AccountView Support - Accountancy

'Niet gelukt: Licentiegegevens opvragen. Neem contact op met uw accountant.'

Na het starten van AccountView treedt de melding op: “Niet gelukt: Licentiegegevens opvragen. Neem contact op met uw accountant.

Oplossing

Deze melding treedt alleen op als u werkt met een AccountView Online licentie. In deze omgeving zijn in principe drie partijen aanwezig: de cliënt, de accountant en de hosting provider. Ga na welke oplossing voor u van toepassing is.

U bent cliënt

Volg het advies van de melding op en neem contact op met uw accountant. Geef aan dat bovenstaande melding optreedt. Uw accountant neemt uw melding in behandeling.

U bent accountant

  1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Cliëntlicenties om te controleren of de voor het bedrijf aanwezige cliëntlicentie aanwezig en correct is.
  2. Kies Document > Stamgegevens administratie > Cliënt-logins om de Contactpersoon en Netwerknaam te controleren. 
  3. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om te controleren of AccountView .NET Backoffice Server actief is. Controleer of de gebruiker SYSTEM is ingelogd en Accountantadministratie heeft geopend. Zo nee, neem dan contact op met uw hosting provider.
  4. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Overig en controleer het veld Accountantadmin.
  5. Kies Bestand > Administraties > F6, tab Instellingen, en controleer of voor de Accountantadministratie het veld Netwerkgebruik administratie is gemarkeerd.
  6. Neem contact op met de hosting provider.

U bent de hosting provider

  1. Start AccountView .NET Backoffice Server opnieuw, ook als deze actief is.
  2. Controleer de response- en request-directory's. Controleer XML-bestanden op inhoud en ga na of u de oorzaak kunt achterhalen.