AccountView Support - Algemeen

Stamgegevens overnemen uit referentie-administratie

Veel accountants- en administratiekantoren werken al met referentie-administraties om een centraal rekeningschema te kunnen hanteren. Deze functionaliteit kunt u ook gebruiken voor het overnemen van andere informatie uit een referentie-administratie, zoals de specifieke gegevens van de accountant (NAW-gegevens en BECON-nummer) en de instellingen voor de elektronische belastingaangifte. 

De gegevens overnemen uit een referentie-administratie doet u zo:

  1. Kies Bestand > Administraties
  2. Selecteer de administratie waarin u de accountantgegevens wilt bijwerken, of maak een selectie van de bij te werken administraties.
  3. Kies Document > Vanuit referentie-administratie bijwerken.
  4. Markeer Alle als u een selectie van bij te werken administraties hebt gemaakt.
  5. Markeer Accountantgegevens (NAW, BECON) en kies Bijwerken