AccountView support banner

Supportnotes over AccountView Eindejaarsverwerking

Beginsaldo wijzigen na opnieuw overnemen beginbalans

Als er wijzigingen zijn geweest in het saldo van de grootboekrekeningnummers voor de kas of bank, dan kan het voorkomen dat het beginsaldo van het dagboek voor deze rekeningen niet meer overeenkomt met het beginsaldo op de grootboekkaart.

Verklaring

Vaak komt het voor dat na overleg met de accountant nog wat wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de administratie van vorig jaar. Om nu te zorgen dat het huidige boekjaar weer volledig aansluit op het vorige, moet opnieuw de beginbalans worden overgenomen. Als gevolg daarvan kan het beginsaldo van het dagboek afwijken van het beginsaldo van de grootboekkaart. Met het overnemen van de beginbalans worden namelijk wel de saldi van de grootboekrekeningen bijgewerkt in het nieuwe jaar, maar niet de beginsaldi van de dagboeken.

Oplossing

Controleer voor de zekerheid altijd even of het beginsaldo van uw grootboek overeenkomt met het beginsaldo van het dagboek:

  1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden
  2. Selecteer het betreffende dagboek (bijvoorbeeld BAN = Bankboek) en druk op Enter.
  3. Selecteer de eerste bladzijde.
  4. Kies de opdracht Bewerken > Beginsaldo.