Technische ondersteuning

Problemen met de Outlook integratie: er verschijnt een foutmelding in Outlook

Mamut Support ID: M-02023466
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 19 december 2017

Omschrijving

Als de Outlook-integratie tussen Outlook en Mamut is geactiveerd, kunnen er zich fouten in Outlook voordoen die hieraan zijn gerelateerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • MbsAddin: Automation Error 440
 • MbsAddin: Invalid call to initClass, You have to send UserID...
 • MbsAddin: Overflow Error...
 • MbsAddin: MAPI_E_INVALID_PARAMETER
 • MbsAddin: Error: -2147467259 cannot save attachment. Cannot create file Image001.jpg
 • MbsAddin: Error: 91 Object variable or With block variable not set
 • DAX Error: Error in TSession - MAPIInitializeEx: MAPI_E_UNKNOWN_FLAGS

Hieronder treft u oplossingen aan voor bovenstaande meldingen.

U moet altijd een 32-bits versie van Outlook installeren. Integratie met een 64-bits versie van Outlook is niet mogelijk.

In Outlook verschijnt de melding 'Automation Error 440' bij het opstarten of bij het loggen van e-mails/activiteiten.

Dit wordt meestal veroorzaakt door problemen met de tabellen voor activiteiten of instellingen voor e-mail die de integratie niet herkent.

Oorzaak: Er zitten instellingen of tekens in de header van een e-mail die niet kunnen worden gelezen door de Mamut integratie.

U kunt dit als volgt verhelpen:

 1. Maak in Outlook twee nieuwe mappen aan, direct onder de kop Postvak (dus niet in de map Postvak in of in Verzonden items).
 2. Verplaats alle e-mails uit de mappen Inbox en Verzonden items naar de nieuwe mappen. Doe dit ook met eventuele submappen.
 3. Herstart Outlook

Het kan ook zijn dat er bij de verzonden e-mails een categorie is vastgelegd. Open dan Outlook en verwijder de categorieën van alle verzonden e-mails. Verplaats eventueel alle verzonden e-mails uit de map Verzonden items naar een archiefmap.

Bij het opstarten van Outlook verschijnt de melding 'Invalid call to initClass, you have to send UserID...'

Deze melding verschijnt als de Mamut-integratie bij het opstarten het e-mailadres in Outlook niet kan vinden.

Oorzaak 1: Er zit een fout in de instellingen van het e-mailacount en Mamut kan het standaarde-mailadres niet vinden.

Maak een back-up van de e-mailbestanden op uw pc. Verwijder vervolgens het e-mailaccount in Outlook en maak het opnieuw aan.

Oorzaak 2: Mamut kan het e-mailadres niet vinden door problemen met MAPI op de computer.

Dit kunt u oplossen door te updaten naar de laatste versie van Mamut, en een extra regel toe te voegen aan het Windows Register (Windows Registry).

De laatste versie van Mamut vindt u op onze update-pagina.

Zo voegt u de regel toe aan het Windows Register:

 1. Start het programma Regedit (in Windows 8/10 moet u met de rechtermuisknop klikken en Uitvoeren als beheerder kiezen) vanuit Start of Start - Uitvoeren.
 2. Blader naar de map HKEY_CURRENT_USER\Software\Mamut\Exchange.
 3. Dubbelklik op de regel Mail.
 4. Voer uw e-mailadres in het veld Value Data in.
 5. Klik OK.
 6. Sluit Regedit. 

Bij het opstarten van Outlook verschijnt de melding "Overflow Error..."

Dit wordt veroorzaakt door een fout in het gebruikersprofiel in Mamut.

Maak een nieuwe gebruiker in Mamut aan, en verplaats het e-mailadres en de koppeling naar de medewerker van de oude naar de nieuwe gebruiker. Dit doet u als volgt:

 1. Ga in Mamut naar de bestaande gebruiker.
 2. Verwijder het e-mailadres en wijzig de medewerkerskoppeling in Geen.
 3. Maak een nieuwe gebruiker in Mamut aan en geef deze dezelfde rechten als de oude.
 4. Voer het e-mailadres bij de nieuwe gebruiker in en koppel deze aan de correcte medewerker.

Bij het opstarten van Mamut verschijnt de melding 'MAPI_E_INVALID_PARAMETER'

Deze melding verschijnt als er problemen zijn met de Mamut-database of met de bestanden voor de integratie.

Oorzaak: De Mamut-bestanden voor de integratie zijn niet correct geregistreerd.

Dit kunt u oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

In Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014 gaat u als volgt te werk:

Verwijder de betreffende Mamut-bestanden, zodat deze automatisch worden gerepareerd:

 1. Sluit zowel Outlook als Mamut en minimaliseer alle andere programma's.
 2. Ga in Windows naar Start.
 3. Typ CMD
 4. Klik met rechts op CMD.exe en voer deze uit als Administrator.
 5. Typ C: en druk op Enter.
 6. Typ CD\ en druk op Enter.
 7. Typ CD "Program Files (86)" en druk op Enter.
 8. Typ CD Mamut en druk op Enter.
 9. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
 10. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op Enter.
 11. Typ Regsvr32 MbsAddin.dll en druk op Enter.
 12. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op Enter.

MbsAddin: Error: -2147467259 cannot save attachment. Cannot create file Image001.jpg

Deze melding wordt veroorzaakt doordat een of meer e-mails in HTML-formaat zijn en ingebouwde afbeeldingen zoals een logo of achtergrond bevatten. Deze afbeeldingen kunnen niet als gewone bijlage worden opgeslagen en worden niet aangeboden wanneer u bijlagen in Outlook wilt opslaan.

U kunt dit oplossen door de e-mail te openen en te bewerken. Wijzig het formaat van HTML naar tekst en sla de wijziging op.

MbsAddin: Error: 91 Object variable or With block variable not set

Deze melding doet zich gewoonlijk voor als er problemen zijn met het registreren van bestanden voor de Outlook-koppeling. U kunt dit oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

In Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014 gaat u als volgt te werk:

Verwijder de betreffende Mamut-bestanden, zodat deze automatisch worden gerepareerd:

  1. Sluit zowel Outlook als Mamut en minimaliseer alle andere programma's.
  2. Ga in Windows naar Start.
  3. Typ CMD
  4. Klik met rechts op CMD.exe en kies ervoor deze uit te voeren als Administrator.
  5. Typ C: en druk op Enter.
  6. Typ CD\ en druk op Enter.
  7. Typ CD "Program Files (x86)" en druk op Enter.
  8. Typ CD Mamut en druk op Enter.
  9. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
  10. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op Enter.
  11. Typ Regsvr32 MbsAddin.dll en druk op Enter.
  12. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op Enter.

DAX Error: Error in TSession - MAPIInitializeEx: MAPI_E_UNKNOWN_FLAGS

Deze fout wordt veroorzaakt door een conflict met een ander additioneel programma in Outlook.
Om dit te verhelpen gaat u in Outlook naar Opties - Vertrouwenscentrum - Toepassingen - COM-toepassingen - Uitvoeren.
Verwijder de selectie voor "Sharepoint server colleague import.addin".