Duurzaam, betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Intern ondernemen wij stappen om onze operationele voetafdruk te verkleinen. Wij hebben de interne milieurichtlijnen beschreven in onze Code of conduct.

Deze richtlijnen hebben betrekking tot uitstoot die wordt veroorzaakt door reizen, woon- werkverkeer en het gebruik van onder andere papier en etenswaren. Daarnaast zijn onze kantoren zo opgezet dat zij zo min mogelijk impact op het milieu hebben door efficiënt gebruik van energie, water en afval.

Verder willen wij met digitalisering en automatisering efficiëntie creëren voor onze klanten. Hierbij willen wij het gebruik van papier verder verminderen evenals verouderde hardware, die energie en grondstof belastend is.

Papier overbodig maken

Visma werkte al in de cloud voordat dit begrip een hype was. Onze oplossingen maken papier veelal overbodig.

Loonstroken, urenbriefjes, begrotingsvoorstellen en rapportages zijn dankzij Visma allemaal digitaal. Zo besparen wij samen met onze klanten honderden tonnen papier per jaar.

JINC

Visma Software is al jarenlang partner van JINC, een organisatie die zich sterk maakt om ieder kind een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Doel van de samenwerking is om ook talenten die opgroeien in een omgeving met weinig rolmodellen en veel werkloosheid, een kans te geven op een mooie baan. Visma draagt hieraan bij door regelmatig bliksemstages op kantoor te organiseren.

Ook veel medewerkers zetten zich in: zo coachen ze bijvoorbeeld door een jongere een aantal jaren tijdens zijn schoolcarrière, of bij het maken van een beroepskeuze. Of ze gaan met een groep basisschoolkinderen op taaltrip. Een inspirerende ervaring!

Fietsen

Visma stelt bedrijfsfietsen beschikbaar om het autogebruik terug te dringen en het gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk te stimuleren.

Medewerkers kunnen deze fietsen gebruiken om de afstand tussen kantoor en een (metro)station of parkeerplaats in de omgeving te overbruggen. Tijdens kantooruren kan de fiets ook gebruikt worden om bijvoorbeeld even een boodschap te doen. 

Hogeschool van Amsterdam

Visma Software is partner van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar ieder halfjaar gemiddeld 120 studenten een onderneming starten binnen de Minor Ondernemerschap.

Visma steunt het programma van de minor Ondernemerschap door online boekhoudpakket Visma eAccounting gratis beschikbaar te stellen aan de studenten van deze minor. Hierdoor kunnen de studenten al in de start-upfase van hun bedrijf kennismaken met het voeren van een administratie. Inzicht hebben in je cijfers is immers essentieel om een onderneming financieel gezond te houden!

Daarnaast beloont Visma de beste bedrijfspresentatie met een prijs van 1000 euro om de jonge ondernemers een duwtje in de rug te geven bij de voortzetting van hun bedrijf.