AccountView Support - Algemeen

Stamgegevens blokkeren met BusinessModeller

Bij een aantal AccountView-stamgegevens bestaat de mogelijkheid om deze te blokkeren door het veld Geblokkeerd aan te vinken. Bijvoorbeeld in de stamgegevens van de debiteuren vindt u dit veld op het tabblad Instellingen. Een geblokkeerde debiteur kan bijvoorbeeld niet worden geselecteerd in een verkooporder of dagboekbladzijde. 

Bij sommige stamgegevens is dit niet standaard aanwezig. Wanner u beschikt over de module BusinessModeller kunt u dit veld dan toevoegen. Ook aan de door uzelf toegevoegde tabellen. Op deze manier kunt u de gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om BTW-codes te blokkeren.

Deze informatie is bedoeld voor gebruikers die ervaring hebben met de module BusinessModeller of die de AccountView-cursus 'Designing Advanded Business Configurations' hebben gevolgd.

Verklaring

In het framework van AccountView is geregeld dat een record niet meer gebruikt mag worden als het een veld REC_BLK bevat dat de waarde TRUE heeft. U hoeft dus alleen het veld toe te voegen, en geen extra code te schrijven.

Oplossing

  1. U moet over de module BusinessModeller beschikken.
  2. Kies Opties > Gebruikersvelden,  en selecteer de tabel waaraan u het veld wilt toevoegen.
  3. Kies Bewerken > Toevoegen. Voer REC_BLK in Veldnaam in. U mag geen andere veldnaam gebruiken.

AV29359-01.png