Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Problemen met de Outlook integratie: er verschijnt een foutmelding in Outlook

Mamut Support ID: M-02023466
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

Indien de Outlookintegratie tussen Outlook en Mamut is geactiveerd, kunnen er zich fouten in Outlook voordoen die hieraan zijn gerelateerd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • MbsAddin: Automation Error 440
 • MbsAddin: Invalid call to initClass, You have to send UserID...
 • MbsAddin: Overflow Error...
 • MbsAddin: MAPI_E_INVALID_PARAMETER
 • MbsAddin: Error: -2147467259 cannot save attachment. Cannot create file Image001.jpg
 • MbsAddin: Error: 91 Object variable or With block variable not set
 • MbsAddin: Error in IAddBook::OpenEntry: MAPI_E_NETWORK_ERROR
 • DAX Error: Error in TSession - MAPIInitializeEx: MAPI_E_UNKNOWN_FLAGS

Hieronder treft u oplossingen voor de onderstaande meldingen.

Indien u Outlook 2010 gebruikt: dan dient u de 32bits versie te installeren. Integratie met de Outlook 2010 64 bit versie is niet mogelijk.

In Outlook verschijnt de melding ‘Automation Error 440’ bij het opstarten of bij het loggen van e-mails/activiteiten.

Dit wordt meestal veroorzaakt door problemen met de tabellen voor activiteiten of instellingen voor e-mail die de integratie niet herkent.

Oorzaak: Er zitten instellingen of tekens in de header van een e-mail die niet gelezen kan worden door de Mamut integratie.

U kunt dit als volgt verhelpen:

 1. Maak in Outlook 2 nieuwe mappen direct onder de kop Postvak (dus niet in de map Postvak in of in Verzonden items)
 2. Verplaats alle e-mails uit de mappen Inbox en Verzonden items naar de nieuwe mappen. Doe dit ook met eventuele submappen.
 3. Herstart Outlook

Het kan ook zijn dat er een categorie op de verzonden e-mail zit. Open dan Outlook en verwijder de categorieën van alle verzonden e-mails. Verwijder eventueel alle verzonden e-mails uit de map ‘Verzonden items’ naar een archiefmap.

Bij het opstarten van Outlook verschijnt de melding ‘Invalid call to initClass, you have to send UserID...’

Deze melding verschijnt indien de Mamut integratie bij het opstarten het e-mailadres in Outlook niet kan vinden.

Oorzaak 1: Er zit een fout in de instellingen van het e-mailacount en Mamut kan het standaard e-mailadres niet vinden.

Maak een back-up van de e-mail bestanden op uw pc. Verwijder vervolgens het e-mailaccount in Outlook en maak het opnieuw aan.

Oorzaak 2: Mamut kan het e-mailadres niet vinden door problemen met MAPI op de computer.

Dit kunt u oplossen door te updaten naar de laatste versie van Mamut, en een extra regel toe te voegen aan het Windows Register (Windows Registry).

De laatste versie van Mamut vindt u op onze update-pagina.

Zo voegt u de regel toe aan het Windows Register:

 1. Start het programma Regedit (in Windows 7 en Vista dient u met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Uitvoeren als beheerder) vanuit Start of Start - Uitvoeren.
 2. Blader naar de map HKEY_CURRENT_USER\Software\Mamut\Exchange.
 3. Dubbelklik op de regel Mail.
 4. Voer uw e-mailadres in het veld Value Data in.
 5. Klik OK.
 6. Sluit Regedit. 

Bij het opstarten van Outlook verschijnt de melding "Overflow Error..."

Dit wordt veroorzaakt door een fout in het gebruikersprofiel in Mamut.

Maak een nieuwe gebruiker in Mamut aan, en verplaats het e-mailadres en de koppeling naar de medewerker van de oude naar de nieuwe gebruiker. Dit doet u als volgt:

 1. In Mamut, ga naar de bestaande gebruiker.
 2. Verwijder het e-mailadres en wijzig de medewerkerskoppeling naar Geen.
 3. Maak een nieuwe gebruiker in Mamut aan en geef deze dezelfde rechten als de oude.
 4. Voer het e-mailadres in bij de nieuwe gebruiker en koppel deze aan de correcte medewerker.

Bij het opstarten van Mamut verschijnt de melding ‘MAPI_E_INVALID_PARAMETER’

Deze melding verschijnt indien er problemen zijn met de Mamut database of met de bestanden voor de integratie.

Oorzaak: Mamutbestanden voor de integratie zijn niet correct geregistreerd.

Dit kunt u oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

In Windows 7, Windows Vista en Windows Server 2008 gaat u als volgt te werk:

Verwijder de betreffende Mamut-bestanden zodat deze automatisch gerepareerd worden:

 1. Sluit zowel Outlook als Mamut en minimaliseer alle andere programma's.
 2. Ga in Windows naar Start.
 3. Typ: CMD
 4. Klik met rechts op CMD.exe en kies ervoor deze uit te voeren als Administrator.
 5. Typ: C: en druk op [Enter].
 6. Typ: CD\ en druk op [Enter].
 7. Typ: CD "Program Files (86)" en druk op [Enter].
 8. Typ: CD Mamut en druk op [Enter].
 9. Typ: Regsvr32 Redemption.dll en druk op [Enter].
 10. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op [Enter].
 11. Typ: Regsvr32 MbsAddin.dll en druk op [Enter].
 12. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op [Enter].

In Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle andere programma’s.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Mamut-icoon op uw bureaublad en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Op het tabblad snelkoppeling klikt u op de knop Doel zoeken (Find Target).
 4. Er verschijnt een scherm met de programmabestanden van Mamut. Laat dit venster open staan.
 5. In Windows klikt u op Start en kiest u Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder eventuele tekst in het vervolgscherm en typ: REGSVR32 (met een spatie op het eind) in.
 7. Selecteer het bestand Redemtion.dll in het venster bij punt 4 en sleep dit achter de tekst Regsvr32, die u zojuist heeft ingetypt.
 8. Klik op OK en controleer dat alle meldingen die tevoorschijn komen, bevestigen dat de registratie is gelukt en klik op OK.
 9. In Windows klikt u wederom op Start en kiest u Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder eventuele tekst in het vervolgscherm en typ: REGSVR32 (met een spatie op het eind) in.
 11. Selecteer het bestand MbsAddIn.dll in het venster bij punt 4 en sleep dit achter de tekst Regsvr32, die u zojuist heeft ingetypt.
 12. Klik op OK en controleer of alle meldingen die tevoorschijn komen, bevestigen dat de registratie is gelukt en klik op OK.

MbsAddin: Error: -2147467259 cannot save attachment. Cannot create file Image001.jpg

Deze melding wordt veroorzaakt doordat een of meerdere e-mails in html formaat zijn en ingebouwde afbeeldingen zoals een logo of achtergrond bevat. Deze afbeeldingen kunnen niet als gewone bijlage worden opgeslagen en verschijnen ook niet wanneer er gekozen wordt om een bijlage in Outlook op te slaan.

U kunt dit oplossen door de e-mail te openen en te kiezen voor bewerken. Verander het formaat van HTML naar tekst en sla de wijziging op.

MbsAddin: Error: 91 Object variable or With block variable not set

Deze melding doet zich gewoonlijk voor als er problemen zijn met het registreren van bestanden voor de Outlookkoppeling. U kunt dit oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

In Windows 7, Windows Vista en Windows Server 2008 gaat u als volgt te werk:

Verwijder de betreffende Mamut-bestanden zodat deze automatisch gerepareerd worden:

  1. Sluit zowel Outlook als Mamut en minimaliseer alle andere programma's.
  2. Ga in Windows naar Start.
  3. Typ: CMD
  4. Klik met rechts op CMD.exe en kies ervoor deze uit te voeren als Administrator.
  5. Typ: C: en druk op [Enter].
  6. Typ: CD\ en druk op [Enter].
  7. Typ: CD "Program Files (x86)" en druk op [Enter].
  8. Typ: CD Mamut en druk op [Enter].
  9. Typ: Regsvr32 Redemption.dll en druk op [Enter].
  10. Klik bij alle volgende meldingen op OK en op [Enter].
  11. Typ: Regsvr32 MbsAddin.dll en druk op [Enter].
 • Klik bij alle volgende meldingen op OK en op [Enter].

In Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 gaat u als volgt te werk:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle andere programma’s.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Mamut-icoon op uw bureaublad en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Op het tabblad snelkoppeling klikt u op de knop Doel zoeken (Find Target).
 4. Er verschijnt een scherm met de programmabestanden van Mamut. Laat dit venster open staan.
 5. In Windows klikt u op Start en kiest u Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder eventuele tekst in het vervolgscherm en typ: REGSVR32 (met een spatie op het eind) in.
 7. Selecteer het bestand Redemtion.dll in het venster bij punt 4 en sleep dit achter de tekst Regsvr32, die u zojuist heeft ingetypt.
 8. Klik op OK en controleer dat alle meldingen die tevoorschijn komen, bevestigen dat de registratie is gelukt en klik op OK.
 9. In Windows klikt u wederom op Start en kiest u Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder eventuele tekst in het vervolgscherm en typ: REGSVR32 (met een spatie op het eind) in.
 11. Selecteer het bestand MbsAddIn.dll in het venster bij punt 4 en sleep dit achter de tekst Regsvr32, die u zojuist heeft ingetypt.
 12. Klik op OK en controleer of alle meldingen die tevoorschijn komen, bevestigen dat de registratie is gelukt en klik op OK.

MbsAddin: Error in IAddBook::OpenEntry: MAPI_E_NETWORK_ERROR

Deze melding kan zich voordoen in Outlook 2007 nadat Service Pack 2 is geïnstalleerd.

Hieronder treft u een link naar Microsofts beschrijving en oplossing van het probleem:

http://support.microsoft.com/kb/969519/ 
Voor een update van microsoft kunt u onderstaande link gebruiken:

http://support.microsoft.com/kb/968858

Zorg tevens dat u de laatste versie van Mamut hebt. Deze vindt u op update-pagina.

DAX Error: Error in TSession - MAPIInitializeEx: MAPI_E_UNKNOWN_FLAGS

Deze fout wordt veroorzaakt door een conflict met een ander additioneel programma in Outlook.
Om dit te verhelpen gaat u in Outlook naar Opties - Vertrouwenscentrum - Toepassingen - COM-toepassingen - Uitvoeren.
Verwijder de selectie voor "Sharepoint server colleague import.addin".