Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

AccountView Go - de voordelen

Met AccountView Go helpt u uw cliënt inzicht te verkrijgen in zijn administratie en deze op een eenvoudige manier (gedeeltelijk) zelf te voeren. Voor uw cliënten is inzicht in de administratie van levensbelang; door grip te houden op de openstaande posten, te weten waar marge wordt gerealiseerd en inzicht te hebben in perioderesultaten is de ondernemer in staat winstgevender te opereren en als onderneming langer te leven.


U helpt uw cliënten daarbij. Enerzijds door ondersteunend advies, anderzijds door het aanbieden van AccountView Go. En daar hebt u zelf ook voordeel bij: cliënten werken online hun eigen administratie in uw AccountView-pakket op kantoor bij. Uw cliëntenadministraties zijn dus altijd bijgewerkt en u hoeft geen data te importeren of in te loggen op een ‘onbekend’ online systeem. Tussentijdse rapportage, automatische controles en XBRL/SBR-rapportages zijn dus na afloop van een periode direct beschikbaar. Daar vaart uw adviespraktijk wel bij! Alle voordelen nog eens op een rijtje?

 

Voordelen voor u als accountant

 

Met behulp van AccountView Go, binnen de complete accountancyoplossing van AccountView, bent u in staat een hogere kantoormarge te realiseren. AccountView Go bespaart u namelijk aan tijd op administratieve dienstverlening. Tijd die besteed kan worden aan hoger getarifeerde dienstverlening.


AccountView Go biedt effectiviteit

U en uw cliënt werken beide aan dezelfde administratie maar met een eigen applicatie: u in uw eigen AccountView-pakket op kantoor, uw cliënt in de webapplicatie AccountView Go. Beide applicaties zijn effectieve instrumenten die helemaal zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. U werkt toch liever in uw bekende AccountView-omgeving in plaats van in een online boekhoudpakket dat niet over de helft van de mogelijkheden beschikt en waaraan u en uw medewerkers weer moeten wennen? Datzelfde geldt voor uw cliënt: die werkt liever in een pakket dat gemaakt is voor de ondernemer, niet in een boekhoudpakket dat gemaakt is voor accountants en financieel specialisten. AccountView Go biedt functionaliteit op maat: op de behoefte afgestemde rapportages en informatie, intelligente hulp bij het boeken en altijd een actuele administratie.


AccountView Go bespaart tijd en biedt gemak

U bespaart tijd op administratieve dienstverlening. Deze tijd kunt u besteden aan advies of rapportagewerk voor de cliënt. U bespaart tijd doordat de cliënt een stuk zelfwerkzaamheid gaat verrichten. Complexere en terugkerende taken zoals het verwerken van loonjournaalposten of het afschrijven van activa kunnen door u geautomatiseerd worden verwerkt in de cliëntadministratie.


Door de geavanceerde samenwerking (tussen de online AccountView Go-applicatie en het AccountView-pakket op het kantoor) bespaart u ook tijd in vergelijking met de situatie dat de cliënt in een willekeurig ander online boekhoudpakket zou werken. Andere online boekhoudoplossingen kunnen niet de cliëntadministratie op het kantoor up-to-date houden, dat betekent dat er voor tussentijdse rapportages en het jaarwerk altijd uit het online pakket geëxporteerd moet worden en in de kantooromgeving geïmporteerd moet worden. Eventuele correctieboekingen (vjp’s) moeten vervolgens weer in de online administratie (handmatig) worden ingevoerd. Erg inefficiënt en foutgevoelig. Met AccountView Go is dat verleden tijd, AccountView Go zorgt ervoor dat de medewerkers op kantoor altijd over een up-to-date cliëntadministratie op kantoor beschikken.


Met AccountView Go beschikt de accountant altijd over een actuele cliëntadministratie

U hebt behoefte aan een actuele cliëntadministratie, 7x24. Dat klinkt u nu misschien nog wat futuristisch in de oren maar in werkelijkheid is dit niet zo ver van uw bed. De ontwikkelingen in de accountancypraktijk gaan snel, enerzijds gestuurd vanuit de branche zelf (meer adviesuren, meer tussentijdse rapportages) anderzijds door externe ontwikkelingen (xbrl/sbr, banken en brancheorganisaties gaan frequenter en tussentijds informatie uitvragen).

 

Het moderne kantoor kan simpelweg niet meer volstaan met het periodiek inboeken of inlezen van de mutaties en het doen van aangiften. Om de cliënt (of uitvragende instanties) te kunnen voorzien van actuele tussentijdse cijfers is het echt noodzakelijk dat deze rapportages zonder importslagen direct uit de kantoorsoftware gegenereerd kunnen worden. Met AccountView Go kan dit worden gerealiseerd, immers de online cliëntadministratie is altijd in het AccountView-pakket op kantoor beschikbaar en met dezelfde kantoorsoftware kunnen de periodieke mutaties zoals lonen en afschrijvingen al geautomatiseerd worden verwerkt. Aan het eind van de maand is alles dus actueel en direct beschikbaar!


Voordelen voor uw cliënten


De vraag die wij u stellen: wilt u uw cliënten bedienen door ze (alleen) de administratie uit handen te nemen en zorg te dragen voor de verplichte aangiften, of is het uw doel om uw cliënten te ondersteunen en winstgevender ondernemers van ze te maken? Als dat laatste het geval is, dan kan AccountView Go u daarbij helpen. En u hebt er baat bij: cliënten die succesvol zijn en baat hebben bij uw ondersteunende informatie en adviezen leveren het kantoor een hoger rendement op.


De meeste kleine ondernemers zien hun boekhouding puur als administratieve plicht. De ondernemer is het liefst bezig met ondernemen en steekt zijn ziel en zaligheid in datgene waar hij goed in is. De boekhouding wordt gezien als noodzakelijke activiteit om de fiscus buiten de deur te houden en wordt als het even kan zo goedkoop mogelijk uitbesteed. Een blik op het saldo van de zakelijke bankrekening geeft een gevoel hoe het met de winst staat. Groot is dan ook de verbazing als na al dat harde werken het rendement vaak nihil of zelfs negatief blijkt. Het eigen vermogen blijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen en er is nauwelijks gereserveerd voor belastingaanslagen. Jaarlijks worden vele ondernemers op deze wijze met hun neus op de financiële werkelijkheid gedrukt. Voor velen is het dan al te laat en is een faillissement onvermijdelijk, ter illustratie: tweederde van alle starters is binnen drie jaar weer gestopt. Voor degenen die deze fase wel weten te overleven is dit een harde manier om zich bewust te worden van het feit dat het begrijpen van de administratie onmisbaar is om winstgevend te kunnen ondernemen.


AccountView Go is speciaal gemaakt om ondernemers onder uw begeleiding inzicht te geven in hun administratie. Door inzicht in openstaande posten, marges en de liquiditeitspositie voor de komende periode opereert de ondernemer winstgevender. De standaardboekhoudpakketten, al dan niet online, zijn gemaakt voor de gebruiker die zelfstandig (onder ‘meekijken’ van de accountant) de hele administratie voert. Deze ondernemer, die zelfstandig zijn administratie voert, kan gemakkelijk en efficiënt zijn administratie in AccountView Go voeren en hoeft geen data met de accountant meer uit te wisselen, dat doet AccountView Go automatisch. Maar ook voor de ondernemer die geholpen moet worden bij het voeren van de administratie en het begrijpen van de cijfers is AccountView Go bij uitstek geschikt.

 

De werkzaamheden kunnen tussen u en uw cliënt worden verdeeld. Uw cliënt kan eenvoudig beginnen door informatie te raadplegen (en u de mutaties te laten verwerken) maar uiteindelijk doorgroeien naar het zelfstandig vastleggen van mutaties. Hierdoor krijgt uw cliënt inzicht. Door zelf in- en verkoopfacturen vast te leggen en de betalingen en ontvangsten daarop te verwerken leert de klant welke verbanden er zijn, waar zijn kosten en opbrengsten uit bestaan en wat zijn marges zijn. Door zijn administratie regelmatig bij te werken krijgt de ondernemer in AccountView Go bovendien inzicht in zijn liquiditeit. U kunt hierbij helpen door ervoor te zorgen dat reserveringen voor bijvoorbeeld btw en ib duidelijk zichtbaar zijn in het liquiditeitsoverzicht zodat de ondernemer niet voor pijnlijke verassingen komt te staan.

 

In AccountView Go is de functionaliteit afgestemd op de ondernemer: het bevat alles wat de ondernemer nodig heeft maar opties voor werkzaamheden die u uitvoert ontbreken bewust. U vult de administratie aan met bijvoorbeeld afschrijvingen en loon journaalposten zodat een volledige boekhouding het resultaat is. Stap voor stap wordt de ondernemer zo bij zijn cijfers betrokken waardoor de nadruk op winstgevend ondernemen komt te liggen, en zo’n cliënt is ook voor u als accountant aantrekkelijker.

 

 

Terug naar hoofdpagina AccountView Go