Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de modules Cliënt-export en Cliënt-import

Support ID: AV-565214
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de modules Cliënt-export en Cliënt-import. Wanneer u niet over deze module beschikt of als u niet factureert met het lage BTW-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan.

Nieuwe BTW-codes aanmaken

Als er gegevens worden uitgewisseld via Cliënt-export en Cliënt-import, dan is het allereerst belangrijk dat de accountant en de cliënt afstemmen over het aanmaken van de nieuwe BTW-codes. Voor de uitwisseling kunt u kiezen uit twee formaten, waarbij voor elk formaat andere aandachtspunten gelden:

  1. Uitgebreid formaat
    Gezien de normale rolverdeling tussen accountant en cliënt en de werking van dit formaat, ligt het het meeste voor de hand dat de accountant de nieuwe BTW-codes aanmaakt. Als de accountant vervolgens bij het exporteren van cliëntgegevens Alle gegevens selecteert bij Stamgeg exporteren, dan worden ook deze BTW-codes geëxporteerd en kan de cliënt deze importeren. Als de cliënt eerder al een nieuwe BTW-code voor het 9%-tarief nodig heeft, dan kan hij deze ook zelf aanmaken. Wij raden aan dat de cliënt aan de accountant vraagt welke BTW-code dit moet zijn, zodat zij beiden dezelfde BTW-code gebruiken.
  2. 7.1-formaat
    In dit geval moet de cliënt de nieuwe BTW-codes zelf aanmaken omdat de accountant deze niet kan exporteren. Ook hier is het belangrijk dat cliënt en accountant met elkaar afstemmen, zodat beiden dezelfde BTW-code gebruiken.

BTW-codes in stamgegevens vervangen

Zowel de accountant als de cliënt moeten in hun administratie de oude BTW-codes in een aantal stamgegevens (grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren) door de nieuwe vervangen. Zie voor meer informatie: stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 oktober 2019. Ook hierover moet tussen beiden afstemming plaatsvinden. Om verwarring en fouten te voorkomen moeten beiden deze vervangingsactie namelijk uitvoeren ná een import en vóór een daaropvolgende export.