Integratie en koppelen

Stamgegevens blokkeren met BusinessModeller

Support ID: AV-52681
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Een aantal AccountView-stamgegevens kunt u blokkeren door het veld Geblokkeerd te markeren. In de stamgegevens van de debiteuren vindt u dit veld op de tab Instellingen. Een geblokkeerde debiteur kan bijvoorbeeld niet worden geselecteerd in een verkooporder of dagboekbladzijde. Met de module BusinessModeller kunt u dit veld toevoegen aan alle stamgegevens, inclusief uw eigen tabellen, waardoor deze stamgegevens ook kunnen worden geblokkeerd. Op deze manier kunt u de gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om BTW-codes blokkeren.

Verklaring

In het framework van AccountView is geregeld dat een record niet meer gebruikt mag worden als het een veld REC_BLK bevat dat de waarde TRUE heeft. U hoeft dus alleen het veld toe te voegen, en geen extra code te schrijven.

Oplossing

  1. U moet over de module BusinessModeller beschikken.
  2. Kies Opties/Gebruikersvelden,  en selecteer de tabel waaraan u het veld wilt toevoegen.
  3. Kies Bewerken/Toevoegen. Voer REC_BLK in Veldnaam in. U mag geen andere veldnaam gebruiken.

Stamgegevens gebruikersveld, veld REC_BLK

Meer informatie

Deze informatie is bedoeld voor gebruikers die ervaring hebben met de module BusinessModeller, en die de AccountView-cursus 'Designing Advanded Business Configurations' hebben gevolgd.