AccountView Support - Algemeen

Stamgegevens toevoegen met invoersjablonen

Bij het toevoegen van stamgegevens kan het handig zijn als een deel van de velden al een waarde heeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een betalingsconditie, een BTW-code en een verzamelrekening voor debiteuren. Om het invoeren van deze gegevens zo efficiënt mogelijk te maken hebt u, als u beschikt over de Business-uitvoering van AccountView, de mogelijkheid om met invoersjablonen te werken. Door invoersjablonen aan te maken, zorgt u ervoor dat de waarden in sommige velden automatisch worden ingevoerd wanneer u stamgegevens toevoegt.

Een voorbeeld

Als u regelmatig debiteuren aanmaakt, waarvan de verzamelrekening en de taalcode al vastliggen, dan kunt u deze waarden vastleggen in een invoersjabloon. U maakt een invoersjabloon aan door Document > Stamgegevens administratie > Invoersjablonen te kiezen. Kies vervolgens Bewerken > Toevoegen.

Selecteer de tabel Debiteuren bij Tabelnaam.

Debiteuren

Leg vervolgens de standaardwaarden vast op de tab Definitie.

Definitie stamgegevens

Voeg bij Geselecteerde gebruikers (op de tab Gebruikers) alle medewerkers toe die gebruik moeten kunnen maken van de invoersjabloon.

Geselecteerde gebruikers

Als u nu in het venster Debiteuren een nieuwe debiteur toevoegt, kunt u de zojuist aangemaakte sjabloon selecteren.

Debiteuren invoersjabloon

U ziet dat de vaste waarden worden ingevoerd:

Stamgegevens debiteur

U hoeft alleen nog de variabele waarden in te voeren voordat u de gegevens van de debiteur opslaat.