Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Financieel

Boekstuknummers door laten lopen in een nieuw boekjaar

Mamut Support ID: M-01005753
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 12 december 2014

Omschrijving

In Mamut wordt de boekstuknummers automatisch op 1 gezet bij het aanmaken van een nieuw boekjaar. Als u wilt dat de boekstuknummers verder gaan waar ze in het voorgaande jaar zijn gebleven dient u de boekstuknummerreeks instellingen aan te passen, voordat u het eerste boekstuk in het nieuwe jaar maakt.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie - tabblad Administratieve Instellingen.
  2. Controleer dat het vorige boekjaar staat ingesteld bij Boekjaar.
  3. Klik nu op de knop Instellingen dagboeken en ga naar het tabblad Nummerreeks.
  4. Noteer voor elk dagboek het nummer dat in de kolom Volgend nummer vermeld staat.
  5. Klik OK en verander het boekjaar via de blauwe pijl naar het huidige jaar.
  6. Klik wederom op de knop Instellingen dagboeken en ga naar het tabblad Nummerreeks.
  7. Vervang het nummer in de kolom Eerste nummer met het nummer dat u bij stap 5 genoteerd heeft. Herhaal dit voor alle dagboeken waar u dit veranderd wilt hebben.

    Mamut zal nu dit nummer gebruiken bij het aanmaken van het eerste boekstuk.

Let op! Indien u hierna nog boekstukken zal invoeren in het voorgaande jaar zullen er vanzelfsprekend toch dubbele boekstukken komen. Dit zal geen enkele technische belemmeringen opleveren maar we willen u adviseren om bovenstaande procedure pas uit te voeren nadat u er zeker van bent dat er geen boekstukken in het vorige jaar ingeboekt moeten worden.

Gerelateerde supportnotes

  • 103451 Jaarafsluiting in Mamut Business Software