Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking in versie 6.0

Support ID: AV-52553
Product: AccountView 6.0, 6.0a, 6.0b

Omschrijving

Bij sommige stappen staan belangrijke tips. Lees daarom eerst dit artikel helemaal door, inclusief de tips, voordat u de stappen uitvoert. Voor volledige informatie verwijzen wij naar de documentatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat u ter plaatse ondersteuning wenst van een deskundige. Neem in dat geval gerust contact op met uw leverancier en vraag voordat u deze inschakelt naar de kosten van de ondersteuning. Mocht uw leverancier of een andere deskundige de eindejaarsverwerking voor u uitvoeren, overhandig dan in ieder geval deze hele procedure en vraag hem of haar om hiervan zorgvuldig gebruik te maken.

Let op: deze procedure is geschreven voor de overgang van 2005 naar 2006. Lees 'het nieuwe boekjaar' (2014) voor 2006, en 'het oude boekjaar' (2013) voor 2005 in de schermafbeeldingen.

Verklaring

AccountView Windows kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om de administratie van 2013 af te sluiten voordat u begint met boeken in de administratie van 2014. U kunt in beide administraties boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten.

Oplossing

Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit, dat u beschikt over AccountView versie 6.0. Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Stap 1: een backup!

Maak voor alle zekerheid een backup op diskette of harde schijf van uw administratie 2013 met Document/Backup van administratie in het venster Administraties. Zo hebt u altijd een backup van uw eindsituatie in 2013.

Stap 2: voorbereiden

 • Controleer of u uw laatste update van AccountView hebt geïnstalleerd. Neem zonodig contact op met uw leverancier om na te gaan of u versie 6.0 hebt ontvangen. 
 • Zelf kunt u met Help/Info in AccountView nagaan welke versie u op dit moment gebruikt. De versie die hier wordt vermeld moet overeenkomen met de versie op de sticker van de laatste AccountView CD-ROM die u hebt ontvangen. Controleer ook of u het laatste Service Pack voor uw versie hebt geïnstalleerd. U vindt daar ook een duidelijke installatie-instructie voor een Service Pack.

Voordat u begint moet u administratie 2013 organiseren en controleren:

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Kies Document/Organiseren/Programma.
 3. Kies Document/Organiseren/Systeem.
 4. Selecteer administratie 2013 en kies Document/Organiseren/Administratie.
  Grote administraties kunt u eventueel ook ’s avonds organiseren.
 5. Controleer administratie 2013 met Document/Controleren/Administratie. Kies Alle controles in het venster Administratiebestanden controleren. Kies Volgende en markeer in dit venster, onder Bestandsintegriteit, de velden Primaire sleutels, Verwijssleutels, Verplichte velden, Systeemsleutels controleren.
  Kies de knop Controle en druk het controlerapport af. Mochten er nog problemen in administratie 2013 bestaan, volg dan het advies onderaan het rapport op.
 6. Kies Document/Controleren/Volgnummers en druk het rapport af. Eventuele fouten worden hierbij automatisch hersteld.

Wij raden u aan om regelmatig te organiseren en te controleren. Zie Aansluitingsverschillen en storingen zelf oplossen.

Alleen nog boeken in dagboeken 2013!

Houd er rekening mee dat u na de eindejaarsverwerking alleen nog kunt boeken in dagboeken van administratie 2013 en dat u geen gegevens meer invoert of verwerkt in Facturering en Inkooporders. Verwerk de orders die u in 2013 wilt boeken voordat u de eindejaarsverwerking uitvoert.

Gebruikt u de module Facturering of Inkoop, en journaliseert u achteraf?

Als u beschikt over de modules Facturering en/of Inkoop kunt na het openen van uw administratie 2013 met Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Facturering (of Inkoop I) nagaan of u directe verwerking gebruikt. Als het veld Directe verwerking verkoopfacturen (of Directe verwerking inkoopfacturen) niet is gemarkeerd, moet u eerst de reeds gefactureerde verkooporders (of inkooporders) journaliseren in het venster Facturering (of Inkooporders) met Document/Facturen journaliseren.

Gebruikt u de module Voorraad?

Kies Rapporten/Aansluiting grootboek in het venster Artikelen voor rekening Voorraad en controleer of het rapport aansluitingsverschillen meldt. Wij raden u aan om dit rapport elke maand op te vragen. Lees bij aansluitingsverschillen de supportnote Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren. Kies Rapporten/Voorraadwaardering en markeer Alleen voorraadwaarde artikelen. Het eindsaldo moet overeenkomen met het eindsaldo van het rapport Aansluiting grootboek voor rekening Voorraad. Analyseer mogelijke verschillen.

Gebruikt u de module Uren & declaraties?

Zie het artikel Eindejaarsverwerking Uren & declaraties in versie 6.0b voor extra aanwijzingen.

Gebruikt u de module BusinessDimensions?

Zie Eindejaarsverwerking subadministraties in uw online documentatie.

Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging?

Zorg dan dat u AccountView hebt gestart met een gebruikersnaam die alle rechten in AccountView heeft, voordat u aan stap 3 begint.

Stap 3: een nieuw boekjaar aanmaken

Als u administratie 2006 toevoegt, kunt u het jaartal het beste opnemen in Administratiecode, Administratienaam, Directory admin en Directory kopiedoc.
Als u administratie 2014 toevoegt, kunt u het jaartal het beste opnemen in Administratiecode, Administratienaam, Directory admin en Directory kopiedoc.

In AccountView Windows kunt u automatisch een nieuw boekjaar openen:

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Selecteer administratie 2013 en kies Document/Administratie aanmaken.
 3. Administratie 2013 is geselecteerd in Overnemen van. Selecteer Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar en kies Volgende.
 4. Voer de gegevens van uw nieuwe administratie 2014 in.
  Neem voor de duidelijkheid het jaartal erin op, bijvoorbeeld Administratiecode TRV_2014, Administratienaam TravelWorld BV 2014, Directory admin TRV_2014\ en Directory kopiedoc TRV_2014\KOPIEFAC\..
  Dit laatste veld is beschikbaar vanaf versie 6.0b (bv. voor de modules Facturering en/of Inkoop). Als u dit veld niet invoert, terwijl u in het oude boekjaar wel kopiedocumenten aanmaakt, dan wordt in het nieuwe boekjaar dezelfde directory gebruikt voor het bewaren van kopiedocumenten als in het oude boekjaar.
  Markeer het veld Netwerkgebruik administratie, als u met meerdere gebruikers tegelijk in uw nieuwe administratie wilt werken.
  Kies Volgende.
 5. Controleer de gegevens in het venster en wijzig ze zonodig.
  Wijzig het veld Administratievaluta niet!
  Wijzig het veld Administratievaluta niet!
  Kies Volgende.
 6. Voer in Resultaat vorig jaar een grootboekrekening van het type Balans in. In de administratie van 2014 wordt het resultaat van boekjaar 2013 op deze rekening geboekt.
  Tijdens het overnemen van de beginbalans boekt u het resultaat van 2005 op een rekening in 2006.
  Tijdens het overnemen van de beginbalans boekt u het resultaat van 2013 op een rekening in 2014.
 7. Als u beschikt over de module Vaste activa, dan kunt u het veld Vaste activa overnemen markeren. De vaste activa worden dan automatisch overgenomen in de administratie van 2014. Als u het veld niet markeert, dan kunt u de gegevens later nog overnemen met Document/Overnemen/Vaste activa. Demarkeer dit veld als de administratie 2013 geen vaste activa bevat.
 8. Als u beschikt over de module Voorraad, dan kunt u het veld Beginvoorraad overnemen markeren om de technische voorraad in het nieuwe boekjaar volledig bij te werken. Als u het veld niet markeert, dan kunt u de gegevens later nog overnemen met Document/Overnemen/Beginvoorraad.
 9. Als u beschikt over de module Uren & declaraties, zie dan het artikel Eindejaarsverwerking Uren & declaraties in versie 6.0b voor extra aanwijzingen.
 10. Als u beschikt over de module Projecten I, dan kunt u na Volgende het veld Budget doorlopende projecten overnemen markeren om budgetten van doorlopende projecten over te nemen. Budgetten van lopende projecten worden al automatisch overgenomen. Als u het veld niet markeert, dan kunt u de gegevens later nog overnemen met Document/Overnemen/Projectbudgettering.
  U kunt de budgetten van doorlopende projecten op vier verschillende manieren overnemen.
  U kunt de budgetten van doorlopende projecten op vier verschillende manieren overnemen.
 11. Kies Aanmaken.
  De administratie wordt aangemaakt. Budgetten, verslagen en vergelijkende cijfers worden automatisch overgenomen in de administratie van 2014.
 12. Kies Afdrukken om het controlerapport af te drukken.
 13. Kies Voltooien.

Stap 4: aanvullende stappen per module

Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging?

Voeg de andere gebruikers (of gebruikersgroepen) als gebruikers van administratie 2014 toe. Zie de documentatie voor meer informatie.

Tip: Zorg ervoor dat de gebruikers (of gebruikersgroepen) na de eindejaarsverwerking geen toegang meer hebben tot administratie 2013. Zo voorkomt u dat er per ongeluk nog in de oude administratie wordt geboekt.

Gebruikt u de module Voorraad?

U kunt de beginvoorraad meerdere keren overnemen (Document/Overnemen/Beginvoorraad in het venster Administraties), zolang u uw beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Als u werkt met voorraadwaarderingsmethode GIP of LIP (Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Voorraad) en de beginvoorraad hebt overgenomen, dan adviseren wij u om de beginvoorraadbladzijde meteen daarna te journaliseren. Vanaf dat moment wordt de beginvoorraad meegenomen in de berekening van de GIP of LIP.

Als u met VVP werkt in plaats van GIP of LIP, dan kunt u het journaliseren van de beginvoorraad uitstellen totdat de eindvoorraad definitief is vastgesteld en correct is overgenomen (voorraadwaarde is balanswaarde). Kies daarna Document/Voorraadbladzijden journaliseren voor de aangemaakte beginvoorraadbladzijde in het venster Voorraadbladzijden.

Als u de beginvoorraad wel hebt overgenomen maar nog niet gejournaliseerd, dan is uw technische voorraad in het nieuwe boekjaar al actueel. Als u de beginvoorraadbladzijde journaliseert sluit de financiële voorraad in uw voorraadadministratie weer aan op de balanswaarde van uw voorraad. Hierbij wordt geen journaalpost gemaakt. Als u uw voorraad wilt herwaarderen in het nieuwe boekjaar moet de beginvoorraadbladzijde zijn gejournaliseerd. Zie Goederenstroom in AccountView in uw online documentatie.

Maakt u gebruik van kopiedocumenten?

Als u beschikt over AccountView Team of Business met de module Facturering en/of Inkoop en u gebruikt kopiedocumenten, dan moet u het volgende doen:

 1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Algemeen in administratie 2014.
 2. Controleer en wijzig zonodig de inhoud van het veld Directory kopiedoc. Zie ook: Kopiedocumenten.

Gebruikt u handelsrapportagemodules of de module Multi-Year Financials?

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie in administratie 2014.
 2. Als in die lijst Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren, Artikelhistorieregels meerdere jaren of Journaalhistorie meerdere jaren staat, kunt u in die vensters apart gegevens uit administratie 2013 overnemen. Zie uw documentatie voor meer informatie. Voor informatie over deze functionaliteit in combinatie met drill arounds zie de supportnote Drill around bevat geen (actuele) gegevens.

Gebruikt u de module Intercompanyboekingen?

Controleer dan uw verdeelsleutels in administratie 2014. Waarschijnlijk moeten de administraties die daarin zijn opgenomen worden vervangen door de nieuwe boekjaren voor de betreffende administraties.

Gebruikt u de module(s) Multirekening telebankieren en/of Multicliënt telebankieren?

 1. Kies Bestand/Administraties en selecteer administratie 2013.
 2. Kies F6 en markeer het veld Geblokkeerd voor multicliënt telebankieren, als u uw in te lezen bankafschriften niet meer in administratie 2013, maar in administratie 2014 wilt inlezen.

Gebruikt u AccountView Aangiftesoftware?

Zodra u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt is dit automatisch beschikbaar in AccountView Aangiftesoftware, zodat u van daaruit BTW- en ICL-aangiften elektronisch kunt versturen.

Stap 5: algemene aanwijzingen

Zoals gezegd, kent AccountView een flexibele eindejaarsverwerking. U hoeft de administratie van 2013 niet af te sluiten om administratie 2014 te openen. U kunt gewoon doorgaan met het invoeren van boekingen (in dagboeken!) in administratie 2013. Door de beginbalans opnieuw over te nemen (Document/Overnemen/Beginbalans), sluiten beide administraties weer volledig op elkaar aan. We adviseren u om daarna ook de vergelijkende cijfers opnieuw over te nemen (Document/Overnemen/Vergelijkende cijfers).

Door de beginbalans opnieuw over te nemen sluiten beide administraties weer volledig op elkaar aan.
Door de beginbalans opnieuw over te nemen sluiten beide administraties weer volledig op elkaar aan.

Als uw accountant bijvoorbeeld een aantal correctieboekingen over 2013 heeft opgesteld, nadat u al begonnen bent met boeken in administratie 2014, dan boekt u deze correcties gewoon in administratie 2013, bijvoorbeeld in periode 13. Vervolgens neemt u de beginbalans opnieuw over in administratie 2014 en beide administraties sluiten weer op elkaar aan. Als u de beginbalans van 2014 wilt wijzigen zonder dat u de eindbalans van 2013 wilt aanpassen (bijvoorbeeld omdat u uw BTW-rekeningen in 2014 op nul wilt boeken), kunt u in het nieuwe boekjaar in een nieuwe dagboekbladzijde een memoriaalboeking aanmaken en verwerken in periode 0.

Gebruikt u de module Aanmaningen?

Als u de module Aanmaningen gebruikt in versie 6.0b, dan ziet u het veld Aanmaningsinformatie overnemen als u de beginbalans overneemt. Als u dit veld markeert, wordt aanmaningsinformatie (bijvoorbeeld het aantal keren gemaand) van openstaande posten per einde boekjaar vanuit 2013 in 2014 overgenomen. Als u na het aanmaken van administratie 2014 nog aanmaningen hebt verwerkt in administratie 2013, ligt het voor de hand om dit veld te markeren. Anders moet u dit veld niet markeren.

Alleen nog boeken in dagboeken!

U kunt gewoon doorgaan met boeken in dagboeken in de administratie van 2013, maar niet in modules zoals Facturering en Inkoop. Boekingen in dergelijke modules worden namelijk overgenomen met Document/Administratie aanmaken, terwijl boekingen in dagboeken worden overgenomen met Document/Overnemen/Beginbalans.

Als u dat wilt, kunt u op twee manieren verdere boekingen in uw administratie 2013 voorkomen:

 1. U voert een periode in het veld Geblokkeerd t/m per in het venster Instellingen administratie in. Dit kan wel ongedaan worden gemaakt.
 2. U kiest Document/Periode sluiten in het venster Administraties. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Perioden en jaren afsluiten in uw online documentatie.

Hoe kan ik het beginsaldo van mijn dagboek wijzigen?

Het beginsaldo van bank-, kas- of girodagboeken kunt u achteraf nog wijzigen met Bewerken/Beginsaldo, als u de eerste bladzijde van het dagboek opent.

Let op: u moet eerst de bladzijde van het dagboek bewaren, voordat u het beginsaldo kunt wijzigen.

Waarom staan in versie 6.0 op mijn debiteur- en crediteurkaarten allemaal puntkomma’s (;) in de omschrijvingen?

De openstaande posten in uw nieuwe administratie hebben op de debiteur- en crediteurkaarten allemaal automatisch een externe omschrijving gekregen op de beginbalans. De externe omschrijving is het gedeelte achter de puntkomma (;) en wordt gebruikt om de omschrijving van de openstaande post te bepalen.

Hoe kan ik volgnummers wijzigen die automatisch worden uitgedeeld?

 1. Druk eerst een proeffactuur af (alleen nodig als u werkt met versie 6.0a).
 2. Kies Opties/Administratie-instellingen/Volgnummers.
 3. Kies Wijzigen om de nummering te wijzigen.

Zie Factuurnummers en betalingsreferenties.

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak?

Het nieuwe jaar is trouwens een uitstekend moment om grootboekrekeningen, debiteuren of crediteuren te verwijderen die u toch nooit meer gebruikt. Voorwaarde is wel dat die stamgegevens in de administratie van 2014 niet worden gebruikt: er mag niet op zijn geboekt. Houd er ook rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden bij het overnemen van vergelijkende cijfers, omdat u dan de cijfers mist van de verwijderde grootboekrekeningen uit de voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor het controleren (en zonodig wijzigen) van uw valutakoersen.

Als een stamgegeven toch wordt gebruikt, wordt dit gemeld door AccountView en kunt u het niet meer in dit jaar verwijderen. Om ervoor te zorgen dat dit stamgegeven verder niet meer wordt gebruikt, kunt u het blokkeren. Markeer het veld Geblokkeerd in het betreffende stamgegevensvenster (in Stamgegevens debiteur bijvoorbeeld op de tab Instellingen).

Meer informatie

Zie de veelgestelde vragen over eindejaarsverwerking