Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Severa-koppeling Plus en Compleet

Support ID:  AV-202912
Product:  AccountView 9.4a en hoger

U hebt het artikel "Eindejaarsverwerking in versie 9" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de modules Severa-koppeling Plus en Compleet. Als u niet over deze modules beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Als u de module Severa-koppeling Plus of daarnaast ook Compleet hebt, dan hebt u per definitie ook de module Severa-koppeling Basis. Lees dan eerst "Eindejaarsverwerking Severa-koppeling Basis".

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help > Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9.4a of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie "Service Packs".

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Met Severa-koppeling Plus en Compleet importeert u in AccountView projecten en transacties daarop vanuit Severa. Ook kunt u vanuit AccountView informatie over ontvangen inkoopfacturen naar Severa exporteren, waarvoor eerder een verplichting in Severa was vastgelegd die naar AccountView was geëxporteerd.

Severa kent geen indeling in boekjaren, zodat u in Severa op dat gebied verder geen bijzondere acties hoeft uit te voeren. In dit artikel leest u welke transacties uit Severa in welk boekjaar in AccountView worden geïmporteerd.

Bij het importeren van transacties is de transactiedatum van belang. Zowel bij urenboekingen als boekingen van bestellingen ligt in Severa altijd een datum vast. De opdracht tot synchroniseren haalt alleen transacties in een administratie binnen waarvan de transactiedatum ligt binnen het datumbereik begin t/m einde boekjaar, opgegeven in de administratie-instellingen van de administratie.

Om te zorgen dat alle transacties uit Severa in AccountView worden geïmporteerd, is het daarom belangrijk om te zorgen dat de begindatum van het nieuwe boekjaar direct volgt op de einddatum van het oude boekjaar.

Als u projectsaldi van een bepaald project in AccountView niet meer wilt meenemen naar het volgend jaar, kunt u in het veld Status in het venster Stamgegevens project de waarde Financieel afgesloten selecteren (met de status Vervallen offerte bereikt u hetzelfde). Als u ook in het bezit bent van de AccountView-modules Projecten en/of Uren en Declaraties, is de werking op dit punt wat verfijnder. Zie dan ook "Projecten en Uren en Declaraties".