XBRL/SBR

Run uw accountants- of administratiekantoor efficiënter en verbeter uw kwaliteit en winstgevendheid!

Standaard Business Reporting (sbr) is een methode om eenvoudig betrouwbare financiële rapportages voor overheid, banken en toezichthouders te maken en te versturen. Als basis voor sbr wordt de internationale standaardtaal xbrl gebruikt. Hierdoor kunnen financiële gegevens eenduidig en gestandaardiseerd worden uitgewisseld tussen ondernemers, intermediairs (administratie- en accountantskantoren), overheid en banken. Om administratieve lastendruk te verlichten is de overheid, via de ministeries van Financiën en Justitie, in 2004 gestart met het sbr-project (voorheen: Nederlands Taxonomie Project). Op dit moment is het sbr-programma onderdeel van Logius (de dienst Digitale Overheid van Binnenlandse Zaken) en werkt de overheid nauw samen met marktpartijen om met sbr een belangrijke bijdrage te leveren aan administratieve lastenverlichting. Visma Software is een van die marktpartijen en is al jarenlang actief betrokken bij sbr. Deze tijd is gebruikt om de mogelijkheden van xbrl en sbr te doorgronden en op basis van deze kennis de beste softwareoplossing voor intermediairs te ontwikkelen. Onze oplossing is beschikbaar sinds medio augustus 2010.

Wat is het doel van sbr/xbrl:

Het doel van sbr is om op een eenduidige manier het opstellen en aanleveren van diverse rapportages te vereenvoudigen en te versnellen naar de overheid en de drie grote banken in Nederland, waarmee direct de overstap wordt gemaakt van papier naar digitale rapportage.

Welke rapportages kunt u met AccountView en sbr/xbrl rechtstreeks versturen naar Digipoort en Bancaire Infrastructuur

  • Omzetbelastingaangifte en vpb
  • Kamer van Koophandel: Vanaf vanaf 1 januari 2017 zijn kleine bv’s verplicht om hun jaarrekening in sbr/xbrl te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het betreft dan het jaarverslag over 2016. In 2018 zal deze verplichting om jaarrekeningen in sbr/xbrl te deponeren worden uitgebreid met middelgrote bv’s
  • Kredietrapportages: Voor het aanvragen van een krediet of voor het beoordelen van huidige kredieten( revisie) dienen de jaarcijfers via de kredietrapportage aan de banken (ABN, Rabobank en ING) digitaal via sbr/xbrl te worden aangeleverd. Hier geldt geen verplichtstelling, maar wel een boete van 250 euro indien dit als sbr wordt aangeleverd
  • CBS: Een volgende stap is het via sbr/xbrl aanleveren van statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van verplichtstelling is hier vooralsnog geen sprake. Het is de bedoeling dat ondernemers die hun gegevens in sbr/xbrl op deze wijze gaan aanleveren, daarvoor statistische informatie over hun branche terug ontvangen

De Visma-oplossing voor accountants- en administratiekantoren

Met de sbr-samensteloplossing van Visma kunt u vanuit uw financiële AccountView-administratie rechtstreeks de rapportage naar banken, KvK en het CBS verzorgen. Ook de ob-aangifte kan in sbr-formaat naar de Belastingdienst worden verzonden.

Met AccountView xbr/sbr beschikt u over de volgende mogelijkheden:

  • Inlezen van xbrl-taxonomieën
  • Mappen van xbrl-taxonomieën aan het grootboek en aan ‘niet-financiële gegevens’
  • Vastleggen en koppelen van toelichtingen (tekstblokken) en specificaties
  • Importeren van externe gegevens ten behoeve van sbr-rapportages
  • Sbr-rapportages opstellen: Kredietrapportage (banken), KvK-deponering (verkort), CBS-rapportages, omzetbelastingaangifte, verkorte winstaangifte (o.b.v. import)
  • Sbr-rapportages verzenden naar DigiPoort en Rapportageportaal (banken)

Download sbr-bestanden

Veelgestelde vragen over XBRL/SBR

Ga naar de veelgestelde vragen

Bekijk hier de sbr-informatievideo van Harrier Accountancy en bedrijfsadvies

Referenties

Op onze referentiepagina komen verschillende klanten aan het woord die gebruikmaken van onze slimme accountancy cloudoplossingen.

Bekijk de referentievideo's

Video's

Kom meer te weten over onze cloudoplossingen. Bekijk onze webinars en demo's.

Bekijk de video's

Apps & koppelingen

Ontdek welke apps en koppelingen er allemaal mogelijk zijn met de Visma Accountancy Cloud-oplossingen.

Apps & koppelingen