Licentienaam AccountView wijzigen

Iedere AccountView-licentie bestaat uit een licentienaam en serienummer. De licentienaam is opgebouwd uit de bedrijfsnaam en de plaatsnaam van uw onderneming. Uw licentienaam is gebonden aan uw bedrijf en staat voor uw gebruiksrecht van AccountView. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar, zoals ook aangegeven in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Mocht er een wijziging optreden binnen uw organisatie die van invloed is op de licentienaam dan kunt u middels onderstaand formulier een verzoek indienen voor het wijzigen van de licentienaam.

Na het versturen van het formulier ontvangt u van ons bericht met de status van uw verzoek. Visma Software behoudt zich het recht voor de wijziging niet toe te passen indien de aanvraag niet aan onze Algemene Voorwaarden voldoet.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Visma Klantenservice.

Contactpersoon

TIP: Voor het serienummer: kies in AccountView Help > Info, of zie Infoline:

Onderhoudsovereenkomst: voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, vragen wij u om ons een nieuw ondertekende onderhoudsovereenkomst toe te sturen. Download deze hieronder, vul digitaal in, en voeg deze hierboven aan het formulier toe.
Onderhoudsovereenkomst HUUR downloaden
Onderhoudsovereenkomst KOOP downloaden

Reden van wijziging
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden