Jaarafsluiting

Waar moet ik aan denken bij het aanmaken van een nieuw boekjaar in Mamut?

Mamut Support ID: M-02022676
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 december 2020

Omschrijving

Wanneer het minder dan 2 maanden is voor het nieuwe jaar aanvangt, zult u in Mamut automatisch de vraag krijgen of u het nieuwe boekjaar wilt aanmaken. U hebt geen mogelijkheid om te factureren, boekstukken in te voeren of inkopen uit te voeren in het nieuwe jaar als het boekjaar niet is aangemaakt. Klik op Volgende in het venster en vervolgens op Voltooien.

U gaat als volgt te werk om het boekjaar handmatig aan te maken:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Administratie.
  2. Klik op de knop Nieuw linksbovenaan het venster.
  3. Controleer of het Aantal btw-perioden correct is.
  4. Klik op OK.

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar, zal de nummerreeks voor boekstukken weer op 1 beginnen. Het is ook mogelijk om de nummering door te laten lopen waar dit in het voorgaande jaar is gebleven.

Wanneer u dit jaar hebt gebruikgemaakt van doorlopende nummerreeksen, zal dit ook voor het volgende jaar gelden. Wilt u dit in het nieuwe jaar wijzigen, dan moet u dit aanpassen voor u begint met het invoeren van boekstukken.

U gaat als volgt te werk om de doorlopende nummerreeks te wijzigen:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Administratie.
  2. Klik op het tabblad Administratieve instellingen en vervolgens op de knop Instellingen dagboeken.
  3. Klik op het tabblad Nummerreeks.
  4. Verwijder het vinkje bij Doorlopende nummerreeksen.
  5. Klik op OK.

Bij het aanmaken van een nieuw boekstukjaar zal de facturatienummerreeks van het jaar ervoor worden voortgezet.

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar zullen de boekstuknummers in het grootboek weer bij 1 beginnen. Als u wilt dat de nummerreeksen van het voorgaande jaar blijven doorlopen, klikt u hier voor meer informatie.