AccountView support banner

Supportnotes over AccountView Eindejaarsverwerking

Visma eAccounting-integratie

U hebt het artikel "Standaardprocedure Eindejaarsverwerking" gelezen. Op deze pagina leest u extra aanwijzingen voor de integratiekoppeling tussen AccountView en Visma eAccounting. Als u niet over deze integratiekoppeling beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.

Controleer het versienummer via Help > Info voordat u verdergaat. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9.8a met SP E of hoger. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie "Service Packs".

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar

Visma eAccounting kent net als AccountView meerdere boekjaren. Met de integratiekoppeling kunnen boekstukken uit Visma eAccounting als dagboekbladzijden in AccountView worden geïmporteerd en correctieboekingen uit AccountView naar Visma eAccounting worden overgebracht. Voor beide acties moet een boekjaar worden geselecteerd. Het is daarom sterk aan te bevelen om in zowel AccountView als Visma eAccounting tegelijk of kort na elkaar het nieuwe boekjaar aan te maken.

Procedure

 1. Maak in zowel AccountView als Visma eAccounting een volgend boekjaar aan.
  In AccountView wordt dan in het nieuwe boekjaar de beginbalans aangemaakt en het resultaat van het oude boekjaar overgeboekt naar de resultatenrekening op de balans.
  In Visma eAccounting wordt de openingsbalans aangemaakt, maar er wordt geen resultaat geboekt. Het gevolg is een verschil tussen debet en credit op de openingsbalans in het nieuwe boekjaar dat gelijk is aan het resultaat van het vorig boekjaar.

 2. Sluit het jaar af:
  • In AccountView: Neem de beginbalans zo nodig nogmaals over.
  • In Visma eAccounting: Boek het resultaat in het oude boekjaar via de boekingssjabloon Resultaat boekjaar. Nadat dit boekstuk in AccountView is geïmporteerd, moet de beginbalans opnieuw worden overgenomen.

   In onderstaande video ziet u de stappen waarmee u de jaarafsluiting in eAccounting uitvoert.