Technische ondersteuning

Hoe verplaats ik Mamut en de database naar een andere computer?

Mamut Support ID: M-02023748
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 22 december 2020

Omschrijving

Wanneer u de database gaat verplaatsen naar een andere computer, bijvoorbeeld van een oude naar een nieuwe computer, dan kan dit alleen door middel van een back-up.


De procedure voor het verplaatsen van de data naar een andere computer verloopt in twee stappen. Stap 1 is het maken van een volledige back-up op de oude computer en stap 2 is het inlezen van de back-up op de nieuwe computer.

Let op: De hier beschreven stappen neemt u wanneer Mamut op 1 computer is geïnstalleerd en wordt gebruikt (1 gebruikersinstallatie). Voor een verplaatsing van Mamut op een server met meerdere gebruikers klikt u hier.

Belangrijk voordat u begint
Wanneer u een back-up uitvoert, dan moet u alle bedrijfsdatabases meenemen, samen met de systeembestanden en documenten. Dit wordt beschreven in stap 1. Verder moet u zich ervan verzekeren dat u de back-up uitvoert en weer terugkopieert in dezelfde versie van Mamut Business Software. Als u wilt weten over welke versie van het programma u beschikt, dan gaat u in het menu naar Help - Info, waar dit wordt vermeld. U kunt een oudere back-up van Mamut inlezen in een nieuwere versie van het programma maar niet omgekeerd.

Let op: Het is niet mogelijk om een back-up in te lezen in een oudere versie van Mamut.

Aanname:

Mamut en de database zijn geïnstalleerd op Computer 1, maar u wilt Mamut en de database op Computer 2 installeren en geen gebruik meer maken van Mamut op Computer 1.

Stap 1 - Uitvoeren van een volledige back-up:

 1. Ga op Computer 1 naar: Help – Info – Beheer Licentiegegevens – Geïnstalleerde machines.
 2. Zet een vinkje achter de computer waarop u geen gebruik van Mamut meer wilt maken.
 3. Klik op OK en sluit alle vensters.
 4. Ga op Computer 1 naar: Bestand – Back-up – Back-up maken – Standaard Back-up. Onthoud de locatie waar de back-up wordt opgeslagen.
 5. Klik op Voltooien.
 6. Ga in de Windows Verkenner naar de locatie waar u de back-up hebt opgeslagen en zet de back-up op Computer 2 op een locatie die u makkelijk kunt terugvinden, bijvoorbeeld het bureaublad.

Stap 2 - Terugkopiëren van de back-up:

 1. Installeer Mamut op de nieuwe pc. De nieuwste versie kunt u hier downloaden.
 2. Start het programma MDataTools.exe (Mamut DataTools) om de back-up in te lezen. U kunt dit programma terugvinden in de map DataTools. Standaard staat dit in: C:\Program Files(x86)\Mamut\DataTools.
 3. Start MDataTools.exe (Mamut DataTools) op.
 4. Kies het tabblad Back-up en klik op de knop Terugzetten.
 5. Klik op Volgende.
 6. Vink Externe back-up aan en klik op de knop met de drie puntjes om naar de locatie van de back-up te bladeren. Klik op Volgende.
 7. Klik nogmaals op Volgende.
 8. Zet een vinkje bij Ik heb de bovenstaande waarschuwing gelezen en begrepen en klik op Volgende.
 9. Wanneer het terugzetten van de back-up is voltooid, verschijnt een venster met informatie over de back-up.
 10. Klik op Voltooien om MDataTools.exe (Mamut DataTools) te sluiten.

Nu hebt u alle data naar de nieuwe computer verplaatst.