zorg ervoor dat Sqlservr.exe volledige toegang krijgt.
Zie ook dit artikel.

Oorzaak 5: Mamut kan de lokale SQL server niet vinden bij een één-gebruikersinstallatie

Dit verschijnsel kan zich voordoen als er problemen zijn met de netwerkconfiguratie in Windows of als de naam van de computer is veranderd.

Dit kunt u als volgt oplossen:

 1. Start Windows Verkenner en ga in Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 naar C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut. In Windows XP gaat u naar C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut.
 2. Open Mamut.ini en voeg de volgende regel toe: Server=(local). Als er al een regel staat met Server=, dan vervangt u de tekst achter het = teken met (local).
 3. Sla de wijzigingen op en sluit Mamut.ini.

Oorzaak 6: SQL service kan de netwerkprotocollen in Windows niet gebruiken

Dit kan gebeuren als de firewall en/of virusscanner toegang tot netwerkprotocollen blokkeren of als er wat mis is met netwerkprotocollen. Als Mamut maar op 1 computer gebruikt wordt kunt u aangeven dat de SQL server niet in het netwerk gebruikt wordt.

U gaat als volgt te werk:

 1. Ga naar StartZoeken - Zoek op SQL Configuration - open de SQL Server Configuration Manager.
 2. In het linker menu klapt u de groep SQL Server Network Configuration uit.
 3. Klik op Protocols for MAMUT.
 4. Controleer in het rechter scherm dat Shared Memory, Named Pipes en TCP/IP zijn geactiveerd (enabled) en dat VIA is gedeactiveerd (disabled).
 5. Klik met recht op TCP/IP en kies Disable.
 6. Klik met rechts op Named Pipes en kies Disable.
 7. Klik op SQL Server Services.
 8. Klik met rechts op SQL Server (MAMUT) en kies Start of Restart.
 9. Start Windows Verkenner en ga in Windows Vista, 7 en Server 2008 naar C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut. In Windows XP en Server 2003 gaat u naar C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut.
 10. Open Mamut.ini en voeg het de regel Server=(local) toe. Als er al een regel staat met Server=, dan vervangt u de tekst achter het = teken met (local).
 11. Sla de wijzigingen op en sluit Mamut.ini.

De service SQL Server (MAMUT) zal nu starten en Mamut werkt weer.

Gerelateerde supportnotes