Service Packs

Service Pack C NL voor versie 9.4 rev. 0, 19 december 2014

Support ID: AV-62196
Product: AccountView 9.4

Omschrijving

Dit Service Pack bevat onder andere verbeteringen op het gebied van SBR/Digipoort en processen rond de jaarovergang, en maakt AccountView daarnaast gereed voor het versturen van BTW- en ICP-aangiften over 2015. Daarnaast bevat dit Service Pack verbeteringen op het gebied van de directe bankkoppeling en de modules Samenstel-assistent en Inlezen bankmutaties.

Wij raden iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren. Het Service Pack is 63,3 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Het Service Pack voor alle talen (INT) komt naar verwachting half januari 2015 beschikbaar en is dan hier op te halen.

Een Service Pack installeren

  1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd is op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
  2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: "Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?"
  3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
  4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  5. Kies Help > Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag dan uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
  8. Sluit AccountView.
  9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_94_spc_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.