Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Mamut verplaatsen naar een nieuwe server in een server-werkstationomgeving (meerdere gebruikers)

Mamut Support ID: M-02025101
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 29 mei 2015

Omschrijving

Wanneer u Mamut Business Software wilt verplaatsen naar een nieuwe server-pc in een server-werkstationomgeving, moet u met een aantal zaken rekening houden.

De onderstaande stappen bieden een leidraad om de migratie en het bewerkstelligen van de verbinding tussen de databaseserver en de werkstations in goede banen te leiden. Het is van belang dat de uitvoerder van deze stappen de benodigde kennis bezit van netwerken en ervaring heeft met het installeren van software. Wij adviseren het onderstaande proces te laten uitvoeren door uw systeembeheerder of uw Mamut-leverancier. De afdeling Support van Mamut zal geen prioriteit geven aan supportverzoeken die ontstaan na het verplaatsen van Mamut, indien deze redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkómen door het volgen van de ter beschikking gestelde materialen.


Belangrijk voordat u begint:

  • Controleer van welke versie u momenteel gebruikmaakt voor u het installeren op de nieuwe server start. Uw versie kunt u vinden in Mamut onder Help – Info. Mamut dient op alle machines in dezelfde versie geïnstalleerd te zijn. De nieuwste versie van Mamut kunt u hier vinden op onze update-pagina. Indien u gebruikmaakt van een oudere versie, en in deze versie wilt blijven werken, neem dan contact op met de afdeling Support (020 355 2900) om een link naar deze versie te ontvangen. Indien u gebruikmaakt van een oudere versie en gelijktijdig met het verplaatsen van Mamut wilt updaten naar de laatste versie, dan zullen de werkstations tevens geüpdatet moeten worden nadat Mamut op de nieuwe server werkzaam is in de nieuwste versie.
  • Onderstaande stappen gaan uit van een standaard-server-werkstationomgeving. Indien u een afwijkende installatievorm heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw Mamut-leverancier betreffende het uitvoeren van de migratie.
  • Neem, voordat u begint met de migratie van Mamut naar de nieuwe server, de onderstaande stappen aandachtig door.

1. Mamut en de database naar de nieuwe server verplaatsen
Het overzetten van de gegevens dient gedaan te worden door middel van een back-up. U kunt de stappen van dit artikel volgen om Mamut en de databases over te zetten naar de nieuwe databaseserver. Zorg ervoor dat de nieuwe server geen verbinding heeft met de oude server op het moment dat de back-up wordt teruggezet, zodat de bestanden op de nieuwe server worden aangemaakt. Voor het installeren van Mamut op de nieuwe server kunt u de stappen volgen van onze handleiding.

2. Rechten voor de gegevensmappen van Mamut instellen
Zorg ervoor dat de rechten voor de gegevensmappen van Mamut op de server correct zijn ingesteld, zodat deze gedeeld zijn en iedereen volledige toegang heeft. Pas de stappen van dit artikel toe op de map Mamut.
De standaardlocatie van de map Mamut vindt u hier: 
In Windows 8, Windows 7, Vista en Windows Server 2008:
C:\Users\Public\Public Mamut 
In Windows XP en Windows Server 2003:
C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut

3. Mamut op de nieuwe server opstarten
Start Mamut op de nieuwe server op en controleer of de documentlocatie correct is ingesteld in Beheer - Instellingen - Andere instellingen - Andere programma's; deze moet verwijzen naar de map System000x op de nieuwe server (standaard is dit op een server:\\servernaam\Mamut\Data\System0001). In een server-werkstationomgeving is het van belang dat hier een netwerkpad (UNC) is opgegeven; er mag dus geen verwijzing naar een lokale schijf (zoals C:\) staan. Meer informatie vindt u in dit artikel.

4. Verbinding tussen de nieuwe server en de werkstations bewerkstelligen
Als Mamut op de nieuwe server draait, is het van belang dat de werkstations verbinding zoeken met de juiste database. Dit is het eenvoudigst te bewerkstelligen door het bestand mamut.ini van de nieuwe server naar alle werkstations te kopiëren. U kunt zo de bestanden mamut.ini die al op de werkstations aanwezig zijn maar nog verwijzen naar de oude server, overschrijven door de mamut.ini van de nieuwe server.
Dit zijn de standaardlocaties voor mamut.ini:
In Windows 8, Windows 7, Vista en Windows Server 2008:
C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut
In Windows XP en Windows Server 2003:
C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut

5. Mamut op de werkstations opstarten
Hierna kunt u Mamut opstarten op de werkstations.
Indien u dan de melding krijgt dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de SQL Server, kunt u de stappen van dit artikel nalopen om de oorzaak te achterhalen.
Indien u een melding krijgt dat de documentlocatie ongeldig is, controleer dan nogmaals of in Mamut op de server de juiste, gedeelde documentlocatie is opgegeven volgens paragraaf 3 van dit artikel. Meer informatie met betrekking tot deze melding vindt u hier.

6. Instellingen voor back-ups controleren
Controleer of het pad waar de back-ups worden opgeslagen, geen verwijzing meer naar de oude server bevat, en pas dit pad eventueel aan in Mamut via Bestand – Back-up – Instellingen.

 

Onderstaande aanvullende stappen kunt u uitvoeren wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van Mamut op de oude server.

Indien u Mamut naar de nieuwe server heeft verplaatst, en op de oude server geen gebruik meer wilt maken van Mamut en SQL, dan kunt u Mamut en de SQL Server (enkel indien u de SQL Server niet gebruikt voor andere programma’s dan Mamut!) verwijderen via Start – Configuratiescherm – Programma’s en onderdelen op de oude server. Let op: Zorg er altijd voor dat u een recente, volledige back-up van Mamut heeft voordat u dit uitvoert!

Tenslotte kunt u op de oude server de map Public Mamut hernoemen (naar bijvoorbeeld Public Mamut oud) of verwijderen. Verwijder ook de map Mamut in de map C:\Program Files (x86) op de oude server.