AccountView Infoline nieuws

Let op! Strengere eisen activatie AutoInvoice-accounts per 01-07

Vanaf 01-07-22 worden er strengere verificatie-eisen gesteld aan het inschakelen van AutoInvoice-accounts. Deze eisen worden vanuit het Peppol-netwerk opgelegd om nog beter in staat te kunnen zijn om facturen van frauduleuze afzenders te voorkomen. De extra verificatie wordt geïntroduceerd om beter na te kunnen gaan of het geregistreerde bedrijf daadwerkelijk bestaat én dat de activatie wordt gedaan door een persoon met tekenbevoegdheid namens de geregistreerde entiteit. 

Concreet betekent dit dat per 01-07 een AutoInvoice-account alleen nog in gebruik genomen kan worden nadat een tekenbevoegde namens het bedrijf de aansluiting heeft goedgekeurd.

Om te verifiëren of iemand tekenbevoegd is namens het bedrijf wordt er gebruikgemaakt van iDIN.Voor de duidelijkheid: bovenstaande is van toepassing op alle nieuwe AutoInvoice-accounts die worden ingeschakeld na 01-07-22, dus ook als u alleen gebruik wilt maken van een scanservice. Dit is gedaan omdat vanuit ieder actief AutoInvoice-account facturen via Peppol kunnen worden verstuurd.

Voor bestaande AutoInvoice-accounts is het niet nodig om deze alsnog te verifiëren via dit nieuwe proces.

Een stappenplan van het nieuwe verificatieproces volgt binnenkort.