Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Elektronische belastingaangifte

Installatie en gebruik PKIoverheid-certificaat voor OB en ICP

Support ID: AV-56849
Product: AccountView Windows

Dit stappenplan kunt u hanteren om uw PKIoverheid services-certificaat te installeren en te gebruiken voor de aangifte OB en ICP vanuit AccountView. We gaan er in deze supportnote van uit dat u het PKIoverheid-certificaat al in bezit hebt en gaan alleen in op de stappen om het certificaat in gebruik te nemen in AccountView. Mocht u nog geen PKIoverheid-certificaat hebben, dan kunt u hier lezen of u deze nodig hebt en hoe u er aan komt: www.vismasoftware.nl/sbr. Ook overige algemene informatie vindt u op die pagina.

U kunt alleen gebruikmaken van SBR voor de OB- en ICP-aangifte als u met een geschikte versie van AccountView werkt. Vanaf AccountView versie 9.3 wordt dit standaard ondersteund. Voor versies 9.1 en 9.2 zal middels een Service Pack ondersteuning worden geboden. Dit Service Pack is in juli 2013 uitgebracht en is te vinden op www.vismasoftware.nl/sp. In deze supportnote gaan we er verder van uit dat u al werkt met een geschikte versie.

Werkt u met de module XBRL/SBR? Voor rapportages richting de overheid kunt u ook onderstaand stappenplan voor inrichting volgen. Voor bankkredietrapportages is nog wel de externe applicatie BIV nodig.

Stappenplan

Om SBR voor het eerst te gaan gebruiken moeten de volgende stappen worden uitgevoerd. 

 1. Installeren certificaat
 2. Aanmaken aangifteprofiel
 3. Vastleggen aangifteprofiel
 4. Controleren systeeminstellingen

Let op! Als u SBR al gebruikt, maar enkel een nieuw certificaat moet installeren, dan hoeft u alleen stap 1 en 2 uit te voeren. Daarbij maakt u bij stap 2 geen nieuw aangifteprofiel aan, maar legt enkel het nieuwe certificaat vast in het huidige aangifteprofiel. 

Stap 1: Installeren certificaat

U kunt op twee manieren gebruikmaken van het PKIoverheid-certificaat vanuit AccountView. Enerzijds is het mogelijk om het certificaat direct in AccountView te importeren. Het is ook mogelijk om het certificaat enkel binnen Windows te installeren en dit te gebruiken vanuit AccountView. Dit zal met name kunnen worden ingezet als uit beveiligingsoverwegingen het certificaat niet direct in AccountView mag worden geïmporteerd. 

Het certificaat in AccountView importeren

Zoals gezegd kunt u ervoor kiezen om het PKIoverheid-certificaat in AccountView te importeren. Om dat te doen, volgt u deze stappen:

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Certificaten. Zoals u ziet, staat in dit venster ook het certificaat CN=dgp.procesinfrastructuur.nl. U hebt het later nodig, verwijder dit certificaat dus niet.
 2. Kies Document > Certificaat importeren.
 3. Geef de locatie en het wachtwoord van het certificaat op.
 4. Selecteer desgewenst de optie Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat.
 5. Kies ten slotte OK om het certificaat te importeren.

De optie Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat zorgt er voor dat iedere keer dat u het certificaat gebruikt om het wachtwoord wordt gevraagd. Dat gebeurt per aangiftebericht, zowel bij het versturen van de aangifte als het ontvangen van de status. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van de optie Aangiften direct verzenden onder Opties > Instellingen > Systeem > Elektr aangifte. Meer informatie daarover vindt u onder Stap 4: Controleren systeeminstellingen.

Als het certificaat correct is geïmporteerd, zal dit in AccountView worden aangeduid als type PKI-overheid clientcertificaat. Heeft uw certificaat het type PKI-overheid servercertificaat gekregen? Dan hebt u een onvolledig certificaatbestand geïmporteerd. Neem contact op met uw certificaatleverancier voor meer informatie.

Het certificaat gebruiken vanuit Windows

Het is in AccountView ook mogelijk om gebruik te maken van een certificaat dat is geïnstalleerd in de zogeheten Windows Certificate Store. Dit kan zowel de Store zijn van uw lokale gebruiker als van de gebruikte computer. Door de Store van de lokale gebruiker te hanteren, weet u zeker dat u de enige bent die het certificaat kan gebruiken. Als er meerdere gebruikers zijn die het certificaat moeten gaan gebruiken vanaf dezelfde computer, is het wellicht handiger om de Store van de computer te hanteren. Dit is bijvoorbeeld zo in Terminal Server-omgevingen.

Voor de daadwerkelijke installatie van het certificaat in de Windows Certificate Store, hanteert u de aanwijzingen van uw certificaatleverancier (CSP). Mocht u hier verdere hulp bij nodig hebben, dan kan uw systeembeheerder u daarbij helpen.

Stap 2: Aanmaken aangifteprofiel

Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe certificaat, zult u in een aangifteprofiel moeten vastleggen dat u het certificaat wilt gaan gebruiken. Om het aangifteprofiel aan te maken volgt u de volgende stappen:

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Aangifteprofielen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen om een nieuw aangifteprofiel aan te maken.
 3. Selecteer het profieltype SBR.
 4. Kies de tab SBR.
 5. Kies, afhankelijk van hoe het certificaat geïnstalleerd is, de juiste certficaatlocatie.
 6. Selecteer het betreffende certificaat.
 7. Kies OK om het aangifteprofiel op te slaan.

Stap 3: Vastleggen aangifteprofiel

Als u het nieuwe aangifteprofiel hebt aangemaakt, zult u dit nog moeten vastleggen in de administratie-instellingen. Per administratie volgt u daarvoor deze stappen:

 1. Open de betreffende administratie.
 2. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Elektr aangifte.
 3. Selecteer bij Aangifteprofiel nu het nieuwe SBR-aangifteprofiel.
 4. Kies OK om de wijzigingen te bewaren.

Het is verstandig om dit eerst te doen voor één administratie en vervolgens de werking te testen. Als het versturen via SBR voor die administratie naar behoren slaagt, kunt u daarna bij de overige administraties het aangifteprofiel aanpassen.

Tip: Bent u intermediair en verzorgt u voor uw cliënten de aangiften? Dan kan het zijn dat u voor veel administraties het aangifteprofiel moet gaan vastleggen. U kunt daarvoor gebruikmaken van de optie Document > Vanuit referentie-administratie bijwerken. Druk voor meer informatie op F1 na het selecteren van deze optie.

Stap 4: Controleren systeeminstellingen

Voordat we ingaan op het daadwerkelijk versturen van aangiften via SBR, zijn er nog enkele systeeminstellingen van belang. Kies daarvoor Opties > Instellingen > Systeem > Elektr aangifte. Controleer eerst of het juiste Digipoort-servercertificaat is vastgelegd (CN=dgp.procesinfrastructuur.nl). U ziet hier ook de optie Aangiften direct verzenden. Als deze is gemarkeerd, wordt de SBR-aangifte direct vanuit het venster BTW-aangiften verzonden. Zo niet, dan worden aangiften hier enkel klaargezet om ze vanuit het venster Aangifteberichten te verzenden. Dit is van belang als u hebt vastgelegd dat het certificaatwachtwoord bij gebruik wordt gevraagd toen u het certificaat importeerde in AccountView of installeerde in de Windows Certificate Store.

In AccountView-versies tot en met 9.5 hebt u hier ook de optie BAPI-opties weergeven tot uw beschikking. BAPI is het oude verzendkanaal naar de Belastingdienst voordat SBR hiervoor in de plaats kwam. U kunt deze optie dus het beste demarkeren zodat u geen last hebt van de oude menu-opties. Vanaf versie 9.5a zijn deze BAPI-opties geheel uit AccountView verwijderd.

Meer informatie

Na het uitvoeren van de stappen uit deze supportnote bent u klaar voor het gebruik van SBR. Hoe u de aangifte daadwerkelijk kunt gaan versturen leest u in "Elektronische Belastingaagifte".  Zie ook nog de antwoorden op de veelgestelde vragen.