AccountView Infoline nieuws

Vanaf heden beschikbaar in Approval: goedkeuring via het 'Vierogenprincipe' 

Het kan wenselijk zijn dat altijd minimaal twee goedkeurders een document beoordelen en goedkeuren. Tot op heden kon het voorkomen dat, hoewel er twee stappen opgenomen zijn in een workflow, het document toch twee keer bij dezelfde goedkeurder uitkomt. Een voorbeeld hiervan is een goedkeurder met de rol projectleider maar ook de rol afdelingshoofd.

Het 'Vierogenprincipe'

Met deze functie zorgt u ervoor dat een document altijd minimaal door twee verschillende goedkeurders wordt goedgekeurd. De functie is te vinden in de workflow editor. 

4ogen.png

Wanneer een goedkeurder een document in een eerdere stap al heeft goedgekeurd, maar tevens in een volgende stap wordt gevonden als goedkeurder, dan zal deze nieuwe optie ervoor zorgen dat deze goedkeurder wordt uitgesloten en dat er een vervangende goedkeurder wordt geselecteerd. 

Meer informatie over deze nieuwe functionaliteit vind je in het Help Centre van Approval.

4ogen help.png