Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Slimme automatisering voor de accountancypraktijk

Samensteloplossing

Kwaliteit en kwantiteit gaan hand in hand

Samensteloplossing en Werkprogramma vormen een uniek, innovatief concept dat u gaat helpen om uw organisatie aan te passen aan veranderingen in de markt. Denk bijvoorbeeld aan de invoer van Horizontaal toezicht en XBRL of brancheverschijnselen zoals personeelsschaarste, de wens om meer adviesuren te realiseren en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering van de Samenstelpraktijk. Met de Samensteloplossing kunt u op eenvoudige wijze een unieke stap maken op een gemakkelijke manier. Visma Software is samenwerkingsverbanden aangegaan met NOAB, NOVAK en SRA om u binnen het AccountView Werkprogramma een pasklaar model te leveren waarmee uw huidige werkwijze wordt gevolgd en u tegelijkertijd profiteert van de voordelen en toegevoegde waarde van de Samensteloplossing. Hiermee realiseert u een hoge efficiencywinst en komt voldoen aan Horizontaal Toezicht voor u eenvoudig binnen handbereik.

Het leveren en garanderen van kwaliteit wordt in de accountancysector steeds belangrijker. Vaak gaat kwaliteit ten koste van kwantiteit of vice versa. Met de modules Samensteloplossing en Werkprogramma biedt AccountView u een oplossing waarbij zowel de kwaliteit als de kwantiteit verbetert.

 

Continuous Auditing

Veel kantoren hebben de wens om meer adviesuren voor cliënten te realiseren. Echter, om adviezen te kunnen geven dient u “stof tot spreken” te hebben. En dat genereren van “stof tot spreken” mag u niet veel tijd kosten. Wanneer u de controles met Samensteloplossing wekelijks of maandelijks uitvoert, beschikt u continu over administraties die juist en volledig zijn. In een handomdraai realiseert u nu op elk gewenst moment een tussentijds rapport waarvan u met zekerheid kunt zeggen dat deze correct is bevonden. U kunt zich dus naast jaarwerk richten op tussentijdse rapportage die snel en eenvoudig gegenereerd is. U kunt de ondernemer daardoor direct wijzen op knelpunten en zo uw adviesuren eenvoudig uitbreiden! U bespaart niet alleen tijd, u kunt er dus ook echt geld mee gaan verdienen. U biedt uw cliënt namelijk direct toegevoegde waarde omdat hij, indien nodig, sneller zijn onderneming kan bijsturen. Tevens kunt u de ondernemer die zelf zijn administratie voert met online boekhouden goed monitoren en al vroeg in het jaar wijzen op onjuist gemaakte boekingen. Dit scheelt u straks bij het opstellen van het jaarwerk aanzienlijk veel tijd. Wij noemen het proces van voortdurende controle op de administratie ‘continuous auditing’. Samensteloplossing en Werkprogramma zorgen ervoor dat u altijd vlot over deze informatie kunt beschikken.

Werkprogramma

U gebruikt het AccountView Werkprogramma voor het samenstellen van de jaarrekening, maar ook voor tussentijdse rapportage. Uw voordeel in combinatie met de Samensteloplossing is dat u vanuit uw werkprogramma de controles in één keer aanstuurt. U bent er namelijk zeker van dat alle vorige cijfermatige controles al correct zijn (continuous auditing). Hiermee worden alle items uit het werkprogramma die al zijn goedgekeurd in een controle in één keer geautomatiseerd voor u afgewerkt. Alle controlerapporten vanuit de Samensteloplossing worden bij het item in het werkprogramma opgeslagen als pdf, zodat u achteraf altijd kunt zien op welke data en op welke periode die controles gebaseerd waren. U bouwt hiermee ook direct een dossier op. Daarnaast komt de papieren rapportage (jaarrekening of tussentijdsrapport) ook uit AccountView. Het gebruik van een separate jaarrekeninggenerator wordt hiermee voor 90% van uw cliënten overbodig waardoor u weer veel tijd bespaart.

Modellen NOAB, NOVAK en SRA

Om het u nog gemakkelijker te maken en om direct te kunnen profiteren van de voordelen van Werkprogramma en Samensteloplossing zijn in samenwerking met De Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA) en de Nederlandse organisatie van accountantskantoren (NOVAK) modellen ontwikkeld.

De NOAB heeft zijn sjablonen voor Horizontaal Toezicht (HT) beschikbaar gesteld aan AccountView voor gebruik in het AccountView Werkprogramma. De sjablonen betreffen richtlijnen (werkwijzen en checklists voor de cliëntenadministratie, vaktechnisch onderzoek en administratie op basis van het kwaliteitshandboek van NOAB) voor administratiekantoren die willen meedoen aan Horizontaal Toezicht.

Voor SRA leden is het werkprogramma ‘Samenstellingsopdracht (NV COS 4410)’ van het SRA als model leverbaar.
Ook het NOVAK heeft zijn modellen aangeleverd. Het Werkprogramma model van NOVAK zal binnen afzienbare tijd beschikbaar komen.

Visma Software heeft de modellen geïntegreerd in de software. Dit betekent dat u met AccountView Werkprogramma in combinatie met de Samensteloplossing uw volledige werkprogramma en checklists kunt uitvoeren. Er zijn direct toepasbare controlesets gedefinieerd zodat alle cijfermatige items uit het werkprogramma door de Samensteloplossing geautomatiseerd worden uitgevoerd. Efficiency, zekerheid en dossiervorming in één keer! Deze manier van werken levert u straks echt een aanzienlijke tijdwinst op ten opzichte van de traditionele werkprogramma’s.

Samensteloplossing II - hoe werkt het?

De Samensteloplossing is de tool om periodiek, op elk gewenst moment, uw cliëntadministraties geautomatiseerd op juistheid en volledigheid te controleren. Deze module bevat een vijftiental standaardcontroles die u op elk moment kunt uitvoeren en waarvan de resultaten in de vorm van ‘stoplichten’ worden gepresenteerd.

Samensteloplossing II gaat een stap verder in het automatiseren van uw samenstelpraktijk. Naast de cijfermatige standaardcontroles kunt u nu ook zelf controles toevoegen en ontwikkelen op basis van taxonomie-elementen. Elke geautomatiseerde controle die u kunt bedenken is mogelijk, controles op kengetallen, performance indicatoren of bijvoorbeeld cijferanalyses. U hebt de mogelijkheid om in Samensteloplossing II afwijkingsmarges in te stellen die op “rood” springen wanneer ze daadwerkelijk afwijken van de op voorhand ingestelde marge. U kunt hierbij denken aan een controle op de omloopsnelheid van de voorraad of een cijferanalyse waarbij een range van grootboekrekeningen wordt getoond die bijvoorbeeld meer dan 10% van het vorige boekjaar afwijken. Wanneer controles afwijken en dus niet correct worden bevonden, zoomt u eenvoudig vanuit het dashboardscherm door naar de onderliggende mutaties. Als uit de controles blijkt dat een extra handeling noodzakelijk is, kan deze geautomatiseerd voor u binnen de software worden uitgevoerd, te vergelijken met een macro. Dit bespaart u weer een hoop tijd.

Bekijk hieronder een demofilm van de Samensteloplossing