AccountView Support - Algemeen

Snel, sneller, sneltoetsen

In AccountView beschikt u over een groot aantal sneltoetsen, waarmee u de meestgebruikte handelingen sneller kunt uitvoeren. De sneltoetsen worden in de Help-informatie (F1) besproken. Onderstaand vindt u de toetsen zoals die in AccountView Windows beschikbaar zijn.

Nieuw vanaf versie 11.0

Vanaf versie 11.0 zijn een aantal knoppen verwijderd uit de interface om het beeld overzichtelijker te maken. Hier leest u hoe u alsnog kunt navigeren tussen vensters en subvensters en naar een volgende regel kunt gaan, zonder de muis aan te hoeven raken.

werkbalk vanaf 11 hoofdvenster.png

Hoe nu navigeren in een lijstvenster, invoervenster of formuliervenster

In een lijstvenster (een venster met regels zoals het Grootboek of Dagboekbladzijden) kunt u nu met de volgende toetsen navigeren:

 • pijltje naar beneden is naar het volgende
 • pijltje naar boven is naar vorige
 • Ctrl+End is naar laatste
 • Ctrl+Home naar eerste regel

Bij invoervensters zoals het venster Dagboekinvoer of het tabblad Invoer van een Verkoopfactuur, navigeert u als volgt als u in de regels staat:

AV28786-03.png

 • Ctrl+PageUp is naar het volgende
 • Ctrl+PageDown is naar vorige
 • Ctrl+End is naar laatste
 • Ctrl+Home naar eerste regel

Staat u met de cursor in het invoervenster in de header, of in een formulierweergave zoals bijvoorbeeld de stamgegevens van het Grootboek, dan navigeert u als volgt:

AV28786-04.png

 • PageDown is naar het volgende
 • PageUp is naar vorige
 • Ctrl+End is naar laatste
 • Ctrl+Home naar eerste regel

Switchen tussen het hoofdvenster en de subvensters kunt u met de Ctrl+Tab

Alle sneltoetsen AccountView Windows

Navigatie

Pijltjestoets naar beneden Volgend record in actief lijstvenster
Pijltjestoets naar boven Vorig record in actief lijstvenster
Ctrl+End Laatste record in actief lijstvenster of formulierweergave (op sommige toetsenborden dient u ook de Fn toets in te drukken)
Ctrl+Home Eerste record in actief lijstvenster of formulierweergave (op sommige toetsenborden dient u ook de Fn toets in te drukken)
PgDn Volgend record in actieve formulierweergave
PgUp Vorig record in actieve formulierweergave
Ctrl+Tab Navigeren tussen hoofd- of subvenster(s) tegen de klok in
Ctrl+Shift+Tab Navigeren tussen actieve hoofd- of subvenster(s) met de klok mee

Algemeen

F1 Online documentatie
F4 Opvraaglijst
F6 / Enter Stamgegevens
F8 Stamgegeven kopiëren
F10 Menubalk activeren
Ctrl+D Gebruikersnaam + datum + tijd in notitie opnemen (zie instellingen systeem)
Ctrl+O Administratie openen
Ctrl+F1 AccountView Verkenner
Ctrl+Klik Hyperlink volgen
Ctrl+Enter Administratie openen (venster Administraties)
Alt+F4 Afsluiten
Alt+F7 Verversen
Alt+Letter Overeenkomstig hoofdmenu openen
Shift+F10 Contextmenu (rechtermuisknop)
Spatiebalk Regels markeren

Vensters

Ctrl+F4 of Esc Actieve venster sluiten zonder bewaren
Ctrl+F10 Tussen standaard en maximale venstergrootte schakelen

Tekst

Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+C Kopiëren
Ctrl+V Plakken
Ctrl+X Knippen

Stamgegevens-/Invoervensters

Ctrl+S Bewaren
Ctrl+W of Ctrl+Enter Bewaren + venster sluiten
Ctrl+N of Ctrl+Insert Bladzijde of stamgegeven toevoegen
Ctrl+Delete Bladzijde of stamgegeven verwijderen
Alt+Cijfer Tab activeren, bv. Alt+2: tweede tab
Ctrl+F Zoeken
Ctrl+G Verder zoeken
Ctrl+Home Ga naar eerste
Ctrl+End Ga naar laatste
Page Up Vorige regel
Page Down Volgende regel

Financieel

F5 Openstaande posten (vensters Debiteuren/Crediteuren)
Ctrl+F5 Grootboekkaart (venster Grootboek)
Debiteurkaart (venster Debiteuren
Crediteurkaart (venster Crediteuren)
Artikelkaart (venster Artikelen)

Kalender

H Laatste dag maand
M Eerste dag maand
T Vandaag
Page Up/Down Vorige/Volgende maand
Ctrl+Page up/Down Vorig/Volgend jaar

Sneltoetsen AccountView Windows: invoervensters

Algemeen

F4 Opvraaglijst
Ctrl+F3 Regel tussenvoegen
Ctrl+F6 Regel wijzigen
Ctrl+K Regel kopiëren
Ctrl+S Bewaren
Ctrl+Enter Bewaren + sluiten
Alt+T Regel toevoegen
Alt+V Regel verwijderen
Insert Overnemen van bovenliggende waarde
Tab Naar het volgende invoerveld
Shift+Tab Naar het vorige invoerveld

Dagboeken

Ctrl+N of Ctrl+Insert Huidige bladzijde bewaren; nieuwe bladzijde toevoegen
Ctrl+Delete Dagboekbladzijde verwijderen
Ctrl+Tab Wisselen tussen linker- en rechterdeel van venster Dagboekbladzijden
> (+) Geselecteerd type dagboek uitklappen
< (-) Geselecteerd type dagboek inklappen

Dagboekinvoer

Ctrl+R Bedrag +/-
Ctrl+F5 Grootboekkaart
Ctrl+F8 Bruto/Netto
Ctrl+T Transitorische post (licentie-afhankelijk)
Ctrl+M Autocode aanmaken
Ctrl+L Bladzijde nul stellen/saldo bladzijde gelijkstellen aan controlesaldo
Alt+M Omschrijving bladzijde

Verkoop-/Inkoop dagboeken

Alt+C Factuurdatum
Alt+E Debiteur/Crediteur
Alt+K Kostenplaats/Project
Alt+U Valutacode
- Datum dag eerder
+ Datum dag later

Bank-/Kas-/Giro dagboeken

F12 Saldo debiteur/crediteur
Shift+F12 Saldo factuur
Ctrl+E (- ) Datum dag eerder
Ctrl+I (+) Datum dag later

Sneltoetsen AccountView Windows: werkbalk en menu's

Menustructuur

Bestand Alle hoofdmodules (Alt+B)
Bewerken Bewerkingen in het actieve venster (Alt+W)
Beeld Weergave van het actieve venster (Alt+L)
Rapporten Rapporten van het actieve venster (Alt+R)
Zoeken Inzoomen op gegevens in het actieve venster (Alt+Z)
Document Stamgegevens en bewerkingen van meerdere gegevens in het actieve venster (Alt+D)
Opties Instellingen en hulpmiddelen (Alt+O)
Venster Openstaande vensters rangschikken (Alt+V)
Help AccountView-documentatie en -informatie (Alt+H)

Veel gebruikt

Bestand/Dagboeken Alt+B, B
Bestand/Debiteuren Alt+B, D
Bestand/Crediteuren Alt+B, C
Bestand/Grootboek Alt+B, G
Bestand/Journaal Alt+B, J
Bestand/Vaste activa Alt+B,T
Bestand/Facturering Alt+B, F
Bestand/Urenregistratie Alt+B, U
Bestand/Inkoop Alt+B, I
Bestand/Projecten Alt+B, P
Bestand/Voorraad Alt+B,V
Bestand/Artikelen Alt+B, K
Beeld/Selecteren Alt+L, S
Venster/Alle vensters schikken Alt+V,A
Help/Index Alt+H, I