Financieel

Boekstuknummers door laten lopen in een nieuw boekjaar

Mamut Support ID: M-01005753
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2017

Omschrijving

In Mamut wordt de boekstuknummers automatisch op 1 gezet bij het aanmaken van een nieuw boekjaar. Als u wilt dat de boekstuknummers verdergaan waar ze in het voorgaande jaar zijn gebleven, dan moet u de boekstuknummerreeks instellingen aanpassen, voordat u het eerste boekstuk in het nieuwe jaar maakt.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie - tabblad Administratieve Instellingen.
  2. Controleer of het vorige boekjaar is ingesteld bij Boekjaar.
  3. Klik nu op de knop Instellingen dagboeken en ga naar het tabblad Nummerreeks.
  4. Noteer voor elk dagboek het nummer dat in de kolom Volgend nummer vermeld staat.
  5. Klik op OK en wijzig het boekjaar via de blauwe pijl in het huidige jaar.
  6. Klik wederom op de knop Instellingen dagboeken en ga naar het tabblad Nummerreeks.
  7. Vervang het nummer in de kolom Eerste nummer door het nummer dat u bij stap 5 genoteerd heeft. Herhaal dit voor alle dagboeken waar u dit veranderd wilt hebben.

    Mamut zal nu dit nummer gebruiken bij het aanmaken van het eerste boekstuk.

Let op! Als u hierna nog boekstukken gaat invoeren in het voorgaande jaar, zullen er vanzelfsprekend toch dubbele boekstukken komen. Dit zal geen enkele technische belemmeringen opleveren, maar we willen u adviseren om bovenstaande procedure pas uit te voeren nadat u er zeker van bent dat er geen boekstukken in het vorige jaar ingeboekt moeten worden.

Gerelateerde supportnotes

  • 103451 Jaarafsluiting in Mamut Business Software