Alles onder controle met minder moeite

Contact opnemen  Kennisbank

Wanneer we voor het eerst in gesprek komen met een ledenorganisatie en dit vertellen dan is een van de eerste vragen altijd ‘hoe we dit denken te doen’. Ons antwoord luidt dan steevast: ‘Wij verbinden uw systemen en automatiseren het saaie werk.’ 

About Software komt al vele jaren over de vloer bij ledenorganisaties. In deze tijd hebben we een steeds beter beeld gekregen van het reilen en zeilen bij ledenorganisaties. Rapportages aan bestuur, leden, afdelingen, sponsoren, subsidieverstrekkers, het gebruik van verschillende systemen, (deel)projecten, audits, etc. Het zijn ongetwijfeld zaken die in meerdere of mindere mate van toepassing zijn binnen uw organisatie. In een omgeving die steeds professioneler wordt en waar de organisatie wordt afgerekend op de resultaten zal deze zich moeten organiseren op deze zaken. 

Om heldere afspraken over verantwoordelijkheden en rolverdeling te ondersteunen wordt software steeds belangrijker. Het is onmogelijk om ieders belangen vanuit één systeem te bedienen. Dan levert u gewoonweg teveel in. Maar u wilt ook geen versnipperd landschap waaruit iedereen zijn eigen waarheid haalt. De systemen en processen moeten heel goed op elkaar aansluiten. En laat dat nou net iets zijn waar we bij About Software veel plezier in beleven.

Ledenverenigingen-modified (1).png

Kennisbank