AccountView Support - Accountancy

Samenstel-assistent inzetten voor aansluitingsrapportages vanuit het grootboek

U vraagt zich af hoe u direct uw Samenstel-assistent kunt inzetten voor aansluitingsrapportages vanuit het grootboek.

Oplossing

De module Samenstel-assistent I biedt u als accountant de mogelijkheid controles in te laten richten die u gedurende het jaar standaard wilt uitvoeren. Als deze inrichting nog niet voor u is gedaan, biedt de module u direct al de mogelijkheid in het venster Grootboek rapporten op te vragen die de aansluiting controleren van de administratie met het vorige boekjaar. Deze rapporten zijn op te vragen via Rapporten/Analyserapporten:

  • Aansluiting debiteuren/crediteuren: sluiten de saldi in de vensters Debiteuren/Crediteuren aan met de gekoppelde verzamelrekeningen?
  • Aansluiting vaste activa: zijn alle mutaties in de vaste activa-administratie gejournaliseerd?
  • Aansluiting vorig boekjaar: is de beginbalans in dagboek 900/1 gelijk aan de eindbalans van het vorige boekjaar?
  • Aantal journaalregels: bepaalde grootboekrekeningen waarbij de optie Aantal journaalregels controleren is gemarkeerd, vergelijkt u op het punt van het aantal journaalposten op de grootboekkaart met het vorige boekjaar, zodat u weet of het verwachte aantal boekingen bereikt is.
  • Afloopanalyse openstaande posten: van facturen die open stonden in het oude boekjaar en dus in de beginbalans staan, wordt gerapporteerd of deze in het nieuwe boekjaar inmiddels betaald zijn.

Diverse van deze rapporten geven u met behulp van de instelling Alleen verschillen tonen in situaties dat er geen problemen zijn het bericht ‘Geen gegevens voor rapport aanwezig’. Zo weet u dat er geen aansluitingsproblemen zijn volgens het gekozen rapport. Wanneer de module Samenstel-assistent voor u is ingericht, kunnen deze controles automatisch worden goedgekeurd in het venster Statusoverzicht controles (Opties > Statusoverzicht controles). Door het inrichten van de controles hoeft u de aangewezen rapporten dus niet meer stuk voor stuk op te vragen, maar krijgt u direct een beeld van welke controles zijn goedgekeurd en welke zijn afgekeurd.