Stamgegevens toevoegen met vaste waarden

Bij het toevoegen van stamgegevens kan het handig zijn als een deel van de velden al een waarde heeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een betalingsconditie, een BTW-code en een verzamelrekening voor debiteuren. Om het invoeren van deze gegevens zo efficiënt mogelijk te maken hebt u, als u beschikt over de Business-uitvoering van AccountView, de mogelijkheid om met invoersjablonen te werken. Door invoersjablonen aan te maken, zorgt u ervoor dat de waarden in sommige velden automatisch worden ingevoerd wanneer u stamgegevens toevoegt.

Een voorbeeld

Als u regelmatig debiteuren aanmaakt, waarvan de verzamelrekening en de taalcode al vastliggen, dan kunt u deze waarden vastleggen in een invoersjabloon. U maakt een invoersjabloon aan door Document > Stamgegevens administratie > Invoersjablonen te kiezen. Kies vervolgens Bewerken > Toevoegen.

Selecteer de tabel Debiteuren bij Tabelnaam.

Leg vervolgens de standaardwaarden vast op de tab Definitie.

Voeg bij Geselecteerde gebruikers (op de tab Gebruikers) alle medewerkers toe die gebruik moeten kunnen maken van de invoersjabloon.

Als u nu in het venster Debiteuren een nieuwe debiteur toevoegt, kunt u de zojuist aangemaakte sjabloon selecteren.

U ziet dat de vaste waarden worden ingevoerd:

U hoeft alleen nog de variabele waarden in te voeren voordat u de gegevens van de debiteur opslaat.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.