AccountView Support - Algemeen

Taalonafhankelijkheid van layouts

Het is mogelijk om layouts van bijvoorbeeld verkoopfacturen of aanmaningen taalonafhankelijk te maken in AccountView. Met deze functionaliteit kan de inhoud van een aantal layoutvelden zich 'aanpassen' aan de ISO landcode van de relatie. Hier leggen wij uit hoe u dit kunt doen.

Voorbereiding

Aan het venster ISO-landcodes is het tabblad Taal toegevoegd. Hier kunt u per landcode een taal, een datum- en een getalnotatie instellen. Daarnaast is het tabblad Aanmaningen van Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes > F6 uitgebreid met een veld voor de taalafhankelijke aanduiding van de crediteurenadministratie.

Met deze functionaliteit kan de inhoud van een aantal layoutvelden taalafhankelijk worden gemaakt:

 • Datum- en getalvelden
  Datums en getallen kunnen op layouts een notatie krijgen waaraan de ontvanger gewend is. Zo kan voor getallen worden ingesteld welk teken (de punt of de komma) als decimaalteken wordt gebruikt.
 • Betalingscondities en verzendmethoden
  De tekst in de layoutvelden Omschrijving betalingsconditie en Omschrijving vervoersmethode kan in de taal van de ontvanger worden weergegeven. Daartoe voert u in de vensters Uitgebreide betalingscondities en Uitgebreide vervoersmethoden per taalcode een omschrijving in de juiste taal in. De taalafhankelijke tekst wordt weergegeven als in de stamgegevens van de geadresseerde (debiteur) of in de order, factuur enzovoort een andere taalcode is ingesteld dan die van de administratie.
 • Adres in aanmaningen
  Op aanmaningen kan binnen het adres van de geadresseerde debiteur in plaats van een contactpersoon de aanduiding ‘T.a.v. Crediteurenadministratie’ in de taal van de geadresseerde worden opgenomen. Daartoe voert u in het veld Afd Crediteurenadmin op het tabblad Aanmaningen van het venster Taalcodes per taalcode de juiste aanduiding in. In de layout van de aanmaning moet vervolgens het adresveld Adres crediteurenadministratie in landafh notatie worden opgenomen.

Oplossing

Inrichten nieuwe velden

Voor het kunnen gebruiken van taalafhankelijke datum- en getalvelden op uw layouts:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > ISO-landcodes.
 2. Selecteer de ISO-landcodes die in de administratie worden gebruikt.
 3. Kies Bewerken > Stamgegevens en open het tabblad Taal.
 4. Kies in het veld Taal de bijbehorende taal.
 5. Kies de datumnotatie uit de lijst of voer deze zelf in. Druk op F1 voor informatie over de codes die u daarvoor kunt gebruiken.

Gebruikers van de module Uitgebreide artikelomschrijvingen maken met Document > Stamgegevens administratie > Uitgebreide betalingscondities de beschrijving van betalingscondities aan in de taal van de betreffende taalcode. Hetzelfde geldt voor Uitgebreide vervoersmethoden.

Wanneer u gebruik wilt maken van de taalonafhankelijke omschrijving van de crediteurenadministratie op uw aanmaningen:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes.
 2. Kies Bewerken > Stamgegevens en open het tabblad Aanmaningen.
 3. Vul de tekst in voor de adressering van de crediteurenadministratie.

Aanpassen van bestaande layouts

Uw bestaande layouts blijven normaal bruikbaar in versie 9.0; om de nieuwe functionaliteit in bestaande layouts te kunnen gebruiken gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes .
 2. Kies Bewerken > Stamgegevens en open de layout-editor met de knop .
 3. Controleer de layout op de aanwezigheid van datumvelden in de oude opzet (zoals Factuurdatum dd mmmm yyyy) en vervang deze door het veld zonder verdere toevoegingen (zoals Factuurdatum). Ditzelfde geldt voor Leverdatum en Verk.orderdatum.
 4. Kies Bewerken > Gegevens actualiseren vanaf DD .
 5. Roep voor ieder bedrag- en aantalveld met de rechtermuisknop de eigenschappen op en markeer de optie Getalnotatie landcode gebr .
 6. In de layout voor aanmaningen plaatst u het veld Adres crediteurenadministratie in landafh indeling uit de beschikbare velden van Bedrijven (basisgegevens).
 7. Kies Bestand > Bewaren.

Doorloop de stappen 3 t/m 7 voor iedere layout in de taalcode en alle stappen voor iedere taalcode die u taalonafhankelijk wilt maken voor getals- en datumnotatie.