Jaarafsluiting

Nummerreeks bij overgang naar een nieuw boekjaar

Mamut Support ID: M-02025000
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 december 2020

Omschrijving

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar zullen de boekstuknummerreeksen automatisch op 1 staan, terwijl bijvoorbeeld de order- en factuurnummers verdergaan met de nummers van het voorgaande jaar. Het is mogelijk om veranderingen binnen de verschillende nummerreeksen door te voeren. Dit moet echter uitgevoerd worden voordat u de betreffende nummerreeksen in het nieuwe boekjaar in gebruik neemt.

Boekstuknummer

In Mamut Business Software heeft elk dagboek standaard een eigen nummerreeks. Elke nummerreeks begint in elk boekjaar op 1. Dit zal het systeem automatisch uitvoeren wanneer het boekjaar in gebruik wordt genomen. Wanneer u verder wilt gaan met de nummerreeks van het vorige boekjaar, moet u zelf het laatstgebruikte nummer in de kolom Eerste nummer ingeven in het huidige boekjaar. Dan zal de nummerreeks verdergaan met dit nummer bij het sluiten van het vorige boekjaar. Klik hier voor meer informatie hierover.

Het is ook mogelijk om een doorlopende nummerreeks voor alle dagboeken te gebruiken.

Andere nummerreeksen (order, factuur, inkoop, creditnota, rentefactuur en offerte)

Bij de overige nummerreeksen, zoals Order-, Factuur- en Creditnotanummers, zullen de nummers verdergaan met de nummers die gebruikt zijn bij het sluiten van het vorige boekjaar. Er is geen sprake van een “reset” van de nummerreeksen. De reden hiervoor is dat deze registraties niet een duidelijk onderscheid in jaar hebben, zoals de boekstukken dat wel hebben.

Nadat een nummerreeks in gebruik is genomen, kan slechts het laatstgebruikte nummer veranderd worden. Dit nummer kunt u aanpassen naar een hoger nummer dan er momenteel staat. Velden die rood gemarkeerd staan, kunt u niet meer aanpassen. U kunt de nummerreeksen aanpassen bij Beheer - Instellingen – Bedrijf – Nummerreeks.

Tip! Wanneer u per jaar een andere nummerreeks wilt gebruiken, kunt u bijvoorbeeld een nummerreeks gebruiken die begint met het betreffende jaartal, bijvoorbeeld 20210001.

Belangrijk voor "Factuur- en Creditnotanummers"

Deze twee nummerreeksen mogen elkaar niet overlappen. Standaard begint de nummerreeks voor factuur met het nummer 1 en de nummerreeks voor creditnota met 90 000. Wanneer u deze nummerreeksen wilt veranderen, moet u ervoor zorgen dat er minimaal 20 000 nummers tussen deze nummerreeksen zitten.

Let op: Pas dit aan wanneer er geen facturen meer in het oude boekjaar worden gemaakt.